Werkconferentie ‘Leven en leren’

Met de Werkconferentie ‘Leven en leren’ voor het werkveld catechese werd op 30 januari jl. de aftrap gegeven voor een serie van drie werkconferenties waarin het Pastoraal team in gesprek gaat met de betrokkenen en vrijwilligers die op de kerkelijke werkvelden actief zijn. Hiermee wordt de pastorale visie ‘Blijf bij ons Heer’ verder uitgewerkt.

De avond begon met een gebed en de lezing van het Emmaüsverhaal (Lucas 24, 13-35). De pastores van Katholiek Utrecht: Hans Boogers, Koos Smits en Gérard Martens deelden met de aanwezigen hun interpretatie van het verhaal en wat het voor hen betekent.

Daarna gingen de deelnemers in groepen van drie met elkaar in gesprek over hun ontmoeting met Jezus en hoe het Emmaüsverhaal hen raakt in hun dagelijkse leven. Onder de vraag: “waar of wanneer kom je in je bestaan en/of in je parochieactiviteit (iets) tegen waarbij je denkt (aanvoelt): ik doe mee met wat Jezus wil…, probeert…, doet…” en aan de hand van hun ervaringen met het geloof moesten ze in één woord of zin samenvatten en uit te spreken wat ze net besproken hadden met het aansteken van een kaarsje bij het San Damiano kruis (het kruis waarbij de H. Franciscus de opdracht verstond het vervallen kerkje opnieuw op te gaan bouwen).

Vervolgens werd de groep in drieën gesplitst volgens hun voorkeur qua catechese: voor volwassenen, ouderen en voor kinderen. De deelnemers -samen met de pastores van Katholiek Utrecht- gingen hier verder met het uitwisselen van hun ervaringen in het veld van catechese en leerden van elkaar nieuwe manieren van communiceren met kinderen en/of volwassenen.

De werkgroep werd enthousiast van deze avond en gaat wellicht verder in contact met elkaar via de email.

Er liggen er nog twee werkconferenties in het verschiet. Uitnodigingsbrieven zijn verzonden aan de secretariaten en de pastoraatsgroepen/ locatieraden/gemeenschapsberaden van de geloofsgemeenschappen met het verzoek deze door te sturen aan vrijwilligers, leden van werkgroepen en belanghebbenden. Dit zijn de data:

  • 19 februari: 19.30 – 21.30 uur werkconferentie ‘Vieren en heiligen’ voor het werkveld liturgie in het pastoraal centrum Aloysiuskerk, Adriaen van Ostadelaan 4;
  • 20 maart: 19.30 – 21.30 uur werkconferentie ‘Dienen en trouw-zijn’ voor het werkveld diaconie in de Rafaelkerk, Lichtenberchdreef 4.

De werkconferenties zijn open voor ieder die belangstelling heeft. Wie mee wil doen graag aanmelden secretariaat@katholiekutrecht.nl