Drie nieuwe opleidingen van het Aartsbisdom Utrecht

 

Naast de priesteropleiding biedt het Aartsbisdom Utrecht vanaf september 2018 in samenwerking met het Ariënsinstituut en de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling (DKCI) drie nieuwe opleidingen: tot onbezoldigd permanent diaken, catechetisch medewerker en diaconaal assistent. Het eerste (basis)jaar van deze opleidingen voor vrijwillige medewerkers in de parochies wordt aangeboden aan de drie groepen studenten gezamenlijk. De jaren daarna is het programma gericht op de afzonderlijke opleidingen. Folders over de opleidingen liggen al binnen de parochies. Kardinaal Eijk doet een dringend beroep om hoge prioriteit te geven aan het werven van kandidaten voor deze vier opleidingen.

Voor toelating tot de priesteropleiding gelden eigen criteria en is minimaal Hbo-niveau vereist. Naast de priesteropleiding biedt het aartsbisdom opleidingen aan voor vrijwillige medewerkers voor onze parochies. Kardinaal Eijk: “De samenleving, maar ook de Kerk, is aan sterke veranderingen onderhevig. Het aantal betaalde medewerkers van de Kerk in de parochies neemt af en de omvang van de parochies neemt toe. Dat heeft ook gevolgen voor de organisatie van de parochie. Daarom is het van groot belang dat ervoor nu en de toekomst vrijwilligers toegerust worden die naast de priesters, onbezoldigde permanente diakens, pastoraal werk(st)ers en andere vrijwilligers een ondersteunende en verbindende rol op het terrein van catechese, caritas en diaconie willen en kunnen vervullen en die op deze terreinen ook zelf actief zijn.”

Voor bovengenoemde opleidingen zoekt het Aartsbisdom Utrecht gemotiveerde kandidaten die, met ‘het hart op de goede plaats’, die kritisch denken, ervaring of affiniteit hebben met catechese, caritas en diaconie en/of beschikken over managementcapaciteiten (leiders).

Kandidaten kunnen zich melden tot 1 juni a.s. Daarna zullen de selectiegesprekken met de kandidaten plaatsvinden. Voor meer informatie over de opzet, toelating en kosten van de opleidingen kunt u contact opnemen met rector P. Kuipers (rector@ariensinstituut.nl) of dr. T.J.M. Versteegen (t.versteegen@aartsbisdom.nl), of in de folders:

Klik hier voor de folder ‘Priester worden’

Klik hier voor de folder ‘Permanent diaken worden’

Klik hier voor de folder ‘Catecheet worden’

Klik hier voor de folder ‘Diaconaal assistent worden’