Nood-Mariakapel St. Augustinuskerk

Op zaterdag 8 december (Maria Onbevlekte Ontvangenis) is door pastoor Boogers, in bijzijn van pater Schrama, de tijdelijke Mariakapel van de St. Augustinuskerk ingezegend. Vanwege de restauratie van de kerk is de eigenlijke Mariakapel al enige tijd niet beschikbaar, omdat het orgel daar ligt opgeslagen. Het was een mooie, persoonlijke inzegening in bijzijn van veel gelovigen.
De noodkapel bevindt zich in het voorportaal van de kerk. Met deze inzegening is er in de St. Augustinuskerk, in het centrum van de stad, weer een plek om een kaarsje op te steken. Een plek voor stilte en gebed.
De openingstijden van de kapel zijn:
Maandag tot en met zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Op zaterdag wordt van 11.15 tot 11.45 uur de rozenkrans gebeden. Op zondag is de kapel gesloten.Een ieder is van harte welkom om een kaarsje op te komen steken in de St. Augustinuskerk!

Bekijk de foto’s hier.