Bezoekersgroep

Doel van de 85-plus Bezoekgroep

We willen als Paulusgemeenschap aandacht hebben voor zoveel mogelijk mensen en  uitstralen dat ieder welkom is en erbij blijft horen, ook als hij of zij niet of niet meer in de kerk kan komen. Al zijn 85plussers vaak nog hele vitale mensen, er is toch besloten om aan deze groep extra aandacht te geven.  Immers, velen van hen kunnen niet meer zo actief betrokken zijn als vroeger.  Nogal wat ouderen komen alleen te staan of krijgen te maken met de beperkingen van het ouder-worden. In ieder geval hoort het bij een vitale geloofsgemeenschap ouderen te laten voelen dat zij niet vergeten worden.  We beseffen dat niet iedereen bezoek op prijs stelt, soms om hele verschillende redenen.  Ons bezoekwerk wordt gekenmerkt door een bescheiden houding, die eerder uitnodigend is dan opdringend.

Wat doe je als bezoeker:
Er zijn drie bezoekmomenten:

  • Een kerstkaart brengen in de weken voor Kerst: hiervoor is een voorgedrukte kaart geschikbaar.
  • Een paasgroet brengen voor Pasen; de kaart wordt ook ter beschikking gesteld.
  • Rond de verjaardag een bezoek brengen als men dat op prijs stelt, met een kleine attentie. Er worden ieder jaar nieuwe verjaardagskaarten gemaakt.

Bij een eerste contact wordt van je verwacht dat je zelf erachter komt wat iemand op prijs stelt: helemaal geen contact, alleen kaarten ontvangen, of ook bezoek.

Verder zijn er twee contactmomenten/vergaderingen per jaar met alle bezoekers van de bezoekgroep, voor Pasen en voor de Kerst. Hier worden de kaarten uitgedeeld, even bijgepraat over ieders belevenissen en de overzichten aangevuld.

 

Een van de bezoeksters omschrijft haar taak als volgt:
– In de buurt van hun verjaardag vragen of ze het leuk vinden, een bezoekje te ontvangen van iemand van de Paulusparochie d.m.v. telefoontje of kaartje vooraf.
– Kleinigheidje meenemen tussen de 2 en 4 euro
– Bonnetjes inleveren bij locatiehouder. houten bak voor bonnetjes vind je in kast in de gang achter het altaar.
– Paasgroet, (die aangeleverd wordt) de week voor Pasen rondbrengen met palmtakje.
– Palmtakjes zelf meenemen met Palmpasen uit de kerk.
– Kerstgroet voor de Kerst rondbrengen.
– Bij ziekte, verhuizing, overlijden als je het weet, even wat van je laten horen d.m.v. kaartje, telefoontje of extra bezoekje.
– Heel belangrijk, wees vooral een luisterend oor.
– Mensen praten graag over het verleden of over hun kinderen.
– Je kunt ze ook vertellen, dat er een mogelijkheid bestaat om op zondag opgehaald te worden voor het bijwonen van de kerkdienst in de Pauluskerk. (zie voor meer info de tab ‘ouderenvervoer‘)
– Zijn er godsdienstige vragen waar je zo gauw geen antwoord voor weet, speel ze door naar de pastores, b.v. naar Jos Hettinga of naar Gérard Martens.
– Een suggestie misschien:  Maak een aantekening na afloop van je bezoekje over hetgeen je zoal hebt vernomen en wat je als kleine attentie had meegenomen. Volgende keer dan iets anders meenemen. (hoeft niet)

Waar kun jezelf terecht met vragen of opmerkingen
De bezoekgroep wordt begeleid door :
Jos Hettinga                  schrijven teksten en uitzoeken kaarten
Dorothe Cras                 vraagbaak
Mechthild Brantjes      administratieve ondersteuning:
85-plussers en bezoekers overzichten zo actueel mogelijk  houden
030-2368662 of mech.mathijs@gmail.com

Administratieve ondersteuning:  Mechthild (mech.mathijs@gmail.com)
Overzichten compleet houden kan alleen met de informatie van de bezoekers!
Dus graag doorgeven, liefst per mail, of mensen geen bezoek en/of kaarten willen, als iemand verhuisd is of overleden blijkt.
Mechthild zal als de parochie mutaties heeft,  dit doorgeven aan de bezoekers.

Merk op: onlangs is de minimum leeftijd verhoogd van 80-plus naar 85-plus. Alle mensen die we reeds bezoeken als 80-plussers maar nog geen 85 zijn, blijven we gewoon bezoeken!

Declareren gemaakte kosten
De bonnetjes kunnen in de postbak van de budgethouder van de locatieraad. De postbakken staan in de gang achter de kerkzaal, tussen de Jozef- en de Mariazaal. Het liefst in een envelop met naam en bankrekeningnummer erop:  niet per bonnetje, maar gebundeld, bijvoorbeeld 1 of 2 keer per jaar.

Wekelijkse Vieringen

 

Maandag
08.00 uurAloysius
08.00 uurKlooster Cenakel
19.00 uurCatharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uurAloysius
08.00 uurKlooster Cenakel
09.00 uurRafaëlkerk
10.00 uurAloysius
19.00 uurCatharina
Woensdag
08.00 uurAloysius
08.00 uurKlooster Cenakel
18.30 uurCatharina: Rozenkrans
19.00 uurCatharina
3e woensdag van de maand: Rozenkrans om 19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uurAloysius
08.00 uurKlooster Cenakel
09.00 uurRafael
19.00 uurCatharina
Vrijdag
08.00 uurAloysius
08.00 uurKlooster Cenakel
09.00 uurWederkomst des Heren – ochtendgebed
10.00 uurAloysius
19.00 uurCatharina
10.00 uurDominicus – wereldwake
10.00 uurJohannes-Bernardus
18.00 uurRafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uurCatharina
1e vrijdag van de maand:
10.00 uurJohannes Bernardus
10.00 uurDominicus
10.30 uurJacobus/Nicolaas-Monica
2e vrijdag van de maand:
10.00 uurDominicus
3e en 5e vrijdag van de maand:
10:00 uur:Johannes Bernardus
3e en 4e vrijdag van de maand:
10:00 uur:Dominicus
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur:San’Egidio, Catharinakathedraal
Zaterdag
08.00 uurKlooster Cenakel
19.00 uurCatharina
1e zaterdag van de maand:
12.00 uurAugustinusgemeenschap in de Aloysius

 

 

 

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl