Kathedraal

Een kerk die gezien mag worden

interieur kathedraal

De kathedraal. Waarheid, schoonheid en goedheid in de Utrechtse binnenstad. Een kerk die gezien mag worden. Een kerk die het kloppend hart vormt van een vitale geloofsgemeenschap waarin al dertien eeuwen het Goede Nieuws van God voor mensen klinkt. En een kerk van vandaag met vertrouwen in morgen. Daarom wil de kathedraal kiezen voor de toekomst, samen met de gemeenschappen met wie zij de Sint Martinusparochie vormt.

De Sint Catharinakathedraal ligt midden in het Museumkwartier, het monumentale hart van de Domstad. Ook de kathedraal zelf vormt een van de monumentale schatten in dit deel van de Utrechtse binnenstad. Niet voor niets is de kathedraal de buurman van het Catharijneconvent, het museum dat de geschiedenis van het christendom in de Lage Landen vertelt.

Kloosterkerk

De 16de eeuwse kloosterkerk in neogotische stijl ademt eeuwenoude gevierde en verstilde aandacht voor Gods Liefde. Van generatie op generatie. In de loop der tijd is met name het interieur aan de nodige verandering onderhevig geweest. Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw verwijst de kathedraal nadrukkelijk naar de bouwstijl die onder meer is vereeuwigd door Pieter Saenredam, de legendarische Utrechtse architect en schilder van kerkelijke interieurs.

Toch is de kathedraal veel méér dan een bewaarplaats van een rijk verleden. De kathedraal vormt een levendige geloofsgemeenschap van zelfbewuste en veelal jonge katholieke gelovigen die trots zijn op hun geschiedenis, maar dat nadrukkelijk willen verbinden met de wereld van vandaag. Die ontmoeting van heden en verleden krijgt op een bijzondere manier gestalte in de liturgie.

Koorschool

Vanuit de overtuiging dat (ook) in de schoonheid God gevonden kan worden, staat de kathedraal met name vanwege haar koorschool breed bekend om de hoge kwaliteit van de vieringen. Het koor vindt niet alleen inspiratie in de liturgische schatkamer van vroeger eeuwen, maar ook bij meer eigentijdse componisten. Samen met de koorschool van de Bavo in Haarlem is de Utrechtse kathedrale koorschool uniek in Nederland.

Dat juist in de kathedraal de liturgie veel aandacht krijgt, is niet toevallig. De kathedraal is de ‘eigen’ kerk van de aartsbisschop van Utrecht en vormt daarmee het hart van het bisdom, ja van katholiek Nederland. Op steenworp afstand van de kathedraal bouwde Sint Willibrord – de Ierse monnik die het Evangelie in de Lage Landen introduceerde en de eerste aartsbisschop van Utrecht werd – het eerste kerkje van de Domstad. In zijn voetspoor geven de Utrechtse aartsbisschoppen al meer dan dertien eeuwen lang leiding aan de katholieke geloofsgemeenschap. Tot op de dag van vandaag.

Schuilplaats voor de stilte

Het koesteren van een kostbaar erfgoed, het vieren van de liturgie, het verkondigen van het Evangelie en het zijn van centrum van het aartsbisdom Utrecht maken van de kathedraal een kerk waar niemand aan voorbij kan gaan. Naast de functies die de kathedraal heeft als schuilplaats voor de stilte, als vindplaats van schoonheid en als voedingplaats voor verdieping, wil de kerk met open oog en oor midden in deze wereld staan. Want een geloofsgemeenschap die niet omziet naar alle mensen, met name de zwaksten en ontheemden in de samenleving, is de eretitel ‘christen’ onwaardig. Ook door goedheid en gerechtigheid een centrale plek te geven, wil de kathedraal zich daarom waarmaken als een kerk die gezien mag worden.

Als vitale gemeenschap gelooft de kathedraal in de toekomst. Dat vraagt wel om een investering, ook in financiële zin, teneinde daarmee de functies van de kathedraal te kunnen versterken. Voor die impuls durft de kathedraal te vragen om een bijdrage van allen die de veelzijdige betekenis van de kathedraal onderschrijven. Met het oog op rendement. Voor de stad en haar bezoekers. Voor het bisdom en haar gelovigen. Voor een kerk die gezien mag worden.

Doordeweekse Vieringen

Maandag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel
Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafaëlkerk
09.30 uur Dominicus – wereldwake
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
Woensdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
1e woensdag van de maand: Rozenkrans om
19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafael
12.00 uur Augustinus
Vrijdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Wederkomst des Heren
ochtendgebed
10:00 uur: Dominicus
12.00 uur Augustinus
18.00 uur Rafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uur Catharina
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur: San’Egidio, Augustinuskerk.
Zaterdag
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus

 

Algemeen Contact

Adressen van de kerken

Aloysiuskerk
Adriaen van Ostadelaan 2

Sint Antoniuskerk
Kanaalstraat 198

Sint Augustinuskerk
Oudegracht 69

Sint Catharinakathedraal
Lange Nieuwstraat 36

Sint Dominicuskerk
Palestrinastraat 1

Johannes-Bernardus
Oranje Nassaulaan 2

Nicolaas-Monica-Jacobus (NMJ)
Boerhaaveplein 199

Sint Pauluskerk
Willem de Zwijgerplantsoen 19

Rafaëlkerk
Lichtenberchdreef 4

Wederkomst des Heren / “Buurthuis Bij Bosshardt”
Marco Pololaan 10

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag, Dinsdag & Donderdag: 10.00 – 15.30 uurVrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl