Werkgroepen

Vele activiteiten in onze gemeenschap worden gedragen door de inzet van vele vrijwilligers. Van liturgie tot schoonmaak, van bezoekgroep tot bestuur: zonder vrijwilligers kwam er maar weinig van de grond. Ook zijn er vrijwilligers die zich voor een kortere periode beschikbaar stellen om bijzondere projecten te ondersteunen.

Interesse om ook iets te doen? Hieronder vindt u een lijst van alle werkgroepen en hun contactpersonen. Neem zeker contact met hen op als u zich ergens bij aan wilt sluiten!

Parochiebestuur en Ledenadministratie
Centraal secretariaat: Adriaen van Ostadelaan 4, 3583 AJ, Utrecht
030-2546147 / secretariaat@katholiekutrecht.nl

Catharinaberaad
Leden: Wim Hijman, Lucas Buiting, Ben van der Maat, Ans van de Santen (ondersteuning)
catharinaberaad@katholiekutrecht.nl

Diaconiegroep Salvator
Marnix Langeveld
marnixlangeveld@planet.nl

Kathedrale Koor Utrecht
Ton Meijers
aphmeijers@hetnet.nl
zie ook www.kathedralekoorutrecht.nl

Koor Cantemus Domino
Secretariaat: Regine Meestenoever
030 2319628 / 06 23451762
r.a.meestenoever@hotmail.com
http://www.cantemus-domino.nl

Cantores
Pastoor Hans Boogers

Stichting Catharijne Concerten
Wouter van Belle
030 2431551
post@woutervanbelle.nl

Lectoren
Ellen van Ardenne
ellenvanardenne@gmail.com

Acolieten
Mathieu Pruppers
m.pruppers@gmail.com

Collectanten
Ben van der Maat

Open kathedraal
Wim Hijman
wimhijman@ziggo.nl

Rozenkransgebed
Violette van Liebergen
vvliebergen@gmail.com

Alpha-cursus
Elly Kooistra
kooistra307@gmail.com

Catechese stuurgroep en liturgie overleg
Pastoor Hans Boogers

Kinderwoorddienst
Ton Meijers
aphmeijers@hetnet.nl

Kindernevendienst
Monique Kanawi-van der Zande en Saskia Verhoeven
augustinus.jongeren@gmail.com

St. Catharinagroep
Ton Meijers, Mathieu Pruppers, Pastoor Hans Boogers
catharinagroep@dekathedraal.com

Redactie parochieblad Tussentijds
redactie@katholiekutrecht.nl

Webredactie
Thomas Op de Coul
communicatie@katholiekutrecht.nl

Koffiegroep
Ron van Antwerpen
030 2518446
rantwerp@xs4all.nl

Koororgelcommissie
Wouter van Belle
030 2431551
post@woutervanbelle.nl

Willibrordprocessie
Pastoor Hans Boogers

Lourdesreis
Pastoor Hans Boogers

Wekelijkse Vieringen

Maandag
8:00 uurKlooster Cenakel
19.00 uurCatharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel Barbarabegraafplaats
Dinsdag
8:00 uurAloysius
8:00 uur
9.00 uur
Klooster Cenakel
Rafaëlkerk
10:00 uurAloysius
19.00 uurCatharina
Woensdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:30 uurJoseph
18:30 uurCatharina: Rozenkrans
19:00 uurCatharina
19:00 uurGertrudis
19:00 uurAntonius: Vesper (vervalt in juni, juli en augustus)
Op de woensdagen in de 40-dagentijd is er een Oecumenische vesper om 19:00 uur afwisselend voorgegaan door een dominee en pastor Hans Harmsen.
3e woensdag van de maand: Rozenkrans om 19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:00 uurRafael
19.00 uurCatharina
Vrijdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:00 uurWederkomst des Heren – ochtendgebed
10:00 uurAloysius
10:00 uurDominicus – wereldwake
18:00 uurAntonius: gregoriaanse vesper
19.00 uurCatharina
1e vrijdag van de maand
10:30 uurJacobus
10:00 uurJohannes Bernardus
10:30 uurJoseph
10:00 uurDominicus
3e en 5e van de maand: 10:00 uur: Johannes Bernardus
2e van de maand: 16:00 uur, kleine viering Josephkerk
1e en 3e vrijdag van de maand: 20.00 uur, San’Egidio, Catharinakathedraal
Zaterdag
8:00 uurKlooster Cenakel
11:15 uurNoodkapel Voorportaal: Rozenkrans
18.30 uurCatharina
1e zaterdag van de maand: eucharistieviering opgedragen aan Fatima om 9.00 uur in de Josephkerk.

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl