Preek van de Leek van Wim Rozendaal

De komende weken zal u op katholiekutrecht.nl alle preken van de acht amateursprekers van de Preek van de Leek kunnen lezen. Deze preken zijn geïnspireerd in een tekst van de apostel Paulus. Deze week de preek van: Mike Kortekaas.

Paulus  –  1  Korinthe  – 9  –  vers 24 tot en met 27

De brief van de apostel Paulus aan de Korinthiërs is geadresseerd aan de Gemeente van God en geloven in Jezus Christus en dus niet aan alle inwoners van deze havenstad. In de eerste hoofdstukken wijst Paulus de gemeente op de problemen die er zijn, zoals verdeeldheid de een is voor Apollos een ander voor Paulus en een derde voor Kefas en hij wijst de gemeente op de misstanden en zonden die er op allerlei gebied zijn. De gemeente van Jezus hoort een voorbeeld voor de wereld te zijn om mensen tot jaloersheid te wekken. Hoe vaak is het niet dat mensen zonder geloof zien en zeggen moet je die zien die geloofd  in God maar zijn/haar handelswijze is alleen om er zelf beter van te worden. We moeten mensen niet op fouten wijzen, maar ze moeten uit onze manier van leven kunnen zien dat we uit liefde tot God en de naaste handelen. En dan in hoofdstuk 9 vers 24 t/m 27 geeft Paulus aan hoe te handelen om in dit  leven en daarna zalig te leven en te sterven en hij vergelijkt dit met een wedstrijd waar een prijs is te winnen: Bij een wedstrijd zijn er allerlei mensen aanwezig toeschouwers, journalisten, trainers, wedstrijdleiding en spelers. Toeschouwers kunnen commentaar leveren toejuichen etc. maar  ze nemen geen deel aan de wedstrijd. Zo zijn er in de kerk ook mensen die trouw de diensten bezoeken hun zegje doen bij gemeenteavonden en kerkelijk meeleven echter ze hebben geen deel aan de gemeenschap met God en het is alleen buitenkant komt er tegenslag, verdriet etc. dan komen ze in opstand en laten het geloof varen, ze vertrouwen niet op God maar op zichzelf. Alleen de spelers nemen deel aan de wedstrijd en kunnen winnen en wie winnen er: De speler die wil winnen moet trainen, dingen laten genoeg slapen en de tijd voor de wedstrijd zich dingen ontzeggen zodat hij/zij fysiek sterk aan de wedstrijd begint in  topconditie zo is het ook in het leven van gelovige we kunnen niet overal aan meedoen, we moeten keuzes maken we moeten oog gericht houden op de kroon die ons belooft is.

Alles wat ons tegenhoudt of belemmert om de prijs te winnen moeten we afstand van doen. De atleten strijden voor een vergankelijke prijs. Wij voor een onvergankelijke, eeuwige prijs. In de brief aan de Hebreeën noemt de apostel een wolk van getuigen, zoals Abraham, Jacob, Mozes, David en zovele anderen die door het geloof hun vaderland hebben verlaten, honger geleden, ziekte doorstaan alles door het geloof om de eeuwige roem te verkrijgen.

In ons leven kunnen we te maken hebben met verdriet dierbaren kunnen ons door de dood ontvallen en we weten niet wat Gods bedoeling is met deze weg, we kunnen in opstand komen en zeggen waarom moet ons dit overkomen is er dan geen Almachtige God, maar God geeft ons beproevingen niet om ons te straffen maar uit liefde om ons dichter bij hem te brengen. Alles wat ons afhoud van de prijs betekent dat we de  kroon niet krijgen, al ons leed, verdriet en tegenslag moeten we in vertrouwen in de hand van de God leggen die ons met liefde omringt. In de bijbel staat alles wat ons aan tegenspoed overkomt daar weten we de reden niet van maar achteraf zullen we het begrijpen. Wij zijn zo hoogmoedig en denken dat we alles wel zelf kunnen en als het ons voor de wind gaat dan zeggen we al snel kijk wat ik gedaan, bereikt heb en hebben God niet nodig. Als we tegenslag ondervinden verdriet armoe dan worden we opstandig en geven God de schuld van onze problemen en als hulp uitblijft komen we in opstand tegen God en zeggen waar is God? Wij kunnen zo moeilijk van genade leven, willen het zo graag zelf doen onderweg door het leven van de loopbaan afdwalen en niet gericht zijn op de kroon de prijs die er voor ons ligt te wachten. Als we aan de wedstrijd meedoen moeten we anderen geen regels opleggen waaraan we  ons zelf niet aan houden.

We moeten niet leven alsof we geen doel hebben ons niet laten verleiden tot de waan van de dag, niet leven alsof er geen God bestaat. Als we God liefhebben en onze zonden door het lijden van Jezus aan het kruis volbracht vergeven zijn dan richten we ons op het einddoel de prijs die voor ons is weggelegd. En als we dan dit leven verlaten en de prijs ontvangen dan zullen we eeuwig bij God in de hemel zijn en daar is geen verdriet daar is geen gebrek geen zonde alleen eeuwige gelukzaligheid en God de eer toebrengen en met ons zal zijn een menigte die niemand kan tellen. Jaag dan de prijs na voor een onvergankelijk leven ik nodig allen uit om deel te nemen aan de wedstrijd voor-door- het leven. Je zult er geen spijt van hebben onze God is een liefhebbend God en wie het doel in het oog houd zal overwinnen en de onvergankelijke prijs ontvangen en eeuwige vreugde ontvangen. Wie is de volgende deelnemer? Maranatha Jezus komt!!!!!

Wim Rozendaal: Gepensioneerd, maar druk met tuinieren en lezen. Ruim 40 jaar als accountant gewerkt in diverse functies.

Met dank aan de Preek van de Leek werkgroep

De prekers vanaf links: Fried Spelier, Wim Rozendaal, Leontine van Vliet, Jan de Vries, Eberhard Licht, Tineke Koenders en Len Borgdorff (Foto: Nico Plasmeijer).