Uitnodiging voor zangers en cantors in Katholiek Utrecht

Sinds Vaticanum II is er in de liturgie wat betreft de kerkmuziek veel veranderd, zowel in de zondagsvieringen als in het getijdengebed. Naast het Latijn mochten ook de landstalen worden gebruikt voor gezangen in vieringen. Koor en schola bleven de zang verzorgen, maar daarnaast werd samenzang van de geloofsgemeenschap steeds belangrijker. Er zijn vele liturgische liedbundels uitgegeven waar we geleidelijk aan vertrouwd mee zijn geraakt.

Ook de situatie in onze Utrechtse kerken is de laatste tien jaar sterk veranderd. Decennialang zong op zondag in vrijwel elke parochie een koor. Veel parochies hadden zelfs meerdere koren. Nu is dat in veel gemeenschappen niet meer het geval. Om de vieringen op te luisteren en de samenzang te ondersteunen kan een cantor een goed en volwaardig alternatief zijn voor een koor. In verschillende van onze gemeenschappen wordt al regelmatig gewerkt met een cantor.

Uiteraard is niet alle kerkmuziek geschikt om door een cantor te worden gezongen, maar er is veel mogelijk. Veel meer dan vaak wordt gedacht. Om dat te laten zien biedt het Huis van Dominicus een speciale workshop aan voor cantors en voor koorzangers die willen uitproberen of ze cantor zouden kunnen zijn.

Leny Beemer, musicus en theologe, zal de workshop leiden. Marcel Bruins en Daphne Kroonenberg zullen de zang begeleiden.

Programma

9.30 uur        Ontvangst met koffie/thee

9.45 uur        Kennismaken en uitwisselen ervaringen rondom zang
Korte inleiding over de functie van de cantor in onze vieringen

10.30 uur      Praktisch aan de slag over zangvoordracht en liedleiding

11.00 uur        Koffie/theepauze

11.15 uur        In twee groepen verschillende soorten liederen oefenen met begeleider
Groep a in de kapittelzaal
Groep b in de dagkapel

11.45 uur        Verzamelen in de kerk en oefenen als cantor met orgel

12.15 uur        Afronden

Plaats: Dominicuskerk, ingang Palestrinastraat 1

Datum en tijd: zaterdag 16 maart, 9.30-12.30 uur

Aantal deelnemers: 6-12

Aanmelden vóór 13 maart: secretariaat@katholiekutrecht.nl of secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl

Iedereen is van harte uitgenodigd aan deze workshop deel te nemen.