Stand van zaken Augustinus kerk

De Augustinuskerk aan de Oudegracht (gebouwd in 1850, Rijksmonument) is al sinds het najaar van 2016 dicht. Een geplande verbouwing werd ruw verstoord doordat een stuk van het gewelf naar beneden kwam. Dat maakte inspectie en onderzoek nodig. Daarbij stuitte men in eerste instantie op een asbestprobleem dat moest worden opgelost. In de laatste maanden van 2017 is het onderzoek naar het gewelf afgerond. Het rapport daarover zal duidelijk maken hoe ingrijpend verder onderhoud nodig is.