Kerkmuziek

Kathedrale Koor

Kathedrale Koor UtrechtHet Kathedrale Koor Utrecht is het koor van de St.-Catharinakathedraal, de hoofdkerk van het Aartsbisdom Utrecht. Het KKU verzorgt wekelijks de liturgische muziek tijdens de hoogmissen in de kathedraal. Daarnaast worden er concerten gegeven in binnen- en buitenland. Het koor bracht bezoeken aan o.a. België, Duitsland, Engeland, Frankrijk en Denemarken. Het kathedrale koor bestaat uit kinderen en mannen. De kinderen van het koor zijn afkomstig van de Kathedrale Koorschool Utrecht, waar zij naast het gewone basisonderwijs een intensieve muzikale opleiding krijgen. De inzet van geschoolde kinderstemmen geeft het koor een karakteristieke eigen klankkleur. Deze klankkleur wordt bovendien gedragen door tenor- en basstemmen van jonge mensen, voor een deel oud-leerlingen van de Kathedrale Koorschool. De kinderstemmen zijn regelmatig te horen bij muzikale uitvoeringen van belangrijke werken uit de koorliteratuur, zoals de Mattheus-passie van Bach en de Carmina Burana van Orff. Ook werken de kinderen regelmatig mee aan producties van De Nederlandse Opera. Een bijzondere vermelding verdient de Cappella Catharina. De meisjes van 15 jaar en ouder stromen vanuit het basis-KKU door naar deze afdeling. Het koor staat midden in de rijke katholieke muziektraditie die deze eeuw werd gedragen door componisten als Herman Strategier en Hendrik Andriessen, beiden ooit verbonden aan de Utrechtse Kathedraal. Vele componisten schreven speciaal voor het Kathedrale Koor; in de Catharinakathedraal zijn talrijke eigentijdse composities voor het eerst tot klinken gebracht. Geschiedenis Het Kathedrale Koor Utrecht is sinds 1869 het Koor van de St.-Catharinakathedraal. Opgericht als mannenkoor onder de naam St. Gregorius Magnus, werd het in 1878 als snel uitgebreid tot jongenskoor. In 1959 werd de Kathedrale Koorschool opgericht, die vanaf dat moment de opleiding van de zangers (toen nog alleen jongens) voor haar rekening nam. In 1968 werden ook meisjes toegelaten tot de Koorschool. Na een woelige periode ging het koor in 1974 verder onder de huidige naam: Kathedrale Koor Utrecht. Dirigenten waren vanaf toen Frans Wolfkamp, Hans de Gilde, Gerard Beemster en de huidige dirigente Hester Westra.

Kerkmusici

Hester Westra (10-11-1993) rondde haar Bachelor Koordirectie af in mei 2019 aan het Utrechts Conservatorium met een succesvol concert getiteld: Dromen en visioenen. Tijdens het evenement deden er maar liefst drie gezelschappen mee: de Utrechtse Studenten Cantorij, Zangers van het Studentenkoor Amsterdam en Projectkoor- orkest Sine Nomine. Bij het eerstgenoemde koor was Hester jaren lang koorlid en repetitor. Al op zeven jarige leeftijd leerde Hester van blad zingen bij de koorschool Noord Nederland, en speelde ze piano. Bij de koren de Roden Girl Choristers en later het Roden Händel Chorus en Cantatrix ontwikkelde ze haar passie voor muziek die ze in 2014 omzette naar een studie klassieke zang. Na een jaar vooropleiding op het Utrechts Conservatorium is ze overgestapt naar de Bachelor Koordirectie bij Rob Vermeulen aan de HKU – Hoge School voor de Kunsten.Haar eerste koor als dirigent was het RK OLVOO-koor in Hilversum.Daarna heeft ze enkele jaren voor Voce Laetare gestaan, het koor van de RK Vituskerk in Hilversum. Ook dirigeerde Hester Collegium Vocale Consonant, een kamerkoor in Abcoude.In de afgelopen jaren heeft Hester kennis gemaakt met het zingen van oude muziek. Zo volgde ze diverse cursussen over het zingen van mensurale notatie bij dr. Rebecca Stewart en bij Schola Nusmido in Halle (Duitsland). Verder nam Hester als dirigent deel aa de Kurt Thomas Cursus in groep C. Ze heeft in 2020 haar eerste jaar Master Koordirectie in Utrecht afgerond en is muzikaal actief op diverse vlakken. Naast het dirigeren van het Kathedrale Koor in Utrecht, zingt ze regelmatig solo bij diverse gezelschappen.
Op dit moment dirigeert Hester vooral tijdens de vieringen in de Catharinakathedraal en werkt ze als cantor in ondermeer de Heilig Hartkerk en de Onze Lieve Vrouwekerk in Hilversum.

Wouter van Belle (1958) studeerde de hoofdvakken piano en orgel aan het Nederlands Instituut voor Katholieke Kerkmuziek te Utrecht bij Rinus Groot en Kees de Wijs. Daarna bekwaamde hij zich bij onder meer Jacques van Oortmerssen en Albert de Klerk in specifieke uitvoeringpraktijk van diverse orgelstijlen. Sedert 1985 is Wouter van Belle hoofdorganist van de kathedraal, en vaste begeleider van het Kathedrale Koor Utrecht. Wouter van Belle is begeleider van het Toonkunstkoor Utrecht en van het Residentie Bachkoor in Den Haag. Hij treedt regelmatig op als concertant organist en als pianobegeleider van diverse gerenommeerde koren. Naast deze activiteiten is hij werkzaam als piano- en orgeldocent te Utrecht.

Het orgel

Het orgelHet orgel in de kathedrale St.-Catharinakerk werd in 1903 gebouwd door de Utrechtse firma Maarschalkerweerd & Zoon. Bekende instrumenten van Maarschalkerweerd zijn te vinden in ondermeer de Leidse Hartebrugkerk (1877), het Amsterdamse Concertgebouw (1891) en de O.L.Vrouwekerk te Zwolle (1896). Voor de Utrechtse kathedraal bouwde hij al in 1874 een koororgel. Bij de ingrijpende restauratie van de kerk in de jaren zestig van de 20e eeuw werd het neo-gotische interieur van de kerk inclusief dit orgeltje helaas verwijderd.Het grote orgel In 1903 was het vijftig jaar geleden dat de St.-Catharinakerk tot kathedraal van het Aartsbisdom werd gewijd. Dit was aanleiding voor de bouw van een nieuw orgel. Maarschalkerweerd bouwde een instrument met twee manualen en pedaal in neo-gotische kast, uitgevoerd met het toentertijd moderne systeem van pneumatische bediening. De periode Andriessen In de jaren dertig van de 20e eeuw was Hendrik Andriessen vaste organist in deze kerk. Hij liet het orgel naar zijn smaak enigszins wijzigen, voornamelijk door de plaatsing van een nieuwe speeltafel met drie manualen. Vanaf de jaren zestig leed het orgel onder gevolgen van een groeiende belangstelling voor orgels gebouwd volgens oudere, barokke principes. Orgels met pneumatische aanleg zoals het onderhavige werden minderwaardig geacht, met als gevolg dat ook voor het Utrechtse kathedraalorgel een periode van verwaarlozing intrad. Restauratie Pas in de laatste decennia van de 20e eeuw nam de waardering weer toe voor dit specifieke orgeltype, dat nu zelfs op de lijst van beschermde monumenten staat. Na jaren van langdurige voorbereidingen werd in 1995 de restauratie uitgevoerd door de firma Gebrs. Vermeulen uit Weert. Het Limburgse orgelbouwersgeslacht Vermeulen gaat terug tot 1730, en bouwde honderden instrumenten in heel Nederland. De laatste decennia heeft het bedrijf ook belangrijke restauraties verricht, waaronder vele Smits-orgels in Brabant. Bij de restauratie van het Utrechtse kathedraalorgel is het originele klankconcept van Maarschalkerweerd bewaard gebleven, met handhaving van de originele pneumatiek en de speeltafel uit 1939. Wel werd een originele Maarschalkerweerd trompet 8voet toegevoegd aan het tweede manuaal.

Koororgel

Koororgel van de KathedraalOm het koor tijdens de wekelijkse eucharistievieringen beter te kunnen ondersteunen, heeft de kathedraal een speciaal koororgel. Kardinaal Eijk heeft het koororgel op het Hoogfeest van Pinksteren 2011 ingezegend. Het betreft een Engels orgel, gebouwd rond 1852 door Daniel Gray in Londen-Southwark. Dit fraaie instrument heeft een nieuw leven in onze kathedraal gekregen. Het is geplaatst op een nieuwe koortribune in de linker zijbeuk van de Catharinakathedraal. Tijdens een feestelijk concert op zondagmiddag 17 juni 2011 is het instrument ten gehore gebracht door de kathedrale organisten Wouter van Belle en Paul Houdijk, samen met het Kathedrale koor onder leiding van Gerard Beemster en sopraan Sonja Roskamp. Op het programma stonden Engelse koormuziek, Franse orgelmuziek en werk van de dit jaar jubilerende Nederlandse componisten J.P. Sweelinck en Herman Strategier. Meer informatie op deze website.

Doordeweekse Vieringen

Maandag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel
Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafaëlkerk
09.30 uur Dominicus – wereldwake
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
Woensdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
1e woensdag van de maand: Rozenkrans om
19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafael
12.00 uur Augustinus
Vrijdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Wederkomst des Heren
ochtendgebed
10:00 uur: Dominicus
12.00 uur Augustinus
18.00 uur Rafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uur Catharina
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur: San’Egidio, Augustinuskerk.
Zaterdag
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus

 

Algemeen Contact

Adressen van de kerken

Aloysiuskerk
Adriaen van Ostadelaan 2

Sint Antoniuskerk
Kanaalstraat 198

Sint Augustinuskerk
Oudegracht 69

Sint Catharinakathedraal
Lange Nieuwstraat 36

Sint Dominicuskerk
Palestrinastraat 1

Johannes-Bernardus
Oranje Nassaulaan 2

Nicolaas-Monica-Jacobus (NMJ)
Boerhaaveplein 199

Sint Pauluskerk
Willem de Zwijgerplantsoen 19

Rafaëlkerk
Lichtenberchdreef 4

Wederkomst des Heren / “Buurthuis Bij Bosshardt”
Marco Pololaan 10

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag, Dinsdag & Donderdag: 10.00 – 15.30 uurVrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl