Paulus

Sint Pauluskerk

Willem de Zwijgerplantsoen 19
3571 VJ Utrecht

Het Pauluscentrum is open op dinsdag en donderdag van 10.00-12.00 uur.

T: 030-2731206
E: paulus@katholiekutrecht.nl

Rek.nr. NL42 INGB 0000 1396 23 t.n.v. Parochiebestuur van de H. Apostel Paulus
Rek.nr. NL74 RABO 0154 5794 75 t.n.v. Vrienden van de Paulusgemeenschap

Financien

Al eeuwen is het zo dat de gelovigen gelden bijeen brachten voor het bouwen van een tempel of kerk, en voor huisvesting voor de bedienaren ervan. Dit laat kerkenstad Utrecht overduidelijk zien.

Wat betekent dit concreet?

Hier onder leest nu er meer over:

Nieuws

Koren

Kinderkoor
Dirigente: Danielle de Vries
Repetitie: vrijdag 19:00 uur

PJK – Paulus Jongeren Koor
Dirigent: Sebastian Holz
Repetitie: vrijdag 20:15 uur

Dameskoor
Dirigente: Caralita Vincenten
Repetitie: maandag 13:30 uur

Cantorij
Dirigent: – Vacature
Repetitie: donderdag 20:00 uur

Liturgie

Zondag 22 maart; 11.00 uur: 4e zondag 40-dagentijd
Via livestream kunt u een korte viering bijwonen:

https://www.youtube.com/watch?v=X-Cla-xlpQI

 Beste allemaal,

In navolging van de Nederlandse bisschoppen is besloten alle vieringen tot en met tweede paasdag af te gelasten. In tegenstelling tot eerder was aangegeven worden dus ook in de Pauluskerk geen vieringen meer gehouden, ook de vieringen die gepland waren in de Goede Week komen tot en met Pasen komen te vervallen. Afgelopen woensdag luidde ook de klok van de Pauluskerk. Onder het motto klokken van hoop zullen ook de komende twee woensdagen tussen 19.00 en 19.15 uur de kerkklokken luiden.
Achter de schermen wordt hard nagedacht om juist in deze tijd samen kerk te kunnen zijn.
Zo kunt a.s. zondag om 11.00 uur (dit is dus een half uur later dan de gebruikelijke tijd) via livestream een korte viering bij te wonen. De link vindt u hierboven.
Ook wijzen wij u op de mogelijkheid om op zondagmorgen op televisie de Eucharistievieringen te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2, en de dagelijkse vieringen die online worden uitgezonden via deze website en deze facebookpagina.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Elke zondag om 10:30 u vieren wij liturgie.

De viering wordt afwisselend begeleid door één van de 4 verschillende koren:

1e zondag van de maand: kinderkoor
2e zondag van de maand: PJK – Paulus Jongeren Koor
3e zondag van de maand: dameskoor
4e zondag van de maand: Cantorij

Wanneer de maand een 5e zondag heeft, wordt de viering opgeluisterd door een ad hoc-koor.

Oecumene

Wij vinden het van groot belang om waar mogelijk op te trekken met de andere christenen in Tuindorp.
Er zijn goede banden gegroeid met de PKN-Tuindorpgemeente.
Enkele keren per jaar hebben we op zondag een gezamenlijke kerkdienst.

Daarnaast organiseren we thema-avonden over belangrijke onderwerpen. Samen met anderen in de wijk zijn we betrokken bij activiteiten zoals de Sint Maartenviering, de Lichtjestocht voor Kerstmis, een herdenkingsmoment in de Paulus na de 4 mei-herdenking, een muziekmiddag waar eigen talent zich presenteert.

 

Ouderenvervoer

Een groep vrijwilligers verzorgt op zondagen voor parochianen die niet meer zo mobiel zijn het vervoer naar en van de liturgieviering. Ook als parochianen tijdelijk niet zelfstandig naar de kerk kunnen komen, kunnen deze hierop een beroep doen.

Aanmelden op vrijdagavond tussen 18.00 uur en 19.00 uur bij de coördinator:
Mark van Noord (email: markvannoord@hetnet.nl, telefoon 030-2967759).

In principe wordt u om 10.10 uur thuis opgehaald; indien anders, neemt degene, die u afhaalt nog contact met u op.

Aarzelt u niet om te bellen; wij vinden het fijn dat u er bij wilt zijn.

Bezoekersgroep

Doel van de 85-plus Bezoekgroep

We willen als Paulusgemeenschap aandacht hebben voor zoveel mogelijk mensen en  uitstralen dat ieder welkom is en erbij blijft horen, ook als hij of zij niet of niet meer in de kerk kan komen. Al zijn 85plussers vaak nog hele vitale mensen, er is toch besloten om aan deze groep extra aandacht te geven.  Immers, velen van hen kunnen niet meer zo actief betrokken zijn als vroeger.  Nogal wat ouderen komen alleen te staan of krijgen te maken met de beperkingen van het ouder-worden. In ieder geval hoort het bij een vitale geloofsgemeenschap ouderen te laten voelen dat zij niet vergeten worden.  We beseffen dat niet iedereen bezoek op prijs stelt, soms om hele verschillende redenen.  Ons bezoekwerk wordt gekenmerkt door een bescheiden houding, die eerder uitnodigend is dan opdringend.

Wat doe je als bezoeker:
Er zijn drie bezoekmomenten:

  • Een kerstkaart brengen in de weken voor Kerst: hiervoor is een voorgedrukte kaart geschikbaar.
  • Een paasgroet brengen voor Pasen; de kaart wordt ook ter beschikking gesteld.
  • Rond de verjaardag een bezoek brengen als men dat op prijs stelt, met een kleine attentie. Er worden ieder jaar nieuwe verjaardagskaarten gemaakt.

Bij een eerste contact wordt van je verwacht dat je zelf erachter komt wat iemand op prijs stelt: helemaal geen contact, alleen kaarten ontvangen, of ook bezoek.

Verder zijn er twee contactmomenten/vergaderingen per jaar met alle bezoekers van de bezoekgroep, voor Pasen en voor de Kerst. Hier worden de kaarten uitgedeeld, even bijgepraat over ieders belevenissen en de overzichten aangevuld.

 

Een van de bezoeksters omschrijft haar taak als volgt:
– In de buurt van hun verjaardag vragen of ze het leuk vinden, een bezoekje te ontvangen van iemand van de Paulusparochie d.m.v. telefoontje of kaartje vooraf.
– Kleinigheidje meenemen tussen de 2 en 4 euro
– Bonnetjes inleveren bij locatiehouder. houten bak voor bonnetjes vind je in kast in de gang achter het altaar.
– Paasgroet, (die aangeleverd wordt) de week voor Pasen rondbrengen met palmtakje.
– Palmtakjes zelf meenemen met Palmpasen uit de kerk.
– Kerstgroet voor de Kerst rondbrengen.
– Bij ziekte, verhuizing, overlijden als je het weet, even wat van je laten horen d.m.v. kaartje, telefoontje of extra bezoekje.
– Heel belangrijk, wees vooral een luisterend oor.
– Mensen praten graag over het verleden of over hun kinderen.
– Je kunt ze ook vertellen, dat er een mogelijkheid bestaat om op zondag opgehaald te worden voor het bijwonen van de kerkdienst in de Pauluskerk. (zie voor meer info de tab ‘ouderenvervoer‘)
– Zijn er godsdienstige vragen waar je zo gauw geen antwoord voor weet, speel ze door naar de pastores, b.v. naar Jos Hettinga of naar Gérard Martens.
– Een suggestie misschien:  Maak een aantekening na afloop van je bezoekje over hetgeen je zoal hebt vernomen en wat je als kleine attentie had meegenomen. Volgende keer dan iets anders meenemen. (hoeft niet)

Waar kun jezelf terecht met vragen of opmerkingen
De bezoekgroep wordt begeleid door :
Jos Hettinga                  schrijven teksten en uitzoeken kaarten
Dorothe Cras                 vraagbaak
Mechthild Brantjes      administratieve ondersteuning:
85-plussers en bezoekers overzichten zo actueel mogelijk  houden
030-2368662 of mech.mathijs@gmail.com

Administratieve ondersteuning:  Mechthild (mech.mathijs@gmail.com)
Overzichten compleet houden kan alleen met de informatie van de bezoekers!
Dus graag doorgeven, liefst per mail, of mensen geen bezoek en/of kaarten willen, als iemand verhuisd is of overleden blijkt.
Mechthild zal als de parochie mutaties heeft,  dit doorgeven aan de bezoekers.

Merk op: onlangs is de minimum leeftijd verhoogd van 80-plus naar 85-plus. Alle mensen die we reeds bezoeken als 80-plussers maar nog geen 85 zijn, blijven we gewoon bezoeken!

Declareren gemaakte kosten
De bonnetjes kunnen in de postbak van de budgethouder van de locatieraad. De postbakken staan in de gang achter de kerkzaal, tussen de Jozef- en de Mariazaal. Het liefst in een envelop met naam en bankrekeningnummer erop:  niet per bonnetje, maar gebundeld, bijvoorbeeld 1 of 2 keer per jaar.

Orgel

Het huidige orgel in de kerk is geplaatst in november 2002. Het pijpwerk, de speeltafel en het pedaal komen uit een orgel uit Noorwegen. De orgelkas, de windlade en het mechanische gedeelte binnenin zijn gemaakt door de orgelbouwer  René Nijsse uit Goes. Het is een 2-klaviers orgel met een zelfstandig pedaal met een16 voetsregister.

