Werkgroepen

Vele activiteiten in onze parochiegemeenschap worden gedragen door de inzet van vele vrijwilligers. Van liturgie tot schoonmaak, van bezoekgroep tot bestuur: zonder vrijwilligers kwam er maar weinig van de grond. Ook zijn er vrijwilligers die zich voor een kortere periode beschikbaar stellen om bijzondere projecten te ondersteunen.

Interesse om ook iets te doen? Hieronder vindt u een lijst van alle werkgroepen en hun contactpersonen. Voor meer informatie kunt u op werkdagen ook altijd contact opnemen met het Centraal secretariaat aan de Adriaen van Ostadelaan 4, 3583 AJ Utrecht, 030-2546147.

Augustinusberaad
Henk Kanters
Monique Kanawi-van der Zande
augustinusberaad@katholiekutrecht.nl

Diaconiegroep Salvator
Marnix Langeveld
marnixlangeveld@planet.nl

Redactie parochieblad Tussentijds
redactie@katholiekutrecht.nl

Financiële commissie
Penningmeester: de heer mr. Drs. S.W.M. Janssen R.A.

St. Augustinus Jongeren Commissie
Monique Kanawi-van der Zande
augustinus.jongeren@gmail.com

Alphacursus
Elly Kooistra, kooistra307@gmail.com

Bezorgers parochieblad Tussentijds
salvator@katholiekutrecht.nl

Koor Cantemus Domino
Dirigent (vacature), organist Paul van der Woude, secretaris Ellie van Oosterhout. Contact: ellievo@hotmail.com / 06-13693822
http://www.cantemus-domino.nl

St. Augustinus collectanten
Peter Ransdorp
030 2514532
hanpetma@xs4all.nl

St. Augustinus kerkversiering
Ans Okhuijsen
030 2714992

St. Augustinus koffiegroep
Mary Sluik
030 2628725
mary@dorbo.nl

St. Augustinus misdienaars en acolieten
Michiel van Asten
mcjmvanasten@hotmail.com

St. Augustinus Welkomstgroep
Monique Kanawi-van der Zande
augustinus.jongeren@gmail.com

Rozenkransgebed
Zaterdag: Regine Mees ten Oever, 06 2345776
Zondag: Anna van Montfrans, 036 5227882

Filmgroep Salvatorparochie
Martien Hoedemakers
hoedemakers50@zonnet.nl

Wekelijkse Vieringen

Maandag
8:00 uurKlooster Cenakel
19.00 uurCatharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel Barbarabegraafplaats
Dinsdag
8:00 uurAloysius
8:00 uur
9.00 uur
Klooster Cenakel
Rafaëlkerk
10:00 uurAloysius
19.00 uurCatharina
Woensdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:30 uurJoseph
18:30 uurCatharina: Rozenkrans
19:00 uurCatharina
19:00 uurGertrudis
19:00 uurAntonius: Vesper (vervalt in juni, juli en augustus)
Op de woensdagen in de 40-dagentijd is er een Oecumenische vesper om 19:00 uur afwisselend voorgegaan door een dominee en pastor Hans Harmsen.
3e woensdag van de maand: Rozenkrans om 19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:00 uurRafael
19.00 uurCatharina
Vrijdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:00 uurWederkomst des Heren – ochtendgebed
10:00 uurAloysius
10:00 uurDominicus – wereldwake
18:00 uurAntonius: gregoriaanse vesper
19.00 uurCatharina
1e vrijdag van de maand
10:30 uurJacobus
10:00 uurJohannes Bernardus
10:30 uurJoseph
10:00 uurDominicus
3e en 5e van de maand: 10:00 uur: Johannes Bernardus
2e van de maand: 16:00 uur, kleine viering Josephkerk
1e en 3e vrijdag van de maand: 20.00 uur, San’Egidio, Catharinakathedraal
Zaterdag
8:00 uurKlooster Cenakel
11:15 uurNoodkapel Voorportaal: Rozenkrans
18.30 uurCatharina
1e zaterdag van de maand: eucharistieviering opgedragen aan Fatima om 9.00 uur in de Josephkerk.

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl