Pastorale visie en werkplan

Het pastoraal team van de drie parochies heeft een pastorale visie voor de katholieke gemeenschap in de stad ontwikkeld en dat ook vertaald in een concreet werkplan. Op woensdag 14 maart is een parochieavond waar iedereen van harte welkom is om over visie en werkplan mee te praten. De avond vindt plaats in de Rafaelkerk van 19.30 -21.30 uur.
Om de tekst van de visie en de werkplan te zien, klikt u hier.