Joseph

Introductie

De St.-Josephkerk is gelegen aan de noordwestkant van de stad Utrecht, aan de rand van het centrum, op de hoek van de Draaiweg en de Grave van Solmsstraat. Met ingang van 1 januari 2011 is de St.-Josephparochie per bisschoppelijk decreet opgegaan in de nieuwe St.-Ludgerusparochie die onderdeel uitmaakt van een fusieparochie met de Martinus- en Salvatorparochie en die uiteindelijk de hele stad Utrecht moet omvatten. De pastoor van de huidige fusieparochie is H. Boogers.

Helaas is het bezoeken van de Josephkerk in de zomermaanden gestopt. Bij gebrek aan vrijwilligers.
Dus als u zich aanmeldt als vrijwilliger voor de zaterdagen van 15 – 16 uur kunnen wij de openstelling hervatten. Wel is er een mogelijkheid voor groepen zich aan te melden bij:
c.j.de.greef@ziggo.nl  in overleg met hem is dan op de zaterdag een mogelijkheid tot bezichtiging. Hij is een deskundige gids en kan u veel vertellen over onze prachtige kerk.

Overzicht van activiteiten

Sinds 13 maart zijn er geen zondagse eucharistievieringen meer in de St. Josephkerk. Wel zijn er kleinere vieringen op de woensdagmorgen (gebedsviering om 9.30 uur) en op de eerste en tweede vrijdag van de maand. De viering op de eerste vrijdag van de maand is een eucharistieviering om 10.30 uur. De viering op de tweede vrijdag van de maand wordt de kleine viering genoemd. Bij deze laatste viering zingt de gregoriaanse vrouwenschola deze viering is om 16 uur. In mei en oktober wordt op woensdag de Rozenkrans gebeden tijd 9.30 uur. Iedere 1ste zaterdag van de maand is er een woord dienst om 9 uur gewijd aan Fatima. Speciaal afgestemd op kinderen, maar natuurlijk is ieder welkom. De viering wordt afgesloten met een processie naar de Maria kapel.
Huwelijken en uitvaarten zijn nog steeds mogelijk in de St. Josephkerk. Dopen, eerste communie en vormsel vinden plaats in parochieverband.
Informatie via het secretariaat: secretariaat@katholiekutrecht.nl

Op de zondagen hebben de Oekraïners hun vieringen in de Josephkerk. Deze beginnen om 11 uur, en zijn volgens de oosterse rite. Iedereen is ook daar van harte welkom.
Informatie over hun activiteiten: zorianai@gmail.com

Bekijk hier het bericht over de kerstsamenzang van 15 december 2019.

Contact
Draaiweg 44
3515 EM
Utrecht

Nieuws

Catechese

Bijbelstudie

Elke woensdagmorgen is er om 9.30 uur een korte gebedsviering. Parochianen lezen samen uit de Bijbel een aansprekende tekst, vertellen elkaar wat zij daaruit putten, mediteren en bidden. Een aantal malen is aansluitend een Bijbelleesgroep.

Diaconie

Alle diaconale activiteiten van de gemeenschap Sint Joseph worden in samenwerking met de parochie gedaan.

Koren

St. Josephkoor Het St.-Josephkoor is een vrij nieuw koor, het is opgericht in het voorjaar 2016. Omdat er in de Josephkerk zelf helaas geen parochie-vieringen meer gehouden worden, willen we zingen bij vieringen in andere kerken in Utrecht en omstreken. Het koor zingt verder onder het motto ‘Wij gaan op weg naar het huis van de Heer’. In het koorseizoen 2018-2019 gaan we werken met het thema: de doop. We willen het thema uitzingen tijdens de viering van de Doop van de Heer in de Jordaan (januari 2019), tijdens de paaswake 2019 en rond het feest van de geboorte van Johannes de Doper (24 juni). Verdere plannen rond het thema worden nog uitgewerkt en bekend gemaakt. Word je gedoopt of word je kindje gedoopt en vind je het een mooi idee als wij kunnen zingen bij de doopviering? Neem dan contact met ons op en we bekijken samen wat er mogelijk is. Het koorseizoen 2018-2019 werken we o.a. aan het volgende repertoire: – gezangen (in alle talen en uit alle tijden) die passen bij ons jaarthema De Doop – de missa sine nomine van Herman Strategier. Je bent welkom om kennis te maken met het koor, we zijn op zoek naar 2 bassen en 2 alten. Maar ook tenoren zijn nog van harte welkom. Omdat we een kleine groep zijn, is het fijn als je je eigen partij zelfstandig kunt zingen of als je dit wilt leren. De contributie voor dit koor bedraagt € 130 per jaar. Zolang het koor in opbouw is, maken we dankbaar gebruik van de hulp van professionele gastzangers. Eenmaal in de zes weken geeft een zangdocente zangles aan de hele groep. De repetities zijn op dinsdagavond van half acht tot half tien in de Josephkerk aan de Draaiweg in Utrecht. Je kunt je hiervoor aanmelden via een email naar info@josephkerk-utrecht.nl.

De vrouwenschola van de St.-Josephkerk in Utrecht
De Vrouwen schola van de Josephkerk onder leiding van Marietrees Broeren bestaat sinds 2013. De schola repeteert op vrijdagmiddag in de Josephkerk en verzorgt hier iedere tweede vrijdag van de maand een kleine viering, om 15,00 uur ‘s middags. De kleine vieringen passen in het jaarthema van de schola. In 2018 was het thema: ‘Kerkleraar Augustinus: wat zegt hij over….?’ Dit jaar is het thema: ‘Heer, leer ons bidden.’ Daarnaast zingt de schola ongeveer zes keer per jaar in een viering in een van de kerken van Utrecht.
De afgelopen zomer heeft de schola in drie kleine kerkjes in Friesland gezongen tijdens het Tsjerkepaad. (kerkenpad). In 2019 hebben we op 25 augustus, ter gelegenheid van de feestdag van Augustinus, gedeeltes uit het Officie van Augustinus gezongen. Het plan is om komend jaar op 8 maart in Amersfoort gezangen van de Heilige Agnes te zingen.
We zoeken nieuwe leden (vrouwen) die met zang en ook op andere wijze een bijdrage kunnen en willen leveren aan onze projectjes in de stad Utrecht en daarbuiten.
Voor meer informatie en aanmeldingen zie: www.josephkerk-utrecht.nl

Liturgie

Vieringen

Op zondag 13 maart 2016 hebben wij als Josephgemeenschap onze laatste zondagse eucharistieviering gevierd. Voor de zondagse eucharistievieringen verwijzen wij u graag naar ons eucharistisch centrum, de Rafaelkerk aan de Lichtenbergdreef 4 in Utrecht. Tot 1 juli zijn er ook zondagsvieringen in de overige kerken van de Ludgerusparochie en elders in de stad. De St. Josephkerk is niet aan de eredienst onttrokken. Door de week zijn er in onze kerk regelmatig vieringen waarin de gemeenschap samenkomt om te bidden, te zingen en te vieren (zie agenda). Ook huwelijken en uitvaarten zijn in onze kerk mogelijk. U kunt daarvoor contact opnemen met onze koster dhr. F. van der Horst (030 2716293 / f.vd.horst@hccnet.nl).

Elke eerste vrijdagmorgen van de maand is om 10.30 uur een eucharistieviering.

In de maanden mei en oktober wordt op woensdag met een lekenvoorganger de rozenkrans en litanie van Maria gebeden, afgewisseld met gezongen Marialiederen.

Kleine viering

Vanaf januari is er iedere tweede vrijdag in de Josephkerk om 16.00 uur een kleine viering. Het is een eenvoudige viering van bezinning, gebed en stilte met medewerking van de gregoriaanse vrouwenschola o.l.v. Marietrees Broeren. Dit jaar lezen we steeds een tekst uit de encycliek, Laudato si, van Paus Franciscus. Deze encycliek gaat over de zorg voor het gemeenschappelijk huis. Hierin nodigt de Paus ons uit om vanuit christelijk perspectief na te denken over onze zorg en verantwoordelijkheid voor het milieu, wat voor hem onlosmakelijk verbonden is met onze zorg voor de armen. U bent van harte welkom in deze kleine viering.

Zaalgebruik

Gebruik van de kerk en/of parochieruimte

Het kerkgebouw, de sacristie en de parochieruimte zijn beschikbaar voor bijzondere vieringen, concerten, lezingen, repetities etc. De kerkruimte is groot. In het middenschip zijn vierhonderd zitplaatsen, terwijl in de beide zijbeuken nog plaats is voor ongeveer tweehonderd personen.

Contactpersonen:

Dhr. R.A.J. van Dijk, Kerkstraat 66, 6987 AD, Giesbeek, telefoon: 0313-437948; e-mail:  rajvandijk@planet.nl

Bij geen gehoor kunt U een boodschap inspreken. Wilt U daarbij duidelijk Uw naam en het telefoonnummer vermelden waarop U bereikbaar bent? U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Beheer Josephkerk:

Dick v.d.Horst, telefoon: 030-2716293,  email: f.vd.horst@hccnet.nl