Paulus

Sint Pauluskerk

Willem de Zwijgerplantsoen 19
3571 VJ Utrecht

Door de week is het Pauluscentrum open op donderdagen. Tussen 10.30 en 12.00 uur bent u welkom voor een kopje koffie of thee en een ontmoeting met de gastvrouwen/gastheren.

Elders op de site vindt u de actuele lijst met alle vieringen in de parochie. Door te selecteren op ‘locatie Paulus’ kunt u zien wanneer er een viering in de Paulus is.

De vieringen worden opgenomen en rechtstreeks uitgezonden op het internet. Via twitch kunt u direct meekijken:  https://www.twitch.tv/pauluskerkonline. De vieringen blijven twee weken online staan, en zijn dan nog terug te kijken.

T: 030-2731206
E: paulus@katholiekutrecht.nl

Rek.nr. NL42 INGB 0000 1396 23 t.n.v. Parochiebestuur van de H. Apostel Paulus.
Rek.nr. NL74 RABO 0154 5794 75 t.n.v. Vrienden van de Paulusgemeenschap.

Bekijk hier de PaulusActueel

 

Nieuws

Liturgie

Door de week is het Pauluscentrum open op donderdag. Tussen 10.30 en 12.00 uur ben u welkom voor een kopje koffie of thee en een ontmoeting met één van onze gastvrouwen en -heren. Met veel dank aan het Paulusberaad dat dit mogelijk maakt.

Elders op de site vindt u de actuele lijst met alle actuele vieringen in de parochie. Door te selecteren op ‘locatie Paulus’ kunt u zien wanneer er een viering in de Paulus is. Deze vieringen worden nog steeds rechtstreeks uitgezonden via internet en zijn daarna nog twee weken lang terug te kijken,

De vieringen worden opgenomen en rechtstreeks uitgezonden op het internet. Via twitch kunt u direct meekijken: https://www.twitch.tv/pauluskerkonline . De vieringen blijven twee weken online staan, en zijn dan nog terug te kijken.

Verder is er de mogelijkheid om op zondagmorgen op televisie de Eucharistievieringen te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Oecumene
We vinden het van groot belang om op te trekken met andere christenen in Tuindorp en Utrecht.
Er zijn goede banden gegroeid met de PKN-Tuindorpgemeente. We hebben gemiddeld twee keer per jaar een gezamenlijke kerkdienst op zondag.

Daarnaast hebben we maandelijks in de Pauluskerk een oecumenische Taizéviering, waarvoor we een breder publiek proberen te bereiken dan alleen de katholieken in de Paulusgemeenschap.
Voor de eerstvolgende Tuindorpse oecumenische viering en de eerstvolgende Taizéviering, kunt u het rooster bekijken.

Financien

Al eeuwen is het zo dat de gelovigen gelden bijeen brachten voor het bouwen van een tempel of kerk, en voor huisvesting voor de bedienaren ervan. Dit laat kerkenstad Utrecht overduidelijk zien.

Wat betekent dit concreet?

Hier onder leest nu er meer over:

Koren

Kinderkoor
Dirigente: Daniëlle de Vries
Repetitie: vrijdag 18.30 – 19.15 uur
Viering: eerste zondag van de maand

 PJK (Paulus Jongerenkoor)
Dirigent: Sebastian Holz
Repetitie: vrijdag 20.00 uur, met gezellige nazit
Viering: tweede zondag van de maand

Cantorij
Dirigente: Anne Stokman
Repetitie: donderdag 20.00 uur
Viering: vierde zondag van de maand

Ouderenvervoer

Een groep vrijwilligers verzorgt op zondagen voor parochianen die niet meer zo mobiel zijn het vervoer naar en van de liturgieviering. Ook als parochianen tijdelijk niet zelfstandig naar de kerk kunnen komen, kunnen deze hierop een beroep doen.

Aanmelden op vrijdagavond tussen 19.00 uur en 21.00 uur bij de coördinator: Bernadet Vos (email: bernadetvos@ziggo.nl, telefoon 06-40178744).

In principe wordt u om 10.10 uur thuis opgehaald; indien anders, neemt degene, die u afhaalt nog contact met u op.

Aarzelt u niet om te bellen; wij vinden het fijn dat u er bij wilt zijn.

Bezoekersgroep

Doel van de 85-plus Bezoekgroep

We willen als Paulusgemeenschap aandacht hebben voor zoveel mogelijk mensen en  uitstralen dat ieder welkom is en erbij blijft horen, ook als hij of zij niet of niet meer in de kerk kan komen. Al zijn 85plussers vaak nog hele vitale mensen, er is toch besloten om aan deze groep extra aandacht te geven.  Immers, velen van hen kunnen niet meer zo actief betrokken zijn als vroeger.  Nogal wat ouderen komen alleen te staan of krijgen te maken met de beperkingen van het ouder-worden. In ieder geval hoort het bij een vitale geloofsgemeenschap ouderen te laten voelen dat zij niet vergeten worden.  We beseffen dat niet iedereen bezoek op prijs stelt, soms om hele verschillende redenen.  Ons bezoekwerk wordt gekenmerkt door een bescheiden houding, die eerder uitnodigend is dan opdringend.

Wat doe je als bezoeker:
Er zijn drie bezoekmomenten:

  • Een kerstkaart brengen in de weken voor Kerst: hiervoor is een voorgedrukte kaart geschikbaar.
  • Een paasgroet brengen voor Pasen; de kaart wordt ook ter beschikking gesteld.
  • Rond de verjaardag een bezoek brengen als men dat op prijs stelt, met een kleine attentie. Er worden ieder jaar nieuwe verjaardagskaarten gemaakt.

Bij een eerste contact wordt van je verwacht dat je zelf erachter komt wat iemand op prijs stelt: helemaal geen contact, alleen kaarten ontvangen, of ook bezoek.

Verder zijn er twee contactmomenten/vergaderingen per jaar met alle bezoekers van de bezoekgroep, voor Pasen en voor de Kerst. Hier worden de kaarten uitgedeeld, even bijgepraat over ieders belevenissen en de overzichten aangevuld.

 

Een van de bezoeksters omschrijft haar taak als volgt:
– In de buurt van hun verjaardag vragen of ze het leuk vinden, een bezoekje te ontvangen van iemand van de Paulusparochie d.m.v. telefoontje of kaartje vooraf.
– Kleinigheidje meenemen tussen de 2 en 4 euro
– Bonnetjes inleveren bij locatiehouder. houten bak voor bonnetjes vind je in kast in de gang achter het altaar.
– Paasgroet, (die aangeleverd wordt) de week voor Pasen rondbrengen met palmtakje.
– Palmtakjes zelf meenemen met Palmpasen uit de kerk.
– Kerstgroet voor de Kerst rondbrengen.
– Bij ziekte, verhuizing, overlijden als je het weet, even wat van je laten horen d.m.v. kaartje, telefoontje of extra bezoekje.
– Heel belangrijk, wees vooral een luisterend oor.
– Mensen praten graag over het verleden of over hun kinderen.
– Je kunt ze ook vertellen, dat er een mogelijkheid bestaat om op zondag opgehaald te worden voor het bijwonen van de kerkdienst in de Pauluskerk. (zie voor meer info de tab ‘ouderenvervoer‘)
– Zijn er godsdienstige vragen waar je zo gauw geen antwoord voor weet, speel ze door naar de pastores, b.v. naar Jos Hettinga of naar Gérard Martens.
– Een suggestie misschien:  Maak een aantekening na afloop van je bezoekje over hetgeen je zoal hebt vernomen en wat je als kleine attentie had meegenomen. Volgende keer dan iets anders meenemen. (hoeft niet)

Waar kun jezelf terecht met vragen of opmerkingen
De bezoekgroep wordt begeleid door :
Jos Hettinga                  schrijven teksten en uitzoeken kaarten
Dorothe Cras                 vraagbaak
Mechthild Brantjes      administratieve ondersteuning:
85-plussers en bezoekers overzichten zo actueel mogelijk  houden
030-2368662 of mech.mathijs@gmail.com

Administratieve ondersteuning:  Mechthild (mech.mathijs@gmail.com)
Overzichten compleet houden kan alleen met de informatie van de bezoekers!
Dus graag doorgeven, liefst per mail, of mensen geen bezoek en/of kaarten willen, als iemand verhuisd is of overleden blijkt.
Mechthild zal als de parochie mutaties heeft,  dit doorgeven aan de bezoekers.

Merk op: onlangs is de minimum leeftijd verhoogd van 80-plus naar 85-plus. Alle mensen die we reeds bezoeken als 80-plussers maar nog geen 85 zijn, blijven we gewoon bezoeken!

Declareren gemaakte kosten
De bonnetjes kunnen in de postbak van de budgethouder van de locatieraad. De postbakken staan in de gang achter de kerkzaal, tussen de Jozef- en de Mariazaal. Het liefst in een envelop met naam en bankrekeningnummer erop:  niet per bonnetje, maar gebundeld, bijvoorbeeld 1 of 2 keer per jaar.

Orgel

 

 

 

 

Het huidige orgel in de kerk is geplaatst in november 2002.

Het pijpwerk, de speeltafel en het pedaal komen uit een orgel uit Noorwegen.

De orgelkas, de windlade en het mechanische gedeelte binnenin zijn gemaakt door de orgelbouwer  René Nijsse uit Goes. Het is een 2-klaviers orgel met een zelfstandig pedaal met een16 voetsregister.

 

De dispositie:

Hoofdwerk Bovenwerk Pedaal en koppels
Prestant 8 Holpijp 8 Gedekt 8
Roerfluit 8 Gamba 8 Subbas 16
Octaaf 4 Fluit 4
Octaaf 2 Gemshoorn 2 Manuaalkoppel
Mixtuur 3 st. Nasard 2 2/3 Ped. + Hw.
Terts 1 2/3 Ped. + Bw.
Kromhoorn 8

Paulus Beraad

Het Paulusberaad is opgericht in 1989 met als doel het samenkomen buiten de liturgievieringen, binnen onze gemeenschap en met wijkbewoners te bevorderen.
Het begrip “gast” staat centraal in de huidige Paulusgemeenschap. Dat betekent ook dat mensen bij elkaar te gast zijn. Men stelt zich voor elkaar open en is te gast in het leven van de ander. Die ontmoetingen kunnen wij niet afdwingen, wél kunnen wij de voorwaarden daarvoor scheppen. In deze ontmoetingen kennen wij grote waarde toe aan de begrippen hartelijkheid, liefde, gemeenschap, hulp, samenspel en verantwoordelijkheid voor onze medemens.

Met bovenstaande als uitgangspunt is het handelen van het Paulusberaad erop gericht om van onze Pauluskerk een levende gemeenschap te maken. Het Pauluscentrum is de ruimte, het open huis om bij elkaar op verhaal te komen en waar ieder van harte welkom is. Binnen het Paulusberaad zijn ongeveer 45 vrijwilligers actief.
De coördinatiegroep bestaat uit 6 leden. Voorzitter van het Paulusberaad is Gertruus Bors.

Informatie over het Paulusberaad en de toebehorende werkgroepen en de vacatures bij deze werkgroepen, kun je vragen via email: gertruusbors@gmail.com of telefonisch 0623316086

 

De werkgroepen, die horen bij het Paulusberaad zijn:

Gastdames en gastheren door de week 
Zij zorgen ervoor dat het Pauluscentrum donderdag geopend is van 10.00 tot 12.00 uur. Iedereen is er van harte welkom voor een kopje koffie/thee en een praatje.

Gastdames en gastheren op zondag 
Zij zorgen ervoor dat op zondag koffie, thee, limonade geschonken wordt met op feesten wat lekkers erbij. Zij zijn er ook met hun zorg wanneer er speciale vieringen zijn zoals de Allerzielenviering, de Kerstnacht, de Paaswake, huwelijkssluitingen en uitvaarten.

Gastdames en gastheren bij uitvaarten
Zij zorgen voor een goede ontvangst met koffie en thee voor de nabestaanden van de overledene, bezoekers voor de  uitvaart viering, en het reguleren van het tekenen in het condoléance boek.

Vouw- en nietgroep liturgieboekjes en bezorgen “Martinus+”. 
Deze vrijwilligers zorgen ervoor dat elke zondag de liturgieboekjes klaar zijn en dat iedereen op tijd “Marinus+” ontvangt.

Schoonmaakgroep 
De groep die zorgt voor een gezellig en schoon “huis”, opdat het voor een ieder bij ons goed toeven is. Elke eerste woensdag van de maand. Help je mee? 

Crècheruimte
Een plek voor de allerkleinsten in de Paulusgemeenschap. Het biedt de ouders de kans om deel te nemen aan de liturgie. Momenteel is er geen georganiseerde supervisie in de crècheruimte; de ruimte is beschikbaar voor ouders die supervisie onderling zelf regelen.

Maaltijden 
Iedere vierde donderdag van de maand is er een bezinningsmaaltijd, waarbij een half uur tijd is voor bezinning met liederen, gedichten en/of gebeden, aansluitend aan ons eigentijdse leven. Hierna wordt samen van een maaltijd en een drankje genoten.
Aanvang 12.30 uur en het duurt tot 14.00 uur.
Inschrijven is in verband met inkopen nodig en kan via de intekenlijst in de kerk, telefonisch 0623316086 of per e-mail: gertruusbors@gmail.com

 

Onze werkgroepen hebben altijd mensen nodig. Mocht het je iets lijken om ons te helpen, dan horen wij dit graag. Ook wanneer je eenmalig bij een activiteit wilt helpen.

Achterwand

Het is een al een aantal jaren gebruikelijk in de Paulusgemeenschap dat we op de achterwand een schilderij ophangen, dat met het ons mee de door de tijd loopt en steeds verandert.

De ontwikkeling in de achterwand van Goede Week tot en met Pinksteren 2023 is nu in een filmpje vastgelegd. Klik hier om het te bekijken in een nieuw tabblad.

Eerdere filmpjes van het schilderij op de achterwand:
Goede Week tot Pinksteren 2021
Kruishulde 2021
Advent en Kerstmis 2020
Aswoensdag t/m Pinksteren 2020