Liturgie

Kerngroep liturgie
De kerngroep stimuleert de activiteiten op het gebied van de liturgie, zij evalueert twee keer per jaar de vieringen.
Vertegenwoordigers van alle onderstaande groepen vormen deze kerngroep.
Contactpersoon:

Cantorgroep
De cantores luisteren de viering per toerbeurt op als er geen koor aanwezig is.
Contactpersoon: de heer Frans Saarberg

Gemengd Koor (25-75 jaar)
Het repertoire van het Gemengd koor bestaat uit Nederlands en Latijn/Gregoriaans.
Ongeveer twee keer per maand verzorgen de dames en heren van dit koor de zang bij een weekendviering.
Daarnaast zingt het koor enkele malen per jaar samen met Mixtuur in vieringen voor de hele parochie.
Nieuwe leden zijn altijd welkom!
De repetitie is op maandagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur.
Contactpersoon: de heer Sebastian Holz

Klein gemengd koor
Het Klein Gemengd Koor verzorgt voornamelijk rouw- en trouwdiensten.
De repetitie is elke tweede woensdag van de maand van 10.00 tot 11.00 uur.
Contactpersoon: mevrouw Ineke van Holsteijn

Schola Aloysii
Dit koor bestaat voornamelijk uit heren van het Gemengd Koor.
Elke tweede zondag van de maand ondersteunen zij de viering met Gregoriaanse gezangen.
Contactpersoon: de heer Bas van Oostrum

Mixtuur (ca 20-60 jaar)
Mixtuur is als jongerenkoor opgericht op moederdag 9 mei 1969. Het koor heeft ongeveer 25 leden met een leeftijd van gemiddeld 44 jaar.
Sebastian Holz is onze dirigent, Wim Does is onze organist en pianist.
We repeteren iedere donderdagavond van 20:15 -uur tot 21:45 uur op de koorzolder of in de kerk.
Het repertoire bestaat onder andere uit `moderne Nederlandstalige kerkmuziek`; met teksten van bijvoorbeeld Huub Oosterhuis en muziek met meerstemmige koorpartijen van Antoine Oomen, Tom Löwenthal, Bernard Huijbers, André Telderman, Henny Vrienten e.a.. Verder kent het repertoire een aantal liederen in het Engels, Duits en zelfs Russisch.

Met enige regelmaat organiseert Mixtuur projecten. In een projectperiode zijn mensen die van zingen houden, welkom om gedurende een week of 6 met Mixtuur mee te repeteren.
Heb je zin om mee te zingen, kom dan eens naar een repetitie. Neem van te voren even contact met ons op door of te bellen met Maaike Hart (030-6343099) of door een mail te sturen aan Mixtuur, via: info@koormixtuur.nl

We hebben ook een eigen website, www.koormixtuur.nl en een Facebookpagina, www.facebook.com/koormixtuur .
Contactpersoon: Maaike Hart.

Kinderkoor (6-12 jaar)
Kinderen van 8 jaar tot 12 jaar kunnen meezingen in het Kinderkoor.
Het koor zingt tijdens de maandelijkse gezinsvieringen en tijdens de extra gezinsvieringen op paaszondag en Kerstavond.
Ook op het feest van de Eerste Communie zingen de kinderen uit volle borst!.
De repetitie is op maandagmiddag van 16.30 tot 17.30 uur (behalve schoolvakanties!)
Contactpersoon: mevrouw Annette de Groot

Gezinsvieringen
Regelmatig is er een gezinsviering voor gezinnen met jonge kinderen.
Contactpersoon: mevrouw Annette de Groot

Muzikaal Thema Vesper (MTV)
Buiten corona-tijd is er elke maand is er op de tweede zondag van de maand een MTV.
Religieuze muziek staat hierin centraal, uitgevoerd door afwisselend een bijzonder ensemble, solisten en/of meerdere muziekinstrumenten.
Vaak is er ook een kleine overweging. Aanvang: 15.00 uur.
Toegang hierbij is vrij, na afloop is er een collecte.
Contactpersoon: Sebastiaan Holz.

Ziekencommunie
Contactpersoon: Locatiesecretariaat

Gezamenlijke ziekenzalving
Jaarlijks in de maand oktober is er gelegenheid om mee te doen aan de gezamenlijke ziekenzalving..
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat

Lectoren
De lectoren verzorgen per toerbeurt de lezingen tijdens de weekendvieringen en assisteren bij het uitreiken van de Communie.
De lectoren komen driemaal per jaar bijeen om de beurten te verdelen en zich te bezinnen op een liturgisch thema of bijbeltekst.
Ook wordt er geoefend met het lezen van de verschillende teksten
Contactpersoon: Carine Schots.

Misdienaars en acolyten
Kinderen die hun Eerste Communie hebben gedaan kunnen misdienaar worden.
Ze zijn dragers van kaarsen, doen een deel van de collecte en assisteren bij het klaarmaken van de tafel.
De acolyt is als ceremoniemeester onmisbaar tijdens de vieringen.
Contactpersoon: Ramón Noomen.

Collectanten
De collectanten zorgen voor het innen van de materiële gaven die de kerk zo hard nodig heeft.
Op feestdagen leiden ze onder andere de communiegang in goede banen.
Contactpersoon: Heer H. Oude Groen

Kostersteam
Beheren, versieren, bewaken van de kerk; het klaarzetten van alle benodigdheden voor de eredienst;
de kosters zijn een onmisbare schakel.
Contactpersoon: dhr. Frans Saarberg.

Wekelijkse Vieringen

 

Maandag
08.00 uurAloysius
08.00 uurKlooster Cenakel
19.00 uurCatharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uurAloysius
08.00 uurKlooster Cenakel
09.00 uurRafaëlkerk
10.00 uurAloysius
19.00 uurCatharina
Woensdag
08.00 uurAloysius
08.00 uurKlooster Cenakel
18.30 uurCatharina: Rozenkrans
19.00 uurCatharina
3e woensdag van de maand: Rozenkrans om 19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uurAloysius
08.00 uurKlooster Cenakel
09.00 uurRafael
19.00 uurCatharina
Vrijdag
08.00 uurAloysius
08.00 uurKlooster Cenakel
09.00 uurWederkomst des Heren – ochtendgebed
10.00 uurAloysius
19.00 uurCatharina
10.00 uurDominicus – wereldwake
10.00 uurJohannes-Bernardus
18.00 uurRafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uurCatharina
1e vrijdag van de maand:
10.00 uurJohannes Bernardus
10.00 uurDominicus
10.30 uurJacobus/Nicolaas-Monica
2e vrijdag van de maand:
10.00 uurDominicus
3e en 5e vrijdag van de maand:
10:00 uur:Johannes Bernardus
3e en 4e vrijdag van de maand:
10:00 uur:Dominicus
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur:San’Egidio, Catharinakathedraal
Zaterdag
08.00 uurKlooster Cenakel
19.00 uurCatharina
1e zaterdag van de maand:
12.00 uurAugustinusgemeenschap in de Aloysius

 

 

 

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl