Algemeen

Introductie

De St.-Josephkerk is gelegen aan de noordwestkant van de stad Utrecht, aan de rand van het centrum, op de hoek van de Draaiweg en de Grave van Solmsstraat. Met ingang van 1 januari 2011 is de St.-Josephparochie per bisschoppelijk decreet opgegaan in de nieuwe St.-Ludgerusparochie die onderdeel uitmaakt van een fusieparochie met de Martinus- en Salvatorparochie en die uiteindelijk de hele stad Utrecht moet omvatten. De pastoor van de huidige fusieparochie is H. Boogers.

Helaas is het bezoeken van de Josephkerk in de zomermaanden gestopt. Bij gebrek aan vrijwilligers.
Dus als u zich aanmeldt als vrijwilliger voor de zaterdagen van 15 – 16 uur kunnen wij de openstelling hervatten. Wel is er een mogelijkheid voor groepen zich aan te melden bij:
c.j.de.greef@ziggo.nl  in overleg met hem is dan op de zaterdag een mogelijkheid tot bezichtiging. Hij is een deskundige gids en kan u veel vertellen over onze prachtige kerk.

Overzicht van activiteiten

Sinds 13 maart zijn er geen zondagse eucharistievieringen meer in de St. Josephkerk. Wel zijn er kleinere vieringen op de woensdagmorgen (gebedsviering om 9.30 uur) en op de eerste en tweede vrijdag van de maand. De viering op de eerste vrijdag van de maand is een eucharistieviering om 10.30 uur. De viering op de tweede vrijdag van de maand wordt de kleine viering genoemd. Bij deze laatste viering zingt de gregoriaanse vrouwenschola deze viering is om 16 uur. In mei en oktober wordt op woensdag de Rozenkrans gebeden tijd 9.30 uur. Iedere 1ste zaterdag van de maand is er een woord dienst om 9 uur gewijd aan Fatima. Speciaal afgestemd op kinderen, maar natuurlijk is ieder welkom. De viering wordt afgesloten met een processie naar de Maria kapel.
Huwelijken en uitvaarten zijn nog steeds mogelijk in de St. Josephkerk. Dopen, eerste communie en vormsel vinden plaats in parochieverband.
Informatie via het secretariaat: secretariaat@katholiekutrecht.nl

Op de zondagen hebben de Oekraïners hun vieringen in de Josephkerk. Deze beginnen om 11 uur, en zijn volgens de oosterse rite. Iedereen is ook daar van harte welkom.
Informatie over hun activiteiten: zorianai@gmail.com

Bekijk hier het bericht over de kerstsamenzang van 15 december 2019.

Contact
Draaiweg 44
3515 EM
Utrecht

Wekelijkse Vieringen

Maandag
8:00 uurKlooster Cenakel
19.00 uurCatharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel Barbarabegraafplaats
Dinsdag
8:00 uurAloysius
8:00 uur
9.00 uur
Klooster Cenakel
Rafaëlkerk
10:00 uurAloysius
19.00 uurCatharina
Woensdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:30 uurJoseph
18:30 uurCatharina: Rozenkrans
19:00 uurCatharina
19:00 uurGertrudis
19:00 uurAntonius: Vesper (vervalt in juni, juli en augustus)
Op de woensdagen in de 40-dagentijd is er een Oecumenische vesper om 19:00 uur afwisselend voorgegaan door een dominee en pastor Hans Harmsen.
3e woensdag van de maand: Rozenkrans om 19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:00 uurRafael
19.00 uurCatharina
Vrijdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:00 uurWederkomst des Heren – ochtendgebed
10:00 uurAloysius
10:00 uurDominicus – wereldwake
18:00 uurAntonius: gregoriaanse vesper
19.00 uurCatharina
1e vrijdag van de maand
10:30 uurJacobus
10:00 uurJohannes Bernardus
10:30 uurJoseph
10:00 uurDominicus
3e en 5e van de maand: 10:00 uur: Johannes Bernardus
2e van de maand: 16:00 uur, kleine viering Josephkerk
1e en 3e vrijdag van de maand: 20.00 uur, San’Egidio, Catharinakathedraal
Zaterdag
8:00 uurKlooster Cenakel
11:15 uurNoodkapel Voorportaal: Rozenkrans
18.30 uurCatharina
1e zaterdag van de maand: eucharistieviering opgedragen aan Fatima om 9.00 uur in de Josephkerk.

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl