Bijeenkomsten Catharinakathedraal

De personele unie van de samenwerkende parochies Katholiek Utrecht nodigt alle parochianen van de Salvatorparochie uit voor twee bijeenkomsten over de Catharinakathedraal. Deze bijeenkomsten volgen op de mededeling van mei j.l. waarin het voorgenomen besluit tot vervreemding van de Catharinakathedraal kenbaar werd gemaakt. Op deze avonden zal het bestuur uitgebreid toelichting geven over de besluitvorming omtrent de St. Catharina.

  • De eerste bijeenkomst is een informatieavond die zal plaatsvinden op donderdagavond 7 februari om 20:00 in het Bonifatiushuis.
  • De tweede bijeenkomt betreft (in tegenstelling tot eerdere berichten) ook een informatieavond. Deze zal plaatsvinden op maandagavond 18 februari om 20:00, tevens in het Bonifatiushuis te Utrecht.