Liturgie

Misintenties

Een misintentie is een gebed dat gevraagd wordt om tijdens de H. Mis aan het einde van de voorbeden uit te spreken. Dit gebed kan zijn 1. een gunst, 2. een smeekbede, 3. de naam noemen van een overledene, 4. uit dankbaarheid, 5. bij gelegenheid van een bijzondere gelegenheid.

Vanouds is een misintentie voor een overledene belangrijk, omdat wij dan bidden voor de zielenrust van de overleden persoon. Wij bevelen zijn of haar leven aan bij God, als smeekbede dat haar leven veilig mag zijn in Gods hand. Daarvoor wordt aan het eind van de voorbede de naam genoemd van de overledene.

Als vanouds staat tegenover het lezen van een misintentie een vergoeding. In principe is het een vrije gave. Vanuit het bisdom wordt er wel een indicatie gegeven. Dit jaar is dit € 13,50. Kunnen mensen dit niet betalen dan is het nooit een probleem. Vanzelfsprekend is het feit dat mensen meer betalen ook geen probleem. Zo komt ook de onderlinge solidariteit van ons allen als gelovigen tot uiting.

Gelieve misintenties uiterlijk donderdag door te geven aan het secretariaat tel. 030-2318545 of catharinaberaad@katholiekutrecht.nl. De vergoeding kunt u overmaken op een van de gironummers van de Sint Martinusparochie:
– Sint Augustinuskerk: NL89INGB0000136740
– Sint Catharinakathedraal: NL23INGB0000148501
onder vermelding van ‘misintentie’, de intentie en de datum.

Biechtgelegenheid

Door de sacramenten van de christelijke initiatie ontvangen wij het nieuwe leven van Christus. Dit leven dragen wij “in aarden potten” (2 Kor 4,7). Dit nieuwe leven als kind van God kan door de zonde verzwakt worden en zelfs verloren gaan.

Onze Heer Jezus Christus, geneesheer van onze ziel en ons lichaam, die de lamme zijn zonden vergeven heeft, wilde dat zijn kerk, in de kracht van de Heilige Geest, zijn werk van genezing en heil zou voortzetten, zelfs jegens haar eigen leden.
Dit is het doel van het sacrament van boete en verzoening, ook de biecht genoemd.

Gelegenheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen is er op woensdag van 18:30u tot 18:50u (Nederlands, English, Deutsch)

Iedere christen die in de katholieke kerk gedoopt is, kan dit sacrament ontvangen. Iedereen, gedoopt of niet gedoopt, is evenwel van harte welkom voor een persoonlijk gesprek met de pastor.

 

Doordeweekse Vieringen

Maandag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
19.00 uur Catharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel
Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafaëlkerk
19.00 uur Catharina
Woensdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Catharina
1e woensdag van de maand: Rozenkrans om
19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafael
19.00 uur Catharina
Vrijdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Wederkomst des Heren
ochtendgebed
19.00 uur Catharina
10.00 uur Dominicus – wereldwake
18.00 uur Rafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uur Catharina
1e vrijdag van de maand:
10.00 uur Johannes Bernardus
10.00 uur Dominicus
10.00 uur Johannes-Bernardus
10.30 uur Jacobus/Nicolaas-Monica
2e vrijdag van de maand:
10.00 uur Dominicus
3e en 4e vrijdag van de maand:
10:00 uur: Dominicus
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur: San’Egidio, Catharinakathedraal
Zaterdag
08.00 uur Klooster Cenakel
19.00 uur Catharina
1e zaterdag van de maand:
12.00 uur Augustinusgemeenschap
in de Aloysius

 

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl