In januari 2024 vroegen we u met de jaarlijkse Actie Kerkbalans om een bijdrage. Want kerk-zijn kost geld. En kerk-zijn doen we samen. Helaas hebben niet van iedereen een toezegging ontvangen voor een bijdrage. Maar geven kan nog steeds! We hopen van harte dat u dit – mocht u het nog niet hebben gedaan – alsnog wilt doen! Onze St. Martinusparochie is volledig afhankelijk van de bijdragen van onze leden. Uw bijdrage is daarom ook van groot belang. We gebruiken uw gift voor het organiseren van vele activiteiten, zoals jeugdactiviteiten, kindernevendiensten, seniorenactiviteiten, inspirerende kerkdiensten, persoonlijke bezoeken en de onderhoud van de parochie. Mogen we alsnog op u rekenen? U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL78 RABO 0181 9165 25, t.a.v. St. Martinusparochie, onder vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2024’. Alvast hartelijk dank!