Viering in Utrecht vanwege heiligverklaring Romero

Paus Franciscus verklaarde op zondag 14 oktober aartsbisschop Oscar Romero heilig, die in 1980 aan het altaar werd doodgeschoten. Een dag eerder vond in de Dominicuskerk in Utrecht bij gelegenheid van deze heiligverklaring een Eucharistieviering plaats voor mensen uit heel Nederland. Celebrant was Mauricio Meneses Santiago, priester van het Aartsbisdom Utrecht en afkomstig uit Colombia. Ook mgr. Woorts was aanwezig bij deze bijzondere viering. Na de viering hield de uit Panama afkomstige Nijmeegse missioloog Jorge Castillo Guerro een lezing over de persoon en het pastorale beleid van mgr. Romero.

Het koor was van de Spaanstalige gemeenschap in Almere. De Nederlands-Spaanse Mis werd ook bijgewoond door mensen die in de jaren tachtig uit El Salvador naar Nederland zijn gevlucht. Onder hen een moeder van wie vier kinderen in El Salvador werden vermoord. Alfredo Dueñes hield na afloop een kort getuigenis over Romero, de ambassadeur van El Salvador Agustin Vasquez Gomez sprak vervolgens de aanwezigen kort toe.

De ambassadeur bedankte “voor het organiseren van deze Eucharistieviering bij gelegenheid van de canonisatie van aartsbisschop Oscar Romero. Hij had zelf waarschijnlijk niet gedacht dat zijn werk de grenzen van El Salvador zou overschrijden en vrucht zou dragen over heel de wereld. Hij stond bekend als ‘pastor of the people’ en ‘stem van de stemlozen’. Hier in Utrecht herdenken we mgr. Romero en zijn werk, op 9.000 kilometer afstand van El Salvador.”

Alfredo Dueñes vestigde zich in 1984 als politiek vluchteling in Nederland, voor die gastvrijheid is hij nog altijd dankbaar. Hij was erbij toen de neergeschoten Romero naar het ziekenhuis werd gebracht, een emotioneel moment. “Romero had gezegd: ‘Als ze me doden, zal ik opstaan in het volk van El Salvador’,” vertelde Dueñes. “Mgr. Romero had in de kathedraal een oproep gedaan aan het leger, de milities en de politie: jullie doden je eigen broeders. Boven het bevel om iemand te doden staat het bevel van God: ‘Gij zult niet doden.’ Stop de repressie! Het antwoord kwam op 24 maart 1980, toen mgr. Romero tijdens de Mis werd doodgeschoten tijdens het uitspreken van de consecratiewoorden.”

Mgr. Woorts en ambassadeur Agustin Vasquez Gomez

Hij richtte zich tot mgr. Romero: “U bleef uw volk verdedigen en bleef de mensen nabij. Toen heeft het volk van El Salvador u heilig verklaard. Nu gaat de paus dat ook doen en wordt u een heilige van de Kerk, een heilige van de mensheid. Oscar Romero, bid voor onze wereld.”

In zijn preek benadrukte pastor Meneses dat denken aan mgr. Romero ook betekent “denken aan de vele mensen in El Salvador en over de gehele wereld die hun toewijding en inzet voor de armen en de verdediging van de mensenrechten met hun bloed hebben bezegeld.”

“Het Rijk van God en zijn volk van El Salvador, waren twee liefde die voor Oscar Romero nauw met elkaar waren verweven. Mgr. Romero is in de navolging van Jezus ‘de stem van de stemlozen’ geworden.” Want degenen uit Latijns-Amerika en mensen die slachtoffer van geweld zijn geweest, weten wat angst en vrees betekenen. “We weten hoe pijnlijk het is om slecht nieuws te ontvangen, zoals: je vader, je zoon, je broer is vermoord. Te midden van zoveel geweld in onze landen is het bijna onmogelijk om de onrechtvaardigheid aan de kaak te stellen. Maar mgr. Romero heeft dat wel gedaan! Hij sprak met gezag in Gods naam en hoewel de wapens hem op 24 maart 1980 het zwijgen oplegden, laat de Kerk vandaag zijn stem niet verdwijnen.”

Deze kerkelijke erkenning is ook zo belangrijk omdat mgr. Romero werd belasterd, zelfs door priesters en medebisschoppen, zo haalde Mauricio Meneses paus Franciscus aan.

Mgr. Romero preekte vanuit het perspectief van de slachtoffers, “maar met een barmhartige houding naar de dader,” benadrukte Meneses. “Hij overwoog het Rijk van God niet in een ideale wereld maar in de concrete situatie van El Salvador. Dat maakt hem tot inspiratie voor ons, paus Franciscus spreekt over ‘de heiligen die naast ons wonen.’ Mgr. Romero was ook een persoon met beperkingen – zo was hij angstig en kwetsbaar “maar altijd op zoek naar de goddelijke wil.”

“Wat Romero ons leert, is dat hij zich laat leiden, transformeren, vernieuwen door God. Hij vertrouwde op Hem, Hij koos ervoor om Jezus te volgen door het incarneren van de armoede en zijn onvoorwaardelijke liefdevolle overgave aan Hem.”

Aan het eind van de viering herhaalde pastor Meneses een oproep van mgr. Romero: “Wees niet bang, ga dicht bij elkaar staan, raak elkaar aan.” Daarop legden de gelovigen een hand op elkaars schouder.

Pastoraal werker Hans Oldenhof uit het Aartsbisdom Utrecht had het initiatief genomen voor deze ‘Nederlandse’ Romeroviering. “Zijn persoon, zijn opstelling en zijn gewelddadige dood maakten ook in ons land indruk. Zo is er in Hoorn een middelbare Romeroschool; in Almere staat een borstbeeld van Romero en in Utrecht is er in Tuindorp een Romerostraat.”

Paus Franciscus verklaarde op 14 oktober niet alleen aartsbisschop Romero heilig, maar ook paus Paulus VI, Francesco Spinelli, Vincenzo Romano, Maria Katharina Kasper, Nazaria van Sint-Theresa van Jezus en Nunzio Sulprizio.