WJD 2019 op Ameland

In 2019 vinden de Wereldjongerendagen (WJD) plaats in Panama. Omdat dit grootste Rooms-Katholieke jongerenevenement ter wereld dit keer in januari wordt gehouden en de reis naar Panama kostbaar is, organiseert Jong Katholiek ook een programma voor thuisblijvers. Dit programma, getiteld WJD@home, vindt van 25 tot 27 januari 2019 plaats op Ameland.

Het thema van deze WJD@home is net als voor de WJD in Panama: ‘Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord’ (Lucas 1, 38). Paus Franciscus benadrukt dat Maria met haar geloof, moed en durf een voorbeeld is voor jongeren en de Kerk.

Jong Katholiek ziet diverse redenen waarom jongeren, met name in de schoolleeftijd, niet mee kunnen naar Panama, ook al hebben ze interesse. De reis is ver en duur en deze WJD vallen niet in een schoolvakantie. Vandaar dat voor de reis naar Panama vanaf het begin is gedacht aan jonge, werkende professionals die tijdens hun reis naar Panama verschillende streams of keuze programma’s kunnen volgen die aansluiten bij hun belevingswereld.

Voor jongeren die hier om welke reden dan ook niet bij kunnen aansluiten, is er dus het thuisblijfprogramma WJD@home. Jongeren tussen 16 en 30 jaar zijn welkom, de kosten bedragen € 75.

Aanmelden kan tot 20 december. Alle informatie hierover is te vinden op http://wjd.jongkatholiek.nl/artikelen/beleef-de-wjd-vanaf-ameland/

Jongeren uit het Aartsbisdom Utrecht die naar de WJD in Panama willen, kunnen kiezen uit vier reisinitiatieven. Meer informatie: http://jongaartsbisdom.nl/index.php?id=513