Sluiting St. Gertrudiskerk

Sinds 1 oktober 2017 worden de vieringen/diensten gehouden in een daarvoor geschikt gemaakte ruimte in de pastorie.
Het kerkgebouw mocht alleen nog gebruikt worden voor doop -, rouw -, trouwdiensten en voor de Kerstviering.
Als geloofsgemeenschap hebben wij gedacht dat deze situatie een redelijke tijd voortgezet kon worden.
Er is echter een behoorlijke kink in de kabel gekomen.

Enige tijd geleden heeft de Veiligheidsregio Utrecht (de brandweer)  een onderzoek gedaan in de kerk en de pastorie. Daarbij zijn een groot aantal tekortkomingen (overtredingen) geconstateerd op het gebied van brandveiligheid. Deze overtredingen moesten voor  5 maart a.s. ongedaan gemaakt worden. Vanwege de aard van de tekortkomingen en de investering die gemoeid is om die ongedaan te maken, is dit voor het Parochiebestuur geen haalbare kaart. In feite zou het kerkgebouw onmiddellijk gesloten moeten worden, als die tekortkomingen niet binnen voornoemde datum zouden zijn opgelost.

Overleg met de brandweer heeft erin geresulteerd dat wordt toegestaan dat er tot en met 1 april a.s. diensten in de kerk en/of pastorie gehouden mogen worden. Dit houdt in dat de viering op 1e Paasdag niet alleen de laatste viering zal zijn in de St. Gertrudiskerk, maar dat er ook in de pastorie geen vieringen en bijeenkomsten meer mogen worden gehouden. Voor de geloofsgemeenschap van de St. Gertrudiskerk is dit een gevoelige klap, een die veel sneller komt dan ooit voorzien is.

Na meer dan 93 jaar komt er een onverwacht einde aan de vieringen in de St. Gertrudiskerk aan de Amaliadwarsstraat.

De Pastoraatgroep en het Parochiebestuur zijn druk doende een oplossing te vinden om de voortzetting van de geloofsgemeenschap na 1 april 2018 doorgang te laten vinden, maar dit is geen eenvoudige zaak.