Brief kardinaal: dank voor toewijding in parochies

Kardinaal Eijk heeft onlangs een brief gestuurd aan de leden van de pastorale teams en de bestuursleden van de parochies in het Aartsbisdom Utrecht. Aanleiding voor zijn brief is het interview van kardinaal Eijk met ‘De Gelderlander’ van 15 september, dat nogal wat reacties opriep. In deze brief herhaalt de kardinaal zijn waarschuwing dat de Kerk in Nederland flink zal krimpen, maar spreekt hij vooral zijn dankbaarheid uit: “Ik wil u, leden van de pastorale teams en bestuursleden, heel hartelijk danken voor alles wat u doet, in deze tijd waarin de Kerk de wind tegen heeft. En ik wil u vragen mijn dankbaarheid over te brengen aan de vele vrijwilligers die niet in ons adressenbestand zitten, maar van wie u de gezichten en verhalen kent.”

In zijn brief schrijft kardinaal Eijk dat kerkkrimp betekent “nadenken over hoe we mensen aan ons kunnen binden en hoe we met een kleinere organisatie in de toekomst Kerk kunnen zijn. En dat gebeurt gelukkig ook in veel parochies, waar nieuwe en soms kleinschalige, maar inspirerende ideeën worden geboren rond catechese, diaconie en verdieping.”

Hij vervolgt: “Als uw aartsbisschop neem ik u allen zeer serieus: de leden van de pastorale teams, de bestuursleden, de vele vrijwilligers die zich het vuur uit de sloffen lopen, de parochianen. We delen immers onze verantwoordelijkheid en zorg voor de Kerk in het Aartsbisdom Utrecht, nu en in de toekomst. Al die inzet en liefde voor de Kerk ervaar ik wanneer ik in onze parochies kom en met mensen spreek. Maar omdat een gewaarschuwd mens voor twee telt, zie ik het ook als mijn taak om mijn zorgen met u te delen. Zorgen, gebaseerd op alle cijfers en verhalen uit de parochies die ik als aartsbisschop krijg aangereikt en die een totaalbeeld van het aartsbisdom in de toekomst bieden.”

“Betekent mijn waarschuwing over de kerkkrimp dat ik geen oog en oor heb voor alle inzet van mensen in onze parochies? Neen, absoluut niet. In een interview kun je niet alles kwijt, daarom wil ik met deze brief nog eens heel duidelijk maken dat ik die toewijding zie en zeer waardeer. Zonder die inzet waren we pas echt ver van huis. Onlangs nog was een groep recent benoemde parochiebestuurders bij ons te gast om kennis te maken met de bisdomstaf. Zelf was ik tot mijn grote spijt verhinderd omdat ik mijn stem kwijt was, maar ik heb gehoord over hun grote inzet om in deze uitdagende tijd de parochies te besturen. En zij zijn niet alleen: al die andere kerkelijke vrijwilligers die ik ook in het interview heb geroemd zetten zich in, nemen initiatieven, helpen anderen, geven het beste van zichzelf aan God en hun medemens.”

Kardinaal Eijk stelt aan het slot van zijn brief: “We moeten realistisch de toekomst tegemoet, met de openheid van hart om ons steeds te laten verrassen door de Heilige Geest, de Helper, die Christus ons heeft beloofd en die in alle tijden weer nieuwe wegen met Zijn Kerk gaat. Dat wens ik ons allen toe.”

De volledige brief van kardinaal Eijk is te vinden op de website van het Aartsbisdom Utrecht: www.aartsbisdom.nl/wp-content/uploads/2018/10/2018-10-05-Brief-kardinaal-Eijk-aan-teams-en-besturen.pdf.