Stadsparochianen verenigen zich

De advent staat traditioneel in het teken van hoop en toekomstverwachting. Terwijl veel Utrechtse katholieken gebukt gaan onder zorgen en de dreiging van kerksluiting, kwamen op 17 december vijftien “stadsparochianen” bijeen in de kelder van de Augustinuskerk. Oude getrouwen en net aangekomen nieuwe inwoners delen een droom: dat onze katholieke geloofsgemeenschap stevig geworteld blijft in het hart van de Domstad, en dat nieuwe leden en stadsbrede initiatieven opbloeien door voldoende zorg en aandacht. Een avond brainstormen over de “Toekomst van Utrecht” leverde twee lijstjes op. Ten eerste wordt het drukbezette bestuur van de Personele Unie gevraagd om duidelijker communicatie over geplande kerksluitingen en over hoe zij rekening houden met de uitkomsten van eerdere consultaties zoals de stadssynode en enquête uit 2016. Verschillende deelnemers verwachten persoonlijke aandacht en leiderschap van het pastorale team. Het bestuur wordt uitgenodigd om hierover op 28 januari of 4 februari in gesprek te gaan met de nieuwe klankbordgroep. Ten tweede zijn de deelnemers zelf ook bereid om nieuwe initiatieven te nemen. Sommigen willen bijdragen aan evangelisatie of kleinschalige activiteiten waar parochianen uit de hele stad elkaar leren kennen. Anderen willen juist aansluiten bij publieke evenementen zoals het Sint Maartenfeest of de lichtjestocht samen met de ondernemersvereniging in Utrecht-Oost. Verschillende deelnemers zoeken nieuwe wegen om hun geloof in eigen werk of school handen en voeten te geven. Iedereen die zich aan wil sluiten bij de werkgroep “Toekomst van Utrecht” en zich in wil zetten voor de opbloeiende stadsparochie is welkom. Communicatiemedewerker Erik Hendrix heeft een e-maillijst opgezet en u bent ook welkom bij de bijeenkomst! Aanmelden via: communicatie@katholiekutrecht.nl

Op 28 januari is er een bijeenkomst van de werkgroep en het bestuur. Klik hier voor meer informatie.