Financiën

De Sint Catharinakathedraal is een kerk van mensen. Onze mensen houden onze kathedraal gezond en levendig, ook financieel. Alles wat we als kerk doen, doen we met geld dat mensen ons schenken. Mensen steunen onze kathedraal op verschillende manieren, met verschillende bedragen. Een kaarsje aansteken, een misintentie opgeven, iets in de collecteschaal doen, bijdragen via Actie Kerkbalans, schenken of nalaten, het zijn enkele van de vele opties om ons te steunen.

Doordat onze kerk een ANBI-status heeft, kunt u uw gift aan ons bij de Belastingdienst opgeven als aftrekpost. Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. Zie hiervoor de website van de Belastingdienst. U kunt het ANBI-formulier downloaden dat u in kunt vullen. Stuur dit formulier naar onze kerk, zodat wij het ook in kunnen vullen.

Actie Kerkbalans

De belangrijkste manier om onze kathedraal financieel te steunen is middels Actie Kerkbalans. Dit is een jaarlijks terugkerende actie die onze kerk door heel Nederland organiseert. De naam zegt het al: middels de actie houden we onze kerk financieel ‘in balans’. Met de inkomsten van de Actie Kerkbalans organiseren we onder meer onze vieringen, onderhouden en verwarmen we de kerk en schenken we duizenden kopjes koffie per jaar. De actie wordt elk jaar halverwege januari gehouden, maar u kunt het hele jaar meedoen door te storten op het aparte rekeningnummer dat onze kathedraal kent voor de Actie Kerkbalans.

Steun ons door eenmalig of periodiek te storten op NL40 INGB 0003 3411 44 t.n.v. Actie Kerkbalans Sint Martinusparochie o.v.v. Kerkbalans Catharinakathedraal

(Periodiek) schenken of nalaten

Wilt u bijdragen aan een project, zoals een verbouwing/restauratie of de aanschaf van grote zaken als projectieschermen? Of wilt u gewoon zomaar geld aan ons schenken? Dat kan uiteraard! U kunt dat direct naar ons overmaken (zie rekeningnummer hieronder). Steunt u ons periodiek met een bijdrage? Daarmee helpt u veel mogelijk te maken! Gebruik het formulier dat u hierboven kunt downloaden. Als u een project wilt steunen of mogelijk maken, neem dan contact op met de locatieraad via catharinaberaad@katholiekutrecht.nl.

Gaat de St. Catharinakathedraal u aan het hart en wilt u de kerk ook na uw dood blijven steunen? Wellicht is een nalatenschap/legaat dan iets voor u. U steunt ons financieel en omdat de kathedraal een ANBI-status heeft, betalen wij geen belasting. Uw legaat komt dus voor 100% ten goede aan onze kerk. Overweegt u een legaat? Dan kunt u contact opnemen met de locatieraad via catharinaberaad@katholiekutrecht.nl.

U kunt een gift of schenking direct storten op NL23 INGB 0000 1485 01 t.n.v. Salvator Catharina o.v.v. de reden/het doel van uw schenking.

Wekelijkse Vieringen

Maandag
8:00 uurKlooster Cenakel
19.00 uurCatharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel Barbarabegraafplaats
Dinsdag
8:00 uurAloysius
8:00 uur
9.00 uur
Klooster Cenakel
Rafaëlkerk
10:00 uurAloysius
19.00 uurCatharina
Woensdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:30 uurJoseph
18:30 uurCatharina: Rozenkrans
19:00 uurCatharina
19:00 uurGertrudis
19:00 uurAntonius: Vesper (vervalt in juni, juli en augustus)
Op de woensdagen in de 40-dagentijd is er een Oecumenische vesper om 19:00 uur afwisselend voorgegaan door een dominee en pastor Hans Harmsen.
3e woensdag van de maand: Rozenkrans om 19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:00 uurRafael
19.00 uurCatharina
Vrijdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:00 uurWederkomst des Heren – ochtendgebed
10:00 uurAloysius
10:00 uurDominicus – wereldwake
18:00 uurAntonius: gregoriaanse vesper
19.00 uurCatharina
1e vrijdag van de maand
10:30 uurJacobus
10:00 uurJohannes Bernardus
10:30 uurJoseph
10:00 uurDominicus
3e en 5e van de maand: 10:00 uur: Johannes Bernardus
2e van de maand: 16:00 uur, kleine viering Josephkerk
1e en 3e vrijdag van de maand: 20.00 uur, San’Egidio, Catharinakathedraal
Zaterdag
8:00 uurKlooster Cenakel
11:15 uurNoodkapel Voorportaal: Rozenkrans
18.30 uurCatharina
1e zaterdag van de maand: eucharistieviering opgedragen aan Fatima om 9.00 uur in de Josephkerk.

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl