Geef Irakese jongeren hoop

Bisschop Mirkis van Kirkuk in Irak bracht 23 augustus vertegenwoordigers van Utrechtse kerken op de hoogte van nieuwe projecten om jongeren van alle gezindten een toekomstperspectief te bieden en kwetsbare ouderen op te vangen. De Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken coördineert sinds 2016 fondswerving voor het werk van deze bisschop die tot 700 vluchtelingenstudenten uit Mosul opving in gemengde studentenhuizen in Kirkuk. Christenen, jezidi’s en moslims leerden al doende vreedzaam samen te leven. Inmiddels is de Universiteit van Mosul heropend, en ondersteunt de bisschop zoveel mogelijk christelijke en jezidi studenten die teruggekeerd zijn naar de dorpen rondom Mosul met reiskostenvergoedingen om naar de universiteit te kunnen reizen. Dit is lastiger, omdat hij dit jaar minder buitenlandse donaties heeft ontvangen voor dit werk. De uitdaging is om hen hoop op een toekomst in eigen land te bieden. Zo’n 20% is inmiddels afgestudeerd, en de bisschop bemiddelt bij het zoeken naar werk, om hen de kans te geven bij te dragen aan een betere samenleving.

Bovendien is de bisschop twee nieuwe projecten gestart. In Kirkuk is de aula van zijn nieuwe Internationale School voor Vrede inmiddels klaar, met 800 zitplaatsen. De Patriarch van Irak zal deze aula komende maand inaugureren. De bouw inspireerde talloze ondernemers om nieuwe winkels te openen, en zo de wijk nieuw leven in te blazen. Een groep religieuze zusters uit Kerala (India) zijn uitgenodigd om het project te ondersteunen. Daarnaast zijn veel zieke ouderen achtergebleven toen hun familie naar het Westen emigreerde. Samen met een architect uit de Elzas is in de Koerdische stad Sulaymaniyah de bouw gestart van een verzorgingshuis voor Alzheimer en dementie patiënten, wat hopelijk volgend jaar af kan zijn. Beide projecten zijn ambitieus en financiële bijdragen zijn dan ook welkom.