Jaarprogramma Jongerenplatform Aartsbisdom Utrecht 2018-2019

Het Jongerenplatform Aartsbisdom Utrecht (JPU) organiseert activiteiten voor jongeren van het Aartsbisdom Utrecht tussen de 16 en 30 jaar. “Door het jaar heen komen we op verschillende plekken in het bisdom samen voor zowel gezellige als inhoudelijke activiteiten,” zo schrijft het JPU in de aankondiging van het jaarprogramma voor het seizoen 2018-2019. Op de planning staan onder meer een kloosterweekend, kerstgala, Youcatbios & Panama-reünie en het slotfeest.

“Wil je op de hoogte blijven? Kijk eens op Facebook (Jong Aartsbisdom) of Instagram (jongaartsbisdom), bezoek de website www.jongaartsbisdom.nl of stuur een mail naar jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl!” aldus het JPU.

Het jaarprogramma voor 2018-2019 ziet er als volgt uit: