Jacobus

Sint Jacobuskerk

p/a Oranjekapel
Amsterdamsestraatweg 441a
3553 EA Utrecht

Vieringen:

Per 1 februari 2018 is de Jacobus geloofsgemeenschap verhuisd naar de Oranjekapel. De diensten in de Oranjekapel  op zondagochtend beginnen om 12.15 uur. Tevoren is er vanaf 11.30 uur gelegenheid om met de PKN samen koffie te drinken.

De eucharistieviering elke tweede zondag van de maand bij de zusters van het Cenakel blijft op de afgesproken tijd om 10.00 uur. Er zijn geen vieringen op zaterdag.

Vieringen in de Ludgerkapel (dagelijks):

07.30 uur: getijdengebed
08.00 uur: eucharistieviering
12.15 uur: middaggebed
15.30 uur: getijdengebed
18.00 uur: avondgebed
Zon- en feestdagen om 09.00 uur: eucharistieviering
Donderdag vóór de eerste vrijdag van de maand om 19.00 uur: avondwake.
De kapel is geopend van 07.30 tot 18.30 uur

Nieuws

Catechese

Deze informatie wordt nog ingevuld.

Diaconie

Deze informatie wordt nog ingevuld.

Liturgie

Deze informatie wordt nog ingevuld.