Algemeen

Sint Catharinakathedraal

Lange Nieuwstraat 36
3512 PH Utrecht
E-mail: catharinaberaad@katholiekutrecht.nl

Het Catharinaberaad bestaat uit de leden Wim Hijman (vz), Ben van der Maat, Lucas Buiting, Jettiy Sipma en namens het Parochiebestuur Bas Jansen en Plebaan Hans Boogers.

U vindt ons ook op Facebook.

Vieringen
De viering begint (zondag) om 11.00 uur. De Engelse viering begint om 12.45 uur. U kunt de eucharistieviering om 11.00 uur ook rechtstreeks volgen via livestream: facebook.com/catharinakathedraal-utrecht en de Engelse Mis om 12.45 uur via: facebook.com/englishmassutrecht

De Mariakapel is doordeweeks geopend van 10 tot 17.00 uur voor gebed en/of het aansteken van een kaarsje. Zondag van 10.00-17.00 uur.

Kerken Kijken op Zaterdag
Iedere zaterdagmiddag is de St. Catharinakathedraal tussen 12.00 uur en 16.00 uur open om bezoekers te ontvangen. Gidsen van Kerken Kijken zijn aanwezig om (indien nodig) vragen te beantwoorden. Meer informatie bij wimhijman@kpnmail.nl

Over ons
De Sint Catharinakathedraal is de bisschopskerk van het aartsbisdom Utrecht maar ook een levende parochiekerk in de oude binnenstad van Utrecht. Het gebouw is meer dan vijfhonderd jaar geleden gebouwd als kloosterkerk van het naastgelegen museum Catharijneconvent. Op alle zon- en feestdagen wordt hier de Hoogmis gevierd, vaak met medewerking van het Kathedrale Koor Utrecht, waarvan de unieke klank bestaat uit kinder- en mannenstemmen. Daarnaast vinden er ook pontificale vieringen plaats zoals priester- en bisschopswijdingen. De St. Catharinakathedraal maakt deel uit van de Sint Martinusparochie.

Doordeweekse Vieringen

Maandag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel
Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafaëlkerk
09.30 uur Dominicus – wereldwake
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
Woensdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
1e woensdag van de maand: Rozenkrans om
19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafael
12.00 uur Augustinus
Vrijdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Wederkomst des Heren
ochtendgebed
10:00 uur: Dominicus
12.00 uur Augustinus
18.00 uur Rafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uur Catharina
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur: San’Egidio, Augustinuskerk.
Zaterdag
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus

 

Algemeen Contact

Adressen van de kerken

Aloysiuskerk
Adriaen van Ostadelaan 2

Sint Antoniuskerk
Kanaalstraat 198

Sint Augustinuskerk
Oudegracht 69

Sint Catharinakathedraal
Lange Nieuwstraat 36

Sint Dominicuskerk
Palestrinastraat 1

Johannes-Bernardus
Oranje Nassaulaan 2

Nicolaas-Monica-Jacobus (NMJ)
Boerhaaveplein 199

Sint Pauluskerk
Willem de Zwijgerplantsoen 19

Rafaëlkerk
Lichtenberchdreef 4

Wederkomst des Heren / “Buurthuis Bij Bosshardt”
Marco Pololaan 10

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag, Dinsdag & Donderdag: 10.00 – 15.30 uurVrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl