Liturgie

Misintenties

Een misintentie is een gebed dat gevraagd wordt om tijdens de H. Mis aan het einde van de voorbeden uit te spreken. Dit gebed kan zijn 1. een gunst, 2. een smeekbede, 3. de naam noemen van een overledene, 4. uit dankbaarheid, 5. bij gelegenheid van een bijzondere gelegenheid.

Vanouds is een misintentie voor een overledene belangrijk, omdat wij dan bidden voor de zielerust van de overleden persoon. Wij bevelen zijn of haar leven aan bij God, als smeekbede dat haar leven veilig mag zijn in Gods hand. Daarvoor wordt aan het eind van de voorbede de naam genoemd van de overledene.

Als vanouds staat tegenover het lezen van een misintentie een vergoeding. In principe is het een vrije gave. Vanuit het bisdom wordt er wel een indicatie gegeven. Dit jaar is dit € 12,50. Kunnen mensen dit niet betalen dan is het nooit een probleem. Vanzelfsprekend is het feit dat mensen meer betalen ook geen probleem. Zo komt ook de onderlinge solidariteit van ons allen als gelovigen tot uiting.

Gelieve misintenties uiterlijk donderdag door te geven aan het secretariaat tel. 030-2318545 of salvator@katholiekutrecht.nl. De vergoeding kunt u overmaken op een van de gironummers van de Sint Martinusparochie:
– Sint Augustinuskerk: NL89INGB0000136740
– Sint Catharinakathedraal: NL23INGB0000148501
onder vermelding van ‘misintentie’, de intentie en de datum.

Kindernevendiensten

In verband met de tijdelijke sluiting van de St. Augustinuskerk is de kindernevendienst verhuisd naar de Sint Catharina-Kathedraal, Lange Nieuwstraat 36.
Elke 2e zondag van de maand is er kindernevendienst. De pastoor doet na het welkomstwoord een oproep aan de kinderen in de kerk om zich aan te sluiten bij de kindernevendienst
Aanmelden voor de maillijst kan bij Monique Kanawi, per email. Of spreek ons (Rouba, Wietske, Tim of Monique) aan in de kerk.

Biechtgelegenheid

Door de sacramenten van de christelijke initiatie ontvangen wij het nieuwe leven van Christus. Dit leven dragen wij “in aarden potten” (2 Kor 4,7). Dit nieuwe leven als kind van God kan door de zonde verzwakt worden en zelfs verloren gaan.

Onze Heer Jezus Christus, geneesheer van onze ziel en ons lichaam, die de lamme zijn zonden vergeven heeft, wilde dat zijn kerk, in de kracht van de Heilige Geest, zijn werk van genezing en heil zou voortzetten, zelfs jegens haar eigen leden.
Dit is het doel van het sacrament van boete en verzoening, ook de biecht genoemd.

Gelegenheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen is er op woensdag van 18:30u tot 18:50u (Nederlands, English, Deutsch)

Iedere christen die in de katholieke kerk gedoopt is, kan dit sacrament ontvangen. Iedereen, gedoopt of niet gedoopt, is evenwel van harte welkom voor een persoonlijk gesprek met de pastor.

Rozenkransgebed

In al zijn eenvoud een wonderbaarlijk gebed. Tegen de achtergrond van de woorden Wees gegroet passeren, voor de ogen van de geest, de belangrijkste episoden uit het leven van Jezus Christus. De gebeurtenissen verschijnen in de blijde, droevige, glorievolle en lichtende geheimen. Zij brengen ons al biddend doorheen het hart van Zijn moeder Maria in contact met Hem. Ook kunnen wij al biddend in ons eigen hart alle gebeurtenissen opnemen die het leven van mensen, families, naties, de kerk en de mensheid aangaan, persoonlijke gebeurtenissen of die van onze naasten. In het eenvoudige rozenkransgebed komt het ritme van menselijk leven tot uitdrukking. Door dit gebed deelt de gelovige in de overvloedige genade die de Moeder van de Verlosser ten deel viel.
Elke woensdag om 18.30 uur. Je opgeven is niet nodig, je kunt zo meedoen.

Wekelijkse Vieringen

Maandag
8:00 uurKlooster Cenakel
19.00 uurCatharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel Barbarabegraafplaats
Dinsdag
8:00 uurAloysius
8:00 uur
9.00 uur
Klooster Cenakel
Rafaëlkerk
10:00 uurAloysius
19.00 uurCatharina
Woensdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:30 uurJoseph
18:30 uurCatharina: Rozenkrans
19:00 uurCatharina
19:00 uurGertrudis
19:00 uurAntonius: Vesper (vervalt in juni, juli en augustus)
Op de woensdagen in de 40-dagentijd is er een Oecumenische vesper om 19:00 uur afwisselend voorgegaan door een dominee en pastor Hans Harmsen.
3e woensdag van de maand: Rozenkrans om 19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:00 uurRafael
19.00 uurCatharina
Vrijdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:00 uurWederkomst des Heren – ochtendgebed
10:00 uurAloysius
10:00 uurDominicus – wereldwake
18:00 uurAntonius: gregoriaanse vesper
19.00 uurCatharina
1e vrijdag van de maand
10:30 uurJacobus
10:00 uurJohannes Bernardus
10:30 uurJoseph
10:00 uurDominicus
3e en 5e van de maand: 10:00 uur: Johannes Bernardus
2e van de maand: 16:00 uur, kleine viering Josephkerk
1e en 3e vrijdag van de maand: 20.00 uur, San’Egidio, Catharinakathedraal
Zaterdag
8:00 uurKlooster Cenakel
11:15 uurNoodkapel Voorportaal: Rozenkrans
18.30 uurCatharina
1e zaterdag van de maand: eucharistieviering opgedragen aan Fatima om 9.00 uur in de Josephkerk.

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl