Bericht uit Tanzania

De gemeenschap van de Jacobus in Zuilen heeft de uitbreiding van de kerk in Maisome in Tanzania. Hun gaven zijn goed terecht gekomen:

‘Namens de katholieke gemeenschap van Maisome wil ik alle mensen van de Jacobuskerk in Zuilen hartelijk bedanken voor de steun van € 355,= In Tanzaniaanse shilling is dat 839.690,=. Na ontvangst van dit geld heeft de kerk 44 zakken cement gekocht. Dit cement werd ontvangen op 1 oktober 2017 zoals je kunt zien op de foto.

Na ontvangst van het cement moest de kerkgemeenschap gaan organiseren hoe zij bakstenen kon maken. Zij verdeelde  de leden van de kerk in 8 groepen. Iedere groep moest van 5 zakken cement bakstenen maken. Een zak cement betekent 25 bakstenen. Dus ieder groep maakte in totaal 125 bakstenen. Op 18 november had men van 25 zakken cement in totaal 625 bakstenen gemaakt.

Op de foto zie je hoe een groep bakstenen aan het maken is. De groep die aan het werk is moet  er voor zorgen om zand en water te brengen. Ook moeten de bakstenen gedurende zeven dagen nat
gehouden worden om uit te harden.

Als leden van de Maisomekerk danken wij jullie heel hartelijk  voor jullie welgemeende steun. Moge God jullie zegenen. Ieder die ons nog wil helpen in van harte welkom.

Wij wensen jullie sterkte op dit moeilijke moment nadat jullie kerk is verkocht. God zal jullie helpen zodat jullie een sterke gemeenschap blijven en het werk van God verrichten.

Peter Laurian