Nederlandse vertaling ‘Gaudete et exsultate’ verkrijgbaar

‘Gaudete et exsultate’ (‘Verheugt u en juicht’). Dit zijn de eerste woorden van de apostolische exhortatie van paus Franciscus over de roeping tot heiligheid in de wereld van vandaag. De door de Nederlandse Bisschoppenconferentie geautoriseerde vertaling is nu verkrijgbaar als onderdeel van Kerkelijke Documentatie 2018 nr. 1, een uitgave die ook de vertaling van enkele andere belangrijke documenten bevat.

Paus Franciscus wijst er in zijn nieuwste exhortatie op dat de heiligen niet alleen diegenen zijn die de Kerk zalig of heilig heeft verklaard, maar ook bijvoorbeeld “ouders die met grote liefde hun kinderen opvoeden, mannen en vrouwen die hard werken om hun familie te onderhouden, de zieken, oudere religieuzen die hun glimlach hebben behouden.” Je kunt groeien in heiligheid door kleine gebaren. Door geduld te hebben, aandacht, door vriendelijkheid en door af te zien van geroddel. Niet alleen door grote keuzes en bekering, maar ook door meer volmaakt te doen wat je al deed. De vertaling van de exhortatie is voorzien van een aantal handige bijlagen zoals een trefwoordenlijst, die het bestuderen ervan gemakkelijker maken.

Andere documenten

In deze Kerkelijke Documentatie is tevens opgenomen het document ‘Placuit Deo’ (Het heeft God behaagd) over de christelijke verlossing, uitgegeven door de Congregatie voor de Geloofsleer. Verder staan in deze uitgave enkele boodschappen van paus Franciscus uit 2018 die alle raken aan het thema heiligheid. Ten slotte wordt bij deze editie ook de ‘Gedragscode Pastoraat’ geleverd, zoals vastgesteld door de Nederlandse Bisschoppenconferentie op 10 april 2018. De gedragscode is uitneembaar.

Bestellen

Deze uitgave in de serie Kerkelijke Documentatie van het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK) in samenwerking met uitgeverij Adveniat kost € 15 (inclusief verzendkosten, exclusief behandelkosten à € 1,10).

Bestellen kan via het bisdom Breda, tel.: 076 5223444 (op werkdagen bereikbaar tot 12.30 uur), e-mail: bestel@rkk.nl of per post (in een gefrankeerde envelop): Bisdom Breda, Postbus 90189, 4800 RN Breda. Vermeld s.v.p. de volgende gegevens: naam, straat + huisnummer, postcode + woonplaats, gewenste aantal exemplaren, e-mailadres, IBAN banknummer.