De dispositie:

 

HoofdwerkBovenwerkPedaal en koppels
Prestant 8Holpijp 8Gedekt 8
Roerfluit 8Gamba 8Subbas 16
Octaaf 4Fluit 4
Octaaf 2Gemshoorn 2Manuaalkoppel
Mixtuur 3 st.Nasard 2 2/3Ped. + Hw.
Terts 1 2/3Ped. + Bw.
Kromhoorn 8

Paulus Beraad

Het Paulusberaad is opgericht in 1989 met als doel het samenkomen buiten de liturgievieringen, binnen onze gemeenschap en met wijkbewoners te bevorderen.
Het begrip “gast” staat centraal in de huidige Paulusgemeenschap. Dat betekent ook dat mensen bij elkaar te gast zijn. Men stelt zich voor elkaar open en is te gast in het leven van de ander. Die ontmoetingen kunnen wij niet afdwingen, wél kunnen wij de voorwaarden daarvoor scheppen. In deze ontmoetingen kennen wij grote waarde toe aan de begrippen hartelijkheid, liefde, gemeenschap, hulp, samenspel en verantwoordelijkheid voor onze medemens.

Met bovenstaande als uitgangspunt is het handelen van het Paulusberaad erop gericht om van onze Pauluskerk een levende gemeenschap te maken. Het Pauluscentrum is de ruimte, het open huis om bij elkaar op verhaal te komen en waar ieder van harte welkom is. Binnen het Paulusberaad zijn ongeveer 45 vrijwilligers actief.
De coördinatiegroep bestaat uit 6 leden. Voorzitter van het Paulusberaad is Gertruus Bors.

Informatie over het Paulusberaad en de toebehorende werkgroepen en de vacatures bij deze werkgroepen, kun je vragen via email: gertruusbors@gmail.com of telefonisch 0623316086

 

De werkgroepen, die horen bij het Paulusberaad zijn:

Gastdames en gastheren door de week 
Zij zorgen ervoor dat het Pauluscentrum dinsdag en donderdag geopend is van 10.00 tot 12.00 uur. Iedereen is er van harte welkom voor een kopje koffie/thee en een praatje. Tijdens deze openingsuren kunnen er spullen gebracht worden voor de voedselbank en “de Toevlucht”.

Gastdames en gastheren op zondag 
Zij zorgen ervoor dat op zondag koffie, thee, limonade geschonken wordt met op feesten wat lekkers erbij. Zij zijn er ook met hun zorg wanneer er speciale vieringen zijn zoals de Allerzielenviering, de Kerstnacht, de Paaswake, huwelijkssluitingen en uitvaarten.

Gastdames en gastheren bij uitvaarten
Zij zorgen voor een goede ontvangst met koffie en thee voor de nabestaanden van de overledene, bezoekers voor de  uitvaart viering, en het reguleren van het tekenen in het condoléance boek.

Vouw- en nietgroep liturgieboekjes en bezorgen “Tussentijds”. 
Deze vrijwilligers zorgen ervoor dat elke zondag de liturgieboekjes klaar zijn en dat iedereen op tijd “Tussentijds” ontvangt.

Schoonmaakgroep 
De groep die zorgt voor een gezellig en schoon “huis”, opdat het voor een ieder bij ons goed toeven is. Elke eerste woensdag van de maand. Help je mee? 

Crèche 
De plek voor de allerkleinsten in de Paulus Gemeenschap, biedt de ouders de kans om deel te nemen aan de liturgie. Creche is er de 1 ste en 2 de zondag van de maand.

Maaltijden 
Iedere vierde donderdag van de maand is er een bezinningsmaaltijd, waarbij een half uur tijd is voor bezinning met liederen, gedichten en/of gebeden, aansluitend aan ons eigentijdse leven. Hierna wordt samen van een maaltijd en een drankje genoten.
Aanvang 12.30 uur en het duurt tot 14.00 uur.
Inschrijven is in verband met inkopen nodig en kan via de intekenlijst in de kerk, telefonisch 0623316086 of per e-mail: gertruusbors@gmail.com

Thema donderdagen 
Iedere tweede donderdag van de maand is er gelegenheid om samen te komen rondom een speciaal thema. Aanvang 10.00 uur en duurt tot 12.00 uur. Inschrijven hiervoor is niet nodig, iedereen is welkom.

Onze werkgroepen hebben altijd mensen nodig. Mocht het je iets lijken om ons te helpen, dan horen wij dit graag. Ook wanneer je eenmalig bij een activiteit wilt helpen.

Vacatures

Vele handen maken licht werk en er is altijd wel een werkgroep waar u zich bij aan kunt sluiten.

Stuur een mailtje naar paulus@katholiekutrecht.nl of schrok iemand aan op zondag vóór of na de viering.