Werkgroepen

Vele activiteiten in onze gemeenschap worden gedragen door de inzet van vele vrijwilligers. Van liturgie tot schoonmaak, van bezoekgroep tot bestuur: zonder vrijwilligers kwam er maar weinig van de grond. Ook zijn er vrijwilligers die zich voor een kortere periode beschikbaar stellen om bijzondere projecten te ondersteunen.

Interesse om ook iets te doen? Hieronder vindt u een lijst van alle werkgroepen en hun contactpersonen. Neem zeker contact met hen op als u zich ergens bij aan wilt sluiten!

Parochiebestuur en Ledenadministratie
Centraal secretariaat: Adriaen van Ostadelaan 4, 3583 AJ, Utrecht
030-2546147 / secretariaat@katholiekutrecht.nl

Catharinaberaad
Leden: Wim Hijman (vz), Lucas Buiting, Ben van der Maat en Vito Martielli.  Pastoor Hans Boogers en Bas Jansen (namens het Parochiebestuur).
catharinaberaad@katholiekutrecht.nl

Kathedrale Koor Utrecht
info@kathedralekoorutrecht.nl
Voor meer informatie zie ook www.kathedralekoorutrecht.nl

Koor Cantemus Domino
Secretariaat: Regine Meestenoever
030 2319628 / 06 23451762
r.a.meestenoever@hotmail.com
www.cantemus-domino.nl

Cantores
via catharinaberaad@katholiekutrecht.nl

Stichting Catharijne Concerten
Wouter van Belle
030 2431551
post@woutervanbelle.nl

Lectoren
Ellen van Ardenne
ellenvanardenne@gmail.com

Acolieten
Mathieu Pruppers
m.pruppers@gmail.com

Redactie Binnenstad Bericht
Wim Hijman
0652666694
wimhijman@ziggo.nl

Kosters
Hans van Bunnik
hvbunnik@hetnet.nl

Collectanten
Ben van der Maat
benvdmaat@hotmail.com

Kerken Kijken op Zaterdag
Wim Hijman
06 52666694
wimhijman@ziggo.nl

Kerken Kijken Utrecht namens de Catharinakathedraal 
Wim Hijman
06 52666694
wimhijman@ziggo.nl

Rozenkransgebed
Martien Hoedemakers
martienhoedemakers@gmail.com

Catechese stuurgroep en liturgie overleg
Pastoor Hans Boogers
h.boogers@katholiekutrecht.nl

Kindernevendienst
Monique Kanawi-van der Zande en Saskia Verhoeven
augustinus.jongeren@gmail.com

Redactie parochieblad Tussentijds
redactie@katholiekutrecht.nl

Webredactie Catharinakathedraal
Wim Hijman
wimhijman@ziggo.nl

Koffiegroep
Ron van Antwerpen
030 2518446
rantwerp@xs4all.nl

Koororgelcommissie
Wouter van Belle
030 2431551
post@woutervanbelle.nl

Kerkbalans
Wim Hijman
wimhijman@ziggo.nl

 

Doordeweekse Vieringen

Maandag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
19.00 uur Catharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel
Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafaëlkerk
19.00 uur Catharina
Woensdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Catharina
1e woensdag van de maand: Rozenkrans om
19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafael
19.00 uur Catharina
Vrijdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Wederkomst des Heren
ochtendgebed
19.00 uur Catharina
10.00 uur Dominicus – wereldwake
18.00 uur Rafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uur Catharina
1e vrijdag van de maand:
10.00 uur Johannes Bernardus
10.00 uur Dominicus
10.00 uur Johannes-Bernardus
10.30 uur Jacobus/Nicolaas-Monica
2e vrijdag van de maand:
10.00 uur Dominicus
3e en 4e vrijdag van de maand:
10:00 uur: Dominicus
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur: San’Egidio, Catharinakathedraal
Zaterdag
08.00 uur Klooster Cenakel
19.00 uur Catharina
1e zaterdag van de maand:
12.00 uur Augustinusgemeenschap
in de Aloysius

 

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl