Vieren

De drie parochies kennen een heel gevarieerd aanbod van vieringen verspreid over de stad. De rijke en diverse traditie van de katholieke liturgie komt op die manier in de stad volledig tot zijn recht. Klik hier voor een overzicht van alle vieringen in de drie parochies.

Op meerdere plekken in de stad wordt in het weekend de eucharistie gevierd. Er zijn vier Eucharistische centra waar altijd op zondag de eucharistie wordt gevierd. In de Aloysiuskerk (8.00 uur) en de Augustinuskerk (12.30 – tijdens de restauratie in de kapel van de Zusters Augustinessen van St Monica – Hoek Oudegracht/Waterstraat) wordt dagