Pastoor Boogers maakt contact met mensen

Dinsdagavond 10 juli maakten ongeveer 25 parochianen van de Aloysius en Gertrudis geloofsgemeenschappen kennis met pastoor Boogers. In het zomernummer 2018 van Tussentijds magazine vindt u zijn levensverhaal. De komende tijd probeert hij nieuwe contacten op te doen, en zal hij in verschillende kerken waar mogelijk door de weeks voorgaan. Al wandelend door de stad is hij altijd in voor een praatje.

“Oecumene zit in mijn DNA”, vertelde de pastoor, die goede ervaringen had met kanselruil met dominees. De laatste jaren was dat op zondagavond, want zondagmorgen moet hij eucharistie vieren, vanwege het priestertekort. Ook in Utrecht kan hij zijn oecumenische hart ophalen. In Utrecht-Oost werken de Aloysius, Wilhelmina en Holy Trinity kerk nauw samen met de ondernemersvereniging aan de jaarlijkse Lichtjestocht voor kerst. Bovendien zijn er regelmatig oecumenische vieringen, b.v. op zaterdag 15 september om 18.00 uur in de Antoniuskapel, aan het begin van de Vredesweek. Zondag 23 september sluiten we de week weer af met de Walk of Peace vanaf de Ulu-moskee naar de Dom. De kerken uit Utrecht Oost fietsen er gezamenlijk vanaf de Aloysiuskerk naar toe. De Gertrudis-gemeenschap heeft contact met de protestantse Nicolai- en Marcuskerk. Bovendien is er dagelijks een oecumenisch middaggebed in de Dom, om 12.30.

De pastorale visie voor katholiek Utrecht Blijf bij ons, Heer ligt er, maar moet nog wel ingevuld worden. Ook de financiën en gebouwenplannen van de drie Utrechtse parochies zijn nog niet helemaal duidelijk, maar daar wordt de komende tijd hard aan gewerkt.
Op de avond zelf zijn er veel verschillende zaken besproken, zoals: aantrekkelijkheid voor jongeren, bijdragen aan kerkbalans, en de mogelijkheid om herkenbare symbolen mee te nemen naar een nieuwe locatie zodat men zich dan sneller thuis kan voelen. “Onze kerk is wel een wereldkerk, we moeten het anders gaan organiseren dan we gewend zijn,” vond pastoor Boogers. Koffiedrinken na de viering, bedevaartreizen, en elkaar uitnodigen om samen naar een viering te gaan zijn belangrijk. In het najaar komt er een werkconferentie over Catechese, om met alle betrokken vrijwilligers na te denken hoe daar meer samenhang in gebracht kan worden. Pastoor Boogers riep iedereen op ook zelf te communiceren over geloof. Tussentijds Magazine en de serie kleine boekjes over geloofsthema’s zijn hiervoor heel geschikt materiaal. Dit zou ook tijdens de Lichtjestocht verspreid kunnen worden. Wijkcontactpersonen kunnen ook eens aanbellen en zo op hun beurt nieuwe contacten opdoen.

Ineke Malsch – lid pastoraatsgroep Aloysiuskerk