Paulus

Sint Pauluskerk

Willem de Zwijgerplantsoen 19
3571 VJ Utrecht

Het Pauluscentrum is open op dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00-12.00 uur.

T: 030-2731206
E: paulus@katholiekutrecht.nl

Rek.nr. NL42 INGB 0000 1396 23 t.n.v. Parochiebestuur van de H. Apostel Paulus
Rek.nr. NL74 RABO 0154 5794 75 t.n.v. Vrienden van de Paulusgemeenschap

Financien

Al eeuwen is het zo dat de gelovigen gelden bijeen brachten voor het bouwen van een tempel of kerk, en voor huisvesting voor de bedienaren ervan. Dit laat kerkenstad Utrecht overduidelijk zien.

Wat betekent dit concreet?

Hier onder leest nu er meer over:

Nieuws

Koren

Kinderkoor
Dirigente: Danielle de Vries
Repetitie: vrijdag 19:00 uur

PJK – Paulus Jongeren Koor
Dirigent: Sebastian Holz
Repetitie: vrijdag 20:15 uur
Het PJK heeft een eigen Website

Dameskoor
Dirigente: Caralita Vincenten
Repetitie: maandag 13:30 uur

Cantorij
Dirigent: Arno van Wijk
Repetitie: donderdag 20:00 uur

Liturgie

Elke zondag om 10:30 u vieren wij liturgie.

De viering wordt afwisselend begeleid door één van de 4 verschillende koren:

1e zondag van de maand: kinderkoor
2e zondag van de maand: PJK – Paulus Jongeren Koor
3e zondag van de maand: dameskoor
4e zondag van de maand: Cantorij

Wanneer de maand een 5e zondag heeft, wordt de viering opgeluisterd door een ad hoc-koor.

Ouderenvervoer

Een groep vrijwilligers verzorgt op zondagen voor parochianen die niet meer zo mobiel zijn het vervoer naar en van de liturgieviering. Ook als parochianen tijdelijk niet zelfstandig naar de kerk kunnen komen, kunnen deze hierop een beroep doen.

Aanmelden op vrijdagavond tussen 18.00 uur en 19.00 uur bij de coördinator:
Mark van Noord (email: markvannoord@hetnet.nl, telefoon 030-2967759).

In principe wordt u om 10.10 uur thuis opgehaald; indien anders, neemt degene, die u afhaalt nog contact met u op.

Aarzelt u niet om te bellen; wij vinden het fijn dat u er bij wilt zijn.

Bezoekersgroep

Doel van de 85-plus Bezoekgroep

We willen als Paulusgemeenschap aandacht hebben voor zoveel mogelijk mensen en  uitstralen dat ieder welkom is en erbij blijft horen, ook als hij of zij niet of niet meer in de kerk kan komen. Al zijn 85plussers vaak nog hele vitale mensen, er is toch besloten om aan deze groep extra aandacht te geven.  Immers, velen van hen kunnen niet meer zo actief betrokken zijn als vroeger.  Nogal wat ouderen komen alleen te staan of krijgen te maken met de beperkingen van het ouder-worden. In ieder geval hoort het bij een vitale geloofsgemeenschap ouderen te laten voelen dat zij niet vergeten worden.  We beseffen dat niet iedereen bezoek op prijs stelt, soms om hele verschillende redenen.  Ons bezoekwerk wordt gekenmerkt door een bescheiden houding, die eerder uitnodigend is dan opdringend.

Wat doe je als bezoeker:
Er zijn drie bezoekmomenten:

  • Een kerstkaart brengen in de weken voor Kerst: hiervoor is een voorgedrukte kaart geschikbaar.
  • Een paasgroet brengen voor Pasen; de kaart wordt ook ter beschikking gesteld.
  • Rond de verjaardag een bezoek brengen als men dat op prijs stelt, met een kleine attentie. Er worden ieder jaar nieuwe verjaardagskaarten gemaakt.

Bij een eerste contact wordt van je verwacht dat je zelf erachter komt wat iemand op prijs stelt: helemaal geen contact, alleen kaarten ontvangen, of ook bezoek.

Verder zijn er twee contactmomenten/vergaderingen per jaar met alle bezoekers van de bezoekgroep, voor Pasen en voor de Kerst. Hier worden de kaarten uitgedeeld, even bijgepraat over ieders belevenissen en de overzichten aangevuld.

 

Een van de bezoeksters omschrijft haar taak als volgt:
– In de buurt van hun verjaardag vragen of ze het leuk vinden, een bezoekje te ontvangen van iemand van de Paulusparochie d.m.v. telefoontje of kaartje vooraf.
– Kleinigheidje meenemen tussen de 2 en 4 euro
– Bonnetjes inleveren bij locatiehouder. houten bak voor bonnetjes vind je in kast in de gang achter het altaar.
– Paasgroet, (die aangeleverd wordt) de week voor Pasen rondbrengen met palmtakje.
– Palmtakjes zelf meenemen met Palmpasen uit de kerk.
– Kerstgroet voor de Kerst rondbrengen.
– Bij ziekte, verhuizing, overlijden als je het weet, even wat van je laten horen d.m.v. kaartje, telefoontje of extra bezoekje.
– Heel belangrijk, wees vooral een luisterend oor.
– Mensen praten graag over het verleden of over hun kinderen.
– Je kunt ze ook vertellen, dat er een mogelijkheid bestaat om op zondag opgehaald te worden voor het bijwonen van de kerkdienst in de Pauluskerk. (zie voor meer info de tab ‘ouderenvervoer‘)
– Zijn er godsdienstige vragen waar je zo gauw geen antwoord voor weet, speel ze door naar de pastores, b.v. naar Jos Hettinga of naar Gérard Martens.
– Een suggestie misschien:  Maak een aantekening na afloop van je bezoekje over hetgeen je zoal hebt vernomen en wat je als kleine attentie had meegenomen. Volgende keer dan iets anders meenemen. (hoeft niet)

Waar kun jezelf terecht met vragen of opmerkingen
De bezoekgroep wordt begeleid door :
Jos Hettinga                  schrijven teksten en uitzoeken kaarten
Dorothe Cras                 vraagbaak
Mechthild Brantjes      administratieve ondersteuning:
85-plussers en bezoekers overzichten zo actueel mogelijk  houden
030-2368662 of mech.mathijs@gmail.com

Administratieve ondersteuning:  Mechthild (mech.mathijs@gmail.com)
Overzichten compleet houden kan alleen met de informatie van de bezoekers!
Dus graag doorgeven, liefst per mail, of mensen geen bezoek en/of kaarten willen, als iemand verhuisd is of overleden blijkt.
Mechthild zal als de parochie mutaties heeft,  dit doorgeven aan de bezoekers.

Merk op: onlangs is de minimum leeftijd verhoogd van 80-plus naar 85-plus. Alle mensen die we reeds bezoeken als 80-plussers maar nog geen 85 zijn, blijven we gewoon bezoeken!

Declareren gemaakte kosten
De bonnetjes kunnen in de postbak van de budgethouder van de locatieraad. De postbakken staan in de gang achter de kerkzaal, tussen de Jozef- en de Mariazaal. Het liefst in een envelop met naam en bankrekeningnummer erop:  niet per bonnetje, maar gebundeld, bijvoorbeeld 1 of 2 keer per jaar.

Orgel

Het huidige orgel in de kerk is geplaatst in november 2002. Het pijpwerk, de speeltafel en het pedaal komen uit een orgel uit Noorwegen. De orgelkas, de windlade en het mechanische gedeelte binnenin zijn gemaakt door de orgelbouwer  René Nijsse uit Goes. Het is een 2-klaviers orgel met een zelfstandig pedaal met een16 voetsregister.

De dispositie:

 

HoofdwerkBovenwerkPedaal en koppels
Prestant 8Holpijp 8Gedekt 8
Roerfluit 8Gamba 8Subbas 16
Octaaf 4Fluit 4
Octaaf 2Gemshoorn 2Manuaalkoppel
Mixtuur 3 st.Nasard 2 2/3Ped. + Hw.
Terts 1 2/3Ped. + Bw.
Kromhoorn 8

Paulus Beraad

Het Paulusberaad is opgericht in 1989 met als doel het samenkomen buiten de liturgievieringen, binnen onze gemeenschap en met wijkbewoners te bevorderen.
Het begrip “gast” staat centraal in de huidige Paulusgemeenschap. Dat betekent ook dat mensen bij elkaar te gast zijn. Men stelt zich voor elkaar open en is te gast in het leven van de ander. Die ontmoetingen kunnen wij niet afdwingen, wél kunnen wij de voorwaarden daarvoor scheppen. In deze ontmoetingen kennen wij grote waarde toe aan de begrippen hartelijkheid, liefde, gemeenschap, hulp, samenspel en verantwoordelijkheid voor onze medemens.

Met bovenstaande als uitgangspunt is het handelen van het Paulusberaad erop gericht om van onze Pauluskerk een levende gemeenschap te maken. Het PAULUSCENTRUM is de ruimte, het open huis om bij elkaar op verhaal te komen en waar ieder van harte welkom is. Binnen het Paulusberaad zijn ongeveer 45 vrijwilligers actief.
De coördinatiegroep bestaat uit 6 leden.

De werkgroepen, die horen bij het Paulusberaad zijn:

Gastdames en gastheren door de week
Zij zorgen ervoor dat het Pauluscentrum dinsdag tot en met donderdag geopend is van 10.00 tot 12.00 uur. Iedereen is er van harte welkom voor een kopje koffie/thee en een praatje. De wereldwinkel is geopend en er kunnen spullen gebracht worden voor de voedselbank en “de Toevlucht”.

Gastdames en gastheren op zondag
Zij zorgen ervoor dat op zondag koffie, thee, limonade geschonken wordt met op feesten wat lekkers erbij. Zij zijn er ook met hun zorg wanneer er speciale vieringen zijn zoals de Allerzielenviering, de Kerstnacht, de Paaswake, huwelijkssluitingen en uitvaarten.

Vouw- en nietgroep liturgieboekjes en bezorgen “Tussentijds”.
Deze vrijwilligers zorgen ervoor dat elke zondag de liturgieboekjes klaar zijn en dat iedereen op tijd het Martinus Magazine ontvangt.

Schoonmaakgroep 
De groep die zorgt voor een gezellig en schoon “huis”, opdat het voor een ieder bij ons goed toeven is. Elke eerste dinsdag van de maand. Help u mee? Lees verder……

Crèche
De ontmoetingsplek voor de allerkleinsten in de parochie, biedt de ouders de kans om deel te nemen aan de liturgie.

Maaltijden
Iedere vierde donderdag van de maand is er een bezinningsmaaltijd, waarbij een half uur tijd is voor bezinning met liederen, gedichten en/of gebeden, aansluitend aan ons eigentijdse leven. Hierna wordt samen van een maaltijd en een drankje genoten.
Aanvang 12.30 uur en het duurt tot 14.00 uur.
Inschrijven is in verband met inkopen nodig en kan via de intekenlijst in de kerk, telefonisch 0623316086 of per e-mail: gertruusbors@gmail.com

Thema donderdagen
Iedere tweede donderdag van de maand is er gelegenheid om samen te komen rondom een speciaal onderwerp. Aanvang 10.00 uur en duurt tot 12.00 uur. Inschrijven hiervoor is niet nodig, iedereen is welkom.

Het Paulusberaad, is een beraad dat de kerk als herberg als droom heeft, een pleisterplaats voor onderweg om vanuit hier weer op weg te kunnen gaan.
Onze werkgroepen hebben altijd mensen nodig. Mocht het je iets lijken om ons hierbij te helpen, dan kun je het ons laten weten, óók wanneer je eenmalig bij een activiteit wilt helpen.

Informatie kun je vragen: via de email: gertruusbors@gmail.com, telefonisch 0623316086, of op zondag vóór of na de viering bij één van de leden van de pastoraatsgroep, herkenbaar aan hun badge of via de mail: paulus@katholiekutrecht.nl    

Vacatures

Vele handen maken licht werk. De volgende werkgroepen hebben dingend versterking nodig.

  • Schoonmaakgroep
  • dameskoor