Werkgroepen

Vele activiteiten in onze gemeenschap worden gedragen door de inzet van vele vrijwilligers. Van liturgie tot schoonmaak, van bezoekgroep tot bestuur: zonder vrijwilligers komt er maar weinig van de grond. Ook zijn er vrijwilligers die zich voor een kortere periode beschikbaar stellen om bijzondere projecten te ondersteunen.

Interesse om ook iets te doen? Hieronder vindt u een lijst van alle werkgroepen en hun contactpersonen. Neem zeker contact met hen op als u zich ergens bij aan wilt sluiten!

Parochiebestuur en Ledenadministratie
Centraal secretariaat: Adriaen van Ostadelaan 4, 3583 AJ, Utrecht
030-2546147 / secretariaat@katholiekutrecht.nl

Catharinaberaad
Leden: Wim Hijman (voorzitter), Secretaris (vacant), Lucas Buiting en Ben van der Maat.  Pastoor Hans Boogers en Bas Jansen (namens het Parochiebestuur).
catharinaberaad@katholiekutrecht.nl

Kathedrale Koor Utrecht
info@kathedralekoorutrecht.nl
Voor meer informatie zie ook www.kathedralekoorutrecht.nl

Stichting Catharijne Concerten
Wouter van Belle
030 2431551
post@woutervanbelle.nl

Lectoren
Ellen van Ardenne
ellenvanardenne@gmail.com

Acolieten
Mathieu Pruppers
m.pruppers@gmail.com

Redactie Binnenstad Bericht
Wim Hijman
0652666694
wimhijman@kpnmail.nl

Kosters
Hans van Bunnik
hvbunnik@hetnet.nl

Kerken Kijken op Zaterdag
Wim Hijman
06 52666694
wimhijman@kpnmail.nl

Kerken Kijken Utrecht namens de Catharinakathedraal 
Wim Hijman
06 52666694
wimhijman@kpnmail.nl

Catechese stuurgroep en liturgie overleg
Pastoor Hans Boogers
h.boogers@katholiekutrecht.nl

Webredactie Catharinakathedraal
Wim Hijman
wimhijman@kpnmail.nl

Koffiegroep
Ron van Antwerpen
030 2518446
rantwerp@xs4all.nl

Koororgelcommissie
Wouter van Belle
030 2431551
post@woutervanbelle.nl

Kerkbalans
Wim Hijman
wimhijman@kpnmail.nl

 

Doordeweekse Vieringen

Maandag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel
Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafaëlkerk
09.30 uur Dominicus – wereldwake
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
Woensdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
1e woensdag van de maand: Rozenkrans om
19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafael
12.00 uur Augustinus
Vrijdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Wederkomst des Heren
ochtendgebed
10:00 uur: Dominicus
12.00 uur Augustinus
18.00 uur Rafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uur Catharina
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur: San’Egidio, Augustinuskerk.
Zaterdag
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus

 

Algemeen Contact

Adressen van de kerken

Aloysiuskerk
Adriaen van Ostadelaan 2

Sint Antoniuskerk
Kanaalstraat 198

Sint Augustinuskerk
Oudegracht 69

Sint Catharinakathedraal
Lange Nieuwstraat 36

Sint Dominicuskerk
Palestrinastraat 1

Johannes-Bernardus
Oranje Nassaulaan 2

Nicolaas-Monica-Jacobus (NMJ)
Boerhaaveplein 199

Sint Pauluskerk
Willem de Zwijgerplantsoen 19

Rafaëlkerk
Lichtenberchdreef 4

Wederkomst des Heren / “Buurthuis Bij Bosshardt”
Marco Pololaan 10

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag, Dinsdag & Donderdag: 10.00 – 15.30 uurVrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl