Algemeen

Voor het wekelijkse mededelingenblad Rondom de Koepel klikt u hier

Introductie

De Aloysiuskerk maakt onderdeel uit van de samenwerkende parochies Katholiek Utrecht. In het begin van de negentiende eeuw was het gebied ten zuidoosten van Utrecht een hoveniersgebied met boerderijen en tuinderijen waar groenten voor de stad werden gekweekt. Het parochiegebied Abstede behoorde aanvankelijk tot de St. Martinuskerk. Dit veranderde in 1906 toen de Jezuïeten zich vestigden in Abstede, waar zij werden belast met de oprichting van een kerk voor de hoveniers. Op 14 maart 1907 werd de Aloysiuskerk ingewijd. De patroonheilige van de kerk is Aloysius Gonzaga, een zoon van een Italiaanse markgraaf en Jezuïet. Klik hier voor meer informatie over de geschiedenis.

Overzicht van activiteiten

De geloofsgemeenschap van de Aloysiuskerk heeft een viertal zeer actieve koren t.w. het Gemengd Koor, het Klein Gemengd Koor, de Schola Aloysii  en Mixtuur die regelmatig bijeenkomen en altijd op zoek zijn naar nieuwe leden.

Ook populair is de ouderensoos die op maandagmiddagen bijeenkomt om koffie te drinken en spelletjes te doen.

Voor de kinderen worden er voorbereidingen voor de eerste H. Communie georganiseerd en een leuk programma van Covo waarin de drie jaar tussen de eerste communie en het vormsel worden overbrugd.

Tenslotte is er nog de werkgroep “wijkcontactpersonen” die  – zoals de naam al zegt – het contact met de parochianen in de wijk ondersteunt. Deze groep komt gewoonlijk twee keer per jaar samen.

Eucharistievieringen

Elke zondag is de eucharistieviering om 09.30 uur en om 12.00 uur is de viering van de Oekraïense gemeenschap.

Iedere werkdag is er een Eucharistieviering om 08.00 uur, op vrijdagochtend is er een gebedsviering 10.00 uur. Beide in de Antoniuskapel.

In principe is er op elke tweede zondag van de maand om 16:00 een Muzikale Thema Vesper. Zie hiervoor nadere berichtgeving  in de nieuwsberichten van deze website.

Aloysiusberaad

Het Aloysiusberaad vergadert eens in de maand. Dit beraad bestaat uit: Hans Heijs (voorzitter), Hélène Leijendekkers (budgethouder, contactpersoon liturgie), Frans Ruijsestein (beheerder), Pascal Rijnders (secretaris), Roel Weerheijm en Arjan Zutt.

Contact

Adriaen van Ostadelaan 4
3583 AJ Utrecht
Telefoon: 030-251 57 75
E-mail: aloysius@katholiekutrecht.nl

Doordeweekse Vieringen

Maandag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel
Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafaëlkerk
09.30 uur Dominicus – wereldwake
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
Woensdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus
19.00 uur Catharina
1e woensdag van de maand: Rozenkrans om
19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafael
12.00 uur Augustinus
Vrijdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Wederkomst des Heren
ochtendgebed
10:00 uur: Dominicus
12.00 uur Augustinus
18.00 uur Rafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uur Catharina
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur: San’Egidio, Augustinuskerk.
Zaterdag
08.00 uur Klooster Cenakel
12.00 uur Augustinus

 

Algemeen Contact

Adressen van de kerken

Aloysiuskerk
Adriaen van Ostadelaan 2

Sint Antoniuskerk
Kanaalstraat 198

Sint Augustinuskerk
Oudegracht 69

Sint Catharinakathedraal
Lange Nieuwstraat 36

Sint Dominicuskerk
Palestrinastraat 1

Johannes-Bernardus
Oranje Nassaulaan 2

Nicolaas-Monica-Jacobus (NMJ)
Boerhaaveplein 199

Sint Pauluskerk
Willem de Zwijgerplantsoen 19

Rafaëlkerk
Lichtenberchdreef 4

Wederkomst des Heren / “Buurthuis Bij Bosshardt”
Marco Pololaan 10

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag, Dinsdag & Donderdag: 10.00 – 15.30 uurVrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl