Afscheidsviering Marcusgemeente

Hoograven neemt afscheid van de protestantse Marcusgemeente. Dit gebeurt met een afscheidsdienst in de Marcuskerk op 7 januari om 10.00 uur. Vanaf 14 januari vormt de Marcuskerk samen met de Nicolaikerk een nieuwe gemeente, met op elke zondag om 10.00 uur een kerkdienst. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de Grote Marcuszaal. Opgeven: scriba@marcuskerk.nl

Marcuskerk, Wijnesteinlaan 2.