Eén bestuur voor drie afzonderlijke parochies.

Met ingang van 1 november heeft de bisschop van Utrecht besloten voor de drie parochies die op weg zijn naar een gezamenlijke toekomst één parochiebestuur te benoemen (personele unie). Terwijl de drie parochies nog wel zelfstandig blijven bestaan, is er alvast één bestuur vanuit de verwachting dat over enige tijd de fusie van deze parochies een feit zal zijn.