Algemeen

Sint Catharinakathedraal

Lange Nieuwstraat 36
3512 PH Utrecht
E-mail: catharinaberaad@katholiekutrecht.nl
U vindt ons ook op Facebook

Het Catharinaberaad heeft zowel een Jaarplan 2021 als een Jaarplanning 2021 opgesteld.

• Hier vindt u het meest recente Binnenstads Bericht (6 mei 2021)

(De foto hierboven werd genomen tijdens RedWednesday op 25 november 2020.)

Vieringen

Zondag, 10:30 uur: Hoogmis
Zondag, 12:45 uur: English Mass

Voor de zondagse vieringen in de Kathedraal kunt u zich aanmelden, en ze zijn online te volgen.
Hier vindt u de muzikaal-liturgische planning van februari tot juli 2021.

Voorlopig gaan de kindernevendiensten van de Salvatorparochie niet door.

Iedere doordeweekse dag is er een stille mis. De stille missen beginnen maandag t/m vrijdag om 19.00. U hoeft zich voor deze vieringen niet van te voren aan te melden.

Maandag, 19:00 uur: Engelstalige H. Mis
Dinsdag,   19.00 uur: H. Mis voor roepingen, coördinator rector@ariensinstituut.nl
Woensdag, 19.00 uur H. Mis
Donderdag, 19.00 uur H. Mis, Jaar voor de Eucharistie
Vrijdag, 19.00 H.Mis

De Mariakapel is doordeweeks geopend van 10 tot 16 uur voor gebed en/of het aansteken van een kaarsje.

Open Kathedraal

Iedere zaterdagmiddag is de St. Catharinakathedraal tussen 12.00 en 16.00 uur open voor bezoekers. In de zomer is er Kerken Kijken. Om de mensen welkom te heten en een oogje in het zeil te houden, is er altijd een gastdame of gastheer aanwezig. Soms zijn er mensen die een praatje willen maken over ons geloof en over het kerkgebouw. De gastdame of gastheer kan ze dan te woord staan.

NB: Op dit moment zijn we op zoek naar mensen die dit vrijwilligerswerk voor de parochie zouden willen doen. Het is niet veel werk en komt er op neer dat je ongeveer één keer per maand van 12.00 tot 14.00 uur of van 14.00 tot 16.00 uur de mensen in de kathedraal welkom heet. Parochianen en kerkgangers die bereid zijn om dit te doen of vragen hebben, kunnen zich wenden tot Wim Hijman, wimhijman@ziggo.nl.

Over ons

De Sint Catharinakathedraal is de bisschopskerk van het aartsbisdom Utrecht maar ook een levende parochiekerk in de oude binnenstad van Utrecht. Het gebouw is meer dan vijfhonderd jaar geleden gebouwd als kloosterkerk van het naastgelegen Catharijneconvent, dat thans Rijksmuseum is.

Op alle zon- en feestdagen wordt hier de Hoogmis gevierd, vaak met medewerking van het Kathedrale Koor Utrecht, waarvan de unieke klank bestaat uit kinder- en mannenstemmen. Daarnaast vinden er ook pontificale vieringen plaats zoals priester- en bisschopswijdingen. De Mariakapel is open voor persoonlijk gebed van dinsdag t/m vrijdag van 10:00-17:00.

De St. Catharinakathedraal maakt deel uit van de Sint Martinusparochie.

Wekelijkse Vieringen

Maandag
8:00 uurKlooster Cenakel
19.00 uurCatharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel Barbarabegraafplaats
Dinsdag
8:00 uurAloysius
8:00 uur
9.00 uur
Klooster Cenakel
Rafaëlkerk
10:00 uurAloysius
19.00 uurCatharina
Woensdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:30 uurJoseph
18:30 uurCatharina: Rozenkrans
19:00 uurCatharina
19:00 uurGertrudis
19:00 uurAntonius: Vesper (vervalt in juni, juli en augustus)
Op de woensdagen in de 40-dagentijd is er een Oecumenische vesper om 19:00 uur afwisselend voorgegaan door een dominee en pastor Hans Harmsen.
3e woensdag van de maand: Rozenkrans om 19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:00 uurRafael
19.00 uurCatharina
Vrijdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:00 uurWederkomst des Heren – ochtendgebed
10:00 uurAloysius
10:00 uurDominicus – wereldwake
18:00 uurAntonius: gregoriaanse vesper
19.00 uurCatharina
1e vrijdag van de maand
10:30 uurJacobus
10:00 uurJohannes Bernardus
10:30 uurJoseph
10:00 uurDominicus
3e en 5e van de maand: 10:00 uur: Johannes Bernardus
2e van de maand: 16:00 uur, kleine viering Josephkerk
1e en 3e vrijdag van de maand: 20.00 uur, San’Egidio, Catharinakathedraal
Zaterdag
8:00 uurKlooster Cenakel
11:15 uurNoodkapel Voorportaal: Rozenkrans
18.30 uurCatharina
1e zaterdag van de maand: eucharistieviering opgedragen aan Fatima om 9.00 uur in de Josephkerk.

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl