Vieringen Johannes-Bernardus

zondag 27 september, 18:18 uur - Johannes-Bernardus

Voorganger:
Koor:

11 en 12 januari
18.30 uur: Smit osa, Lunettenkoor
11.00 uur: Smit osa, GerBerJan

18 en 19 januari
18.30 uur: Boogers, samenzang
10.30 uur: Brenninkmeijer, Byzantijnse ritus, Wladimiskaja

25 en 26 januari
18.30 uur: Oecumenische vesper, Harmsen en Ds. Koops, Nocolaïcantorij en JoBzangers
11.00 uur: Smits, Surinaams-Antilliaanse viering, Diversity

1 en 2 februari
18.30 uur: Taizeviering, samenzang
11.00 uur: Martens, GerBerJan

8 en 9 februari
18.30 uur: Smit osa, Lunettenkoor
11.00 uur: Smit osa, gelegenheidskoor

15 en 16 februari
18.30 uur: Boogers, samenzang
10.30 uur: Brenninkmeijer, Byzantijnse ritus, Wladimiskaja

22 en 23 februari
18.30 uur: Smits, Lunettenkoor
11.00 uur: Smit osa, Surinaams-Antilliaanse viering, Diversity

26 februari – Aswoensdag
19.00 uur: Harmsen en Rentinck

29 februari en 1 maart
18.30 uur: Harmsen, samenzang
11.00 uur: Smits, GerBerJan

7 en 8 maart
18.30 uur: Taizeviering
11.00 uur: Boogers, gelegenheidskoor

Reserveren

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar voor deze viering

Meer vieringen

zondag 27 september, 09:30 uur - Aloysius
Eucharistieviering
Voorganger: Rentinck
Koor:
zondag 27 september, 10:00 uur - Nicolaas-Monica / Jacobus
Woord- en gebedviering
Voorganger: Rozema
Koor:
zondag 27 september, 10:00 uur - Dominicus
Oecumenische viering
Voorganger:
Koor:
Viering bij afsluiting van de Vredesweek in de Antoniuskerk / Stadsklooster
zondag 27 september, 10:30 uur - Paulus
Woord- en gebedsviering
Voorganger: Van Bolhuis
Koor: Cantor
zondag 27 september, 10:30 uur - Catharina
Eucharistieviering
Voorganger: Pastor Smits
Koor:
zondag 27 september, 11:00 uur - Johannes-Bernardus
Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Boogers
Koor:
Orgelspel, verder stille mis. Via de website aanmelden tot uiterlijk één dag voor de viering 14:00 uur! U kunt u ook telefonisch aanmelden bij Ton van Schaik, dagelijks tussen 12 en 14 uur, tot op de dag vóór de viering, tel nr. 06 - 215 367 25. U kunt ook komen zonder reservering (neem dan een briefje mee met daarop uw naam en telefoonnummer) en u bent van harte welkom, maar reserveringen gaan voor! Misintenties opgeven via bovengenoemd tel.nr. of mail naar johannesbernardus@katholiekutrecht.nl en 11 Euro overmaken op NL70 INGB 0000 2788 96 t.n.v. RK parochiebestuur H. Johannes de Doper met voor wie de intentie is of een envelopje met geld en info in de brievenbus met op de buitenkant 'misintentie'.
zondag 27 september, 11:00 uur - Rafaël
Eucharistieviering
Voorganger: Oostendorp
Koor: