Joseph

Introductie

De St.-Josephkerk is gelegen aan de noordwestkant van de stad Utrecht, aan de rand van het centrum, op de hoek van de Draaiweg en de Grave van Solmsstraat. Met ingang van 1 januari 2011 is de St.-Josephparochie per bisschoppelijk decreet opgegaan in de nieuwe St.-Ludgerusparochie die onderdeel uitmaakt van een fusieparochie met de Martinus- en Salvatorparochie en die uiteindelijk de hele stad Utrecht moet omvatten. De pastoor van de huidige fusieparochie is H. Boogers.

Helaas is het kerkgebouw met in ingang van 1 juli 2021 aan de eredienst ontrokken en is het gebouw verkocht. Dit voorjaar is een mooie herinneringsfilm gemaakt met orgelmuziek opgenomen in de kerk.

 

 

 

 

Contact
Draaiweg 44
3515 EM Utrecht

Nieuws

Catechese

Elke woensdagmorgen is er om 9.30 uur een korte gebedsviering. Parochianen lezen samen uit de Bijbel een aansprekende tekst, vertellen elkaar wat zij daaruit putten, mediteren en bidden. Een aantal malen is aansluitend een Bijbelleesgroep. Voor meer informatie kunt u mailen met Chris de Greef

 

Diaconie

Alle diaconale activiteiten van de gemeenschap Sint Joseph worden in samenwerking met de parochie gedaan.

Liturgie

Op zondag 13 maart 2016 hebben wij als Josephgemeenschap onze laatste zondagse eucharistieviering gevierd. Voor de zondagse eucharistievieringen verwijzen wij u graag naar ons eucharistisch centrum, de Rafaelkerk aan de Lichtenbergdreef 4 in Utrecht.

1 juli 2021 is de St. Josephkerk is aan de eredienst onttrokken. Zie bericht elders op deze site.

De St.Josephgemeenschap blijft in kleine kring bij elkaar komen voor een gebedsdienst op woensdagochtend: voor meer informatie kunt u mailen met Chris de Greef
In de maanden mei en oktober wordt op woensdag met een lekenvoorganger de rozenkrans en litanie van Maria gebeden, afgewisseld met gezongen Marialiederen.