Preek van de Leek van Leontine van Vliet

De komende weken zal u op katholiekutrecht.nl alle preken van de acht amateursprekers van de Preek van de Leek kunnen lezen. Deze preken zijn geïnspireerd in een tekst van de apostel Paulus. Deze week de preek van: Leontine van Vliet.

Paulus  –  1  Korinthe  – 9  –  vers 24 tot en met 27

Beminde gelovigen!
In deze brief van Paulus wordt het leven van de gelovige vergeleken met een atletiekbaan. Ieder probeert de finish te bereiken waar de beloning van het eeuwige leven wacht. De apostel benadrukt dat hij niet slechts voor de ander preekt maar vooral ook zelf winnaar wil zijn. Hij doet goed om er zelf beter van te worden. Hm, denk ik dan als ongelovige. Geef mij maar het humanisme. Is het niet beter om voor elkaar te zorgen uit liefde voor de ander? Onbaatzuchtig een ander te ondersteunen wanneer hij het moeilijk heeft? Zonder daarvoor een beloning te verwachten?
Elke religie houdt de gelovige de worst van een hiernamaals voor. Om dat eeuwige leven te bereiken moet men daar wel wat voor doen tijdens het aardse verblijf. Zoals het zich onthouden van lichamelijke geneugten, de ander liefhebben als zichzelf, de godheid vereren, regelmatig aalmoezen geven en nog zo het een en ander. Allemaal bedacht om de gelovige in het gareel te houden en gewillig te laten doen wat de maatschappij, de overheid en kerk wensten. Het is geen wonder dat met de toenemende scholing en ontwikkeling de kerkgenootschappen hun leden verloren.
Helaas komen nieuwe vormen van geloven ervoor in de plaats. De mens is immers wanhopig zoekende naar zingeving en heeft de vurige wens om na de dood voort te leven en de geliefde overledenen weer te zien.
Ik vorm daarop geen uitzondering maar heb de hoop van het geloof verloren. Toch heb ik sympathie voor de klein geworden kerkgemeenschappen. Ze zorgen voor elkaar en houden de troostrijke rituelen in stand. Ik moet zo’n vangnet zelf zien te creëren.

Maar om op Paulus terug te komen.
Deze heetgebakerde apostel is nooit mijn favoriet geweest. Zijn tekst over het leven als een atletiekbaan maakt hem niet sympathieker. Er kan maar een atleet de winnaar zijn, hoezeer de anderen ook hun best doen. Paulus wil winnen en zal zich daarvoor veel ontzeggen, zijn lichaam tuchtigen om in het bezit te komen van de lauwerkrans. Het mag toch niet zo zijn dat hij als prediker anderen aanspoort maar zelf niet zou zegevieren! In zijn tekst lees ik wat me tegen staat: concurreren met elkaar om wie het deugdzaamst leven leidt. Velen zullen het niet halen, slechts enkelen zijn uitverkoren.

Ik volg liever mijn eigen pad. Humanisme is daarbij een goede richtlijn. Met slechts een maar: laat dat humanisme niet uitmonden in een soort nieuwe religie. Daarvan zijn er al meer dan genoeg.

Leontine van Vliet: Kleuterbruidje in de jaren 50 in de Pauluskerk, later lid van het Paulus Jongerenkoor. Tegenwoordig ‘met plezier’ gastvrouw. Beroepsleven: bibliothecaresse, radiopraatjes over boeken, leeskringen.

Met dank aan de Preek van de Leek werkgroep

De prekers vanaf links: Fried Spelier, Wim Rozendaal, Leontine van Vliet, Jan de Vries, Eberhard Licht, Tineke Koenders en Len Borgdorff (Foto: Nico Plasmeijer).