Instapkoor en kinderwoorddienst in afscheidsviering op 3 juni

Doe mee in het instapkoor

In de afscheidsviering van pastoor Ton Huitink en pastor Gerrit Jan Westerveld op zondag 3 juni 10.30 uur in de Aloysiuskerk zal gezongen worden door een ‘instapkoor’. Zanglustigen uit heel Utrecht worden uitgenodigd mee te werken aan deze gezamenlijke viering van de Samenwerkende parochies katholiek Utrecht. Het koor zal onder leiding staan van Sebastian Holz. Deelnemers aan het instapkoor krijgen vooraf de muziek toegezonden en repeteren voorafgaand aan de viering op zondagmorgen 3 juni. Zin om mee te zingen: meld u aan met een mail aan secretariaat@katholiekutrecht.nl

Eigen kinderwoorddienst in afscheidsviering

De viering waarin de Samenwerkende parochies Katholiek Utrecht afscheid nemen van de pastores Westerveld en Huitink zal voor de kinderen een eigen kinderwoorddienst hebben. Samen met pastor Martens gaan de kinderen die meedoen samen aan de slag rond het thema van de dag. Naast afscheid is het ‘Sacramentsdag’.