Werkgroepen

Vele activiteiten in onze gemeenschap worden gedragen door de inzet van vele vrijwilligers. Van liturgie tot schoonmaak, van bezoekgroep tot bestuur: zonder vrijwilligers kwam er maar weinig van de grond. Ook zijn er vrijwilligers die zich voor een kortere periode beschikbaar stellen om bijzondere projecten te ondersteunen.

Interesse om ook iets te doen? Hieronder vindt u een lijst van alle werkgroepen en hun contactpersonen. Neem zeker contact met hen op als u zich ergens bij aan wilt sluiten!

Parochiebestuur en Ledenadministratie
Centraal secretariaat: Adriaen van Ostadelaan 4, 3583 AJ, Utrecht
030-2546147 / secretariaat@katholiekutrecht.nl

Catharinaberaad
Leden: Wim Hijman (vz), Lucas Buiting, Ben van der Maat, Ans van de Santen (ondersteuning), Pastoor Hans Boogers en Bas Jansen (namens het Parochiebestuur).
catharinaberaad@katholiekutrecht.nl

Kathedrale Koor Utrecht
info@kathedralekoorutrecht.nl
Voor meer informatie zie ook www.kathedralekoorutrecht.nl

Koor Cantemus Domino
Secretariaat: Regine Meestenoever
030 2319628 / 06 23451762
r.a.meestenoever@hotmail.com
www.cantemus-domino.nl

Cantores
Carla Salet
c.salet@casema.nl

Stichting Catharijne Concerten
Wouter van Belle
030 2431551
post@woutervanbelle.nl

Lectoren
Ellen van Ardenne
ellenvanardenne@gmail.com

Acolieten
Mathieu Pruppers
m.pruppers@gmail.com

Redactie Binnenstad Bericht
Wim Hijman
0652666694
wimhijman@ziggo.nl

Kosters
Hans van Bunnik
hvbunnik@hetnet.nl

Collectanten
Ben van der Maat
benvdmaat@hotmail.com

Open kathedraal
Wim Hijman
06 52666694
wimhijman@ziggo.nl

Rozenkransgebed
Martien Hoedemakers
martienhoedemakers@gmail.com

Catechese stuurgroep en liturgie overleg
Pastoor Hans Boogers
h.boogers@katholiekutrecht.nl

Kindernevendienst
Monique Kanawi-van der Zande en Saskia Verhoeven
augustinus.jongeren@gmail.com

Redactie parochieblad Tussentijds
redactie@katholiekutrecht.nl

Webredactie Catharinakathedraal
Wim Hijman
wimhijman@ziggo.nl

Koffiegroep
Ron van Antwerpen
030 2518446
rantwerp@xs4all.nl

Koororgelcommissie
Wouter van Belle
030 2431551
post@woutervanbelle.nl

Willibrordprocessie
Pastoor Hans Boogers
h.boogers@katholiekutrecht.nl

Wekelijkse Vieringen

 

Maandag
08.00 uurAloysius
08.00 uurKlooster Cenakel
19.00 uurCatharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uurAloysius
08.00 uurKlooster Cenakel
09.00 uurRafaëlkerk
10.00 uurAloysius
19.00 uurCatharina
Woensdag
08.00 uurAloysius
08.00 uurKlooster Cenakel
18.30 uurCatharina: Rozenkrans
19.00 uurCatharina
3e woensdag van de maand: Rozenkrans om 19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uurAloysius
08.00 uurKlooster Cenakel
09.00 uurRafael
19.00 uurCatharina
Vrijdag
08.00 uurAloysius
08.00 uurKlooster Cenakel
09.00 uurWederkomst des Heren – ochtendgebed
10.00 uurAloysius
19.00 uurCatharina
10.00 uurDominicus – wereldwake
10.00 uurJohannes-Bernardus
18.00 uurRafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uurCatharina
1e vrijdag van de maand:
10.00 uurJohannes Bernardus
10.00 uurDominicus
10.30 uurJacobus/Nicolaas-Monica
2e vrijdag van de maand:
10.00 uurDominicus
3e en 5e vrijdag van de maand:
10:00 uur:Johannes Bernardus
3e en 4e vrijdag van de maand:
10:00 uur:Dominicus
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur:San’Egidio, Catharinakathedraal
Zaterdag
08.00 uurKlooster Cenakel
19.00 uurCatharina
1e zaterdag van de maand:
12.00 uurAugustinusgemeenschap in de Aloysius

 

 

 

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl