Vacature Jongerenwerker

VACATURE

Voor het jongerenpastoraat in het bisdom zoekt het Aartsbisdom Utrecht per 1 september een enthousiaste jongerenwerker (m/v), voor maximaal 19 uur per week (0,5 fte).

Over de organisatie

Het Aartsbisdom Utrecht is een van de zeven katholieke bisdommen van de Nederlandse rooms-katholieke kerkprovincie. Het Aartsbisdom Utrecht is het aartsbisdom waarover de aartsbisschop van Utrecht geestelijk leiderschap heeft.

Jongerenwerker

De jongerenwerker van het aartsbisdom onderhoudt onder andere contacten met de doelgroep en bouwt het netwerk uit. Samen met jongeren organiseert de jongerenwerker bovendien allerlei activiteiten, uitgewerkt in een jaarprogramma, en projecten zoals de deelname aan Wereldjongerendagen, pelgrimsreizen en diverse zomerkampen.

Verder geeft de jongerenwerker (onder eindverantwoordelijkheid van de vicaris Jeugd en jongeren) leiding aan het Jongerenplatform (JPU); aan het team voor de vormelingendagen en aan het team van de Tarcisiusdag (voor misdienaars en acolieten). Deze Tarcisiusdag wordt dit jaar op 6 oktober in Utrecht gehouden.

Daarnaast biedt de diocesane jongerenwerker onder andere ondersteuning aan parochiële vrijwilligers in het jongerenwerk; onderhoudt contacten met parochiële jongerenwerkers in het bisdom en met jongerenwerkers vanuit de andere bisdommen binnen het Officium Iuventutis.

De werkzaamheden

Als jongerenwerker onderhoudt u contacten met de doelgroep en bouwt u het netwerk uit. Samen met de jongeren organiseert u allerlei activiteiten, uitgewerkt in een jaarprogramma, en projecten zoals de deelname aan Wereld Jongeren Dagen, pelgrimsreizen en zomerkampen. Onder eindverantwoordelijkheid van de vicaris Jeugd en jongeren gaat u:

 • Leiding geven aan het Jongerenplatform (JPU);
 • Leiding geven aan het team voor de vormelingendagen;
 • Leiding geven aan het team van de Tarcisiusdag (voor misdienaars en acolieten);
 • Ondersteuning bieden aan parochiële vrijwilligers in het jongerenwerk;
 • Contacten onderhouden en samenwerken met parochiële jongerenwerkers in het bisdom;
 • Contacten onderhouden en samenwerken met jongerenwerkers vanuit andere bisdommen binnen het Offi cium Iuventutis;
 • Zorgdragen voor promotie en publiciteit in samenwerking met de dienst communicatie;
 • Zorgdragen voor financiële verantwoording in samenwerking met de afdeling financiën.

Dit alles opdat jonge mensen in het Aartsbisdom Utrecht Christus en Zijn Evangelie beter leren kennen en groeien in gelovige verbondenheid met Hem en met elkaar.

Profiel

Om als jongerenwerker vruchtbaar te kunnen functioneren, verwachten we dat u:

 • Praktiserend rooms-katholiek bent, de leer van de Kerk onderschrijft en een levensstaat voert die daarmee overeenstemt;
 • Minimaal in het bezit bent van een bachelor van de Faculteit Katholieke Theologie te Utrecht of van Fontys Hogeschool Theologie en Levensbeschouwing;
 • Met uw enthousiaste rooms-katholieke geloofsovertuiging het visitekaartje van het aartsbisdom voor jeugd en jongeren kunt zijn en hen zo aansluiting laat vinden met de lokale kerk én de wereldkerk;
 • Didactische en creatieve vaardigheden hebt om geloofsthema’s verantwoord en op een aansprekende wijze te presenteren;
 • Kennis hebt van en begrip voor de leefwereld van jongeren;
 • Respectvol en integer met jongeren kunt omgaan;
 • Vertrouwd bent met het actief gebruik van social media ter ondersteuning van uw werkzaamheden;
 • Op de aan u toevertrouwde taakvelden initiatieven neemt en daarop projectmatig kunt werken;
 • In het bezit bent van een rijbewijs B.

Onze voorkeur gaat uit naar kandidaten die nog niet zo lang geleden zijn afgestudeerd en liefst jonger zijn dan 35 jaar.

Wat bieden we?

 • Collegiale ondersteuning vanuit de bisdom-organisatie en pastorale beroepskrachten in de parochies;
 • Verschillende groepen vrijwilligers als bedding voor uw werkzaamheden;
 • Een aanstelling voor onbepaalde tijd, na een proeftijd van twee maanden en een eerste jaarcontract;
 • Salaris en overige arbeidsomstandigheden volgens de richtlijnen van het aartsbisdom.

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) maakt deel uit van de aanstellingsprocedure.

Sollicitaties

Sollicitatiebrieven, vergezeld van een c.v., dienen vóór 1 september a.s. te worden gericht aan:
Aartsbisdom Utrecht
t.a.v. vicaris drs. J.G.M. Pauw
Maliebaan 40
3581 CR UTRECHT

Hebt u belangstelling of wilt u meer informatie? Dan kunt u ook telefonisch contact opnemen met vicaris Pauw, tel.: 06 30162927.

NOTA BENE: Het is eventueel mogelijk om deze functie te combineren met die van parochiële jongerenwerker en catecheet in de parochies H. Kruis en H. Lebuinus. Deze vacature (met een reactietermijn tot 1 februari 2018) heeft namelijk nog geen geschikte kandidaat opgeleverd. Zie www.aartsbisdom.nl/vacatures voor een link naar meer informatie over deze vacature.