Sacramenten

Eerste Communie

Aloysius

Het Eerste Communieproject bestaat uit ongeveer tien bijeenkomsten. Samen gaan de kinderen op reis en ontdekken Jezus, waarom Hij het laatste avondmaal heeft gevierd en waarom wij dat nog steeds doen! Het project is vooral geschikt voor kinderen van groep 4 en5 van de basisschool. De voorbereiding start na de Kerstvakantie, de meeste bijeenkomsten zijn op zondagochtend om 9.30 uur tijdens de Eucharistieviering. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Werkgroep Eerste Communie via het mailadres communieproject@gmail.com
Aloysius, Adriaen van Ostadelaan 4.

Johannes-Bernardus

Begin januari wordt de voorbereiding gestart voor jongens en meisjes vanaf groep 8. Er zijn acht zondagochtenden gepla nd en daarbij ook twee ouderbijeenkomsten.
Algemene informatie wordt gegeven op donderdag 11 januari om 19.30 in het kerkcentrum. De viering van de eerste communie is op zondag 22 april 2018
Aanmelden en informatie bij Hanneke Wallenburg, 06 – 41 03 47 66 of hannekewal@hotmail.com
Johannes Bernardus, Oranje Nassaulaan 2.

Dominicus

De Eerste Communie vindt plaats om 10.00 uur op zondag 22 april 2018. Het voorbereidingstraject is in principe voor kinderen van groep 4 en 5. De voorbereidende bijeenkomsten rond het Eerste Communieboekje worden gehouden op vrijdagmiddagen van 15.30-17.00 uur in de Dominicuskerk of de Antoniuskerk (locatie wordt nog gekozen) van 12 januari t/m 20 april, met uitzondering van de schoolvakanties. Het traject wordt georganiseerd en begeleid door de pastoraats-groepen van Dominicus- en Antoniuskerk en een pastor van de Ludgerusparochie.
Aanmelden kan per email secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl of telefonisch 030 -293 52 45 (9.00-12.00 uur).
Dominicus, Palestrinastraat 1.
Antonius, Kanaalstraat 200.

Vormsel

Begint met een informatieavond voor ouders (waar we over de inhoud van het project vertellen en praktische afspraken maken) op maandagavond 8 januari 20.00 uur in het pastoraal centrum Aloysius, Adriaen van Ostadelaan 4. Als je mee wilt doen, kun je dat doorgeven via de e-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl of telefoon 030 – 254 61 47.
Pastoraal centrum Aloysius, Adriaen van Ostadelaan 4.