Koren

St. Josephkoor Het St.-Josephkoor is een vrij nieuw koor, het is opgericht in het voorjaar 2016. Omdat er in de Josephkerk zelf helaas geen parochie-vieringen meer gehouden worden, willen we zingen bij vieringen in andere kerken in Utrecht en omstreken. Het koor zingt verder onder het motto ‘Wij gaan op weg naar het huis van de Heer’. In het koorseizoen 2018-2019 gaan we werken met het thema: de doop. We willen het thema uitzingen tijdens de viering van de Doop van de Heer in de Jordaan (januari 2019), tijdens de paaswake 2019 en rond het feest van de geboorte van Johannes de Doper (24 juni). Verdere plannen rond het thema worden nog uitgewerkt en bekend gemaakt. Word je gedoopt of word je kindje gedoopt en vind je het een mooi idee als wij kunnen zingen bij de doopviering? Neem dan contact met ons op en we bekijken samen wat er mogelijk is. Het koorseizoen 2018-2019 werken we o.a. aan het volgende repertoire: – gezangen (in alle talen en uit alle tijden) die passen bij ons jaarthema De Doop – de missa sine nomine van Herman Strategier. Je bent welkom om kennis te maken met het koor, we zijn op zoek naar 2 bassen en 2 alten. Maar ook tenoren zijn nog van harte welkom. Omdat we een kleine groep zijn, is het fijn als je je eigen partij zelfstandig kunt zingen of als je dit wilt leren. De contributie voor dit koor bedraagt € 130 per jaar. Zolang het koor in opbouw is, maken we dankbaar gebruik van de hulp van professionele gastzangers. Eenmaal in de zes weken geeft een zangdocente zangles aan de hele groep. De repetities zijn op dinsdagavond van half acht tot half tien in de Josephkerk aan de Draaiweg in Utrecht. Je kunt je hiervoor aanmelden via een email naar info@josephkerk-utrecht.nl.

De vrouwenschola van de St.-Josephkerk in Utrecht
De Vrouwen schola van de Josephkerk onder leiding van Marietrees Broeren bestaat sinds 2013. De schola repeteert op vrijdagmiddag in de Josephkerk en verzorgt hier iedere tweede vrijdag van de maand een kleine viering, om 15,00 uur ‘s middags. De kleine vieringen passen in het jaarthema van de schola. In 2018 was het thema: ‘Kerkleraar Augustinus: wat zegt hij over….?’ Dit jaar is het thema: ‘Heer, leer ons bidden.’ Daarnaast zingt de schola ongeveer zes keer per jaar in een viering in een van de kerken van Utrecht.
De afgelopen zomer heeft de schola in drie kleine kerkjes in Friesland gezongen tijdens het Tsjerkepaad. (kerkenpad). In 2019 hebben we op 25 augustus, ter gelegenheid van de feestdag van Augustinus, gedeeltes uit het Officie van Augustinus gezongen. Het plan is om komend jaar op 8 maart in Amersfoort gezangen van de Heilige Agnes te zingen.
We zoeken nieuwe leden (vrouwen) die met zang en ook op andere wijze een bijdrage kunnen en willen leveren aan onze projectjes in de stad Utrecht en daarbuiten.
Voor meer informatie en aanmeldingen zie: www.josephkerk-utrecht.nl

Wekelijkse Vieringen

Maandag
8:00 uurKlooster Cenakel
19.00 uurCatharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel Barbarabegraafplaats
Dinsdag
8:00 uurAloysius
8:00 uur
9.00 uur
Klooster Cenakel
Rafaëlkerk
10:00 uurAloysius
19.00 uurCatharina
Woensdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:30 uurJoseph
18:30 uurCatharina: Rozenkrans
19:00 uurCatharina
19:00 uurGertrudis
19:00 uurAntonius: Vesper (vervalt in juni, juli en augustus)
Op de woensdagen in de 40-dagentijd is er een Oecumenische vesper om 19:00 uur afwisselend voorgegaan door een dominee en pastor Hans Harmsen.
3e woensdag van de maand: Rozenkrans om 19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:00 uurRafael
19.00 uurCatharina
Vrijdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:00 uurWederkomst des Heren – ochtendgebed
10:00 uurAloysius
10:00 uurDominicus – wereldwake
18:00 uurAntonius: gregoriaanse vesper
19.00 uurCatharina
1e vrijdag van de maand
10:30 uurJacobus
10:00 uurJohannes Bernardus
10:30 uurJoseph
10:00 uurDominicus
3e en 5e van de maand: 10:00 uur: Johannes Bernardus
2e van de maand: 16:00 uur, kleine viering Josephkerk
1e en 3e vrijdag van de maand: 20.00 uur, San’Egidio, Catharinakathedraal
Zaterdag
8:00 uurKlooster Cenakel
11:15 uurNoodkapel Voorportaal: Rozenkrans
18.30 uurCatharina
1e zaterdag van de maand: eucharistieviering opgedragen aan Fatima om 9.00 uur in de Josephkerk.

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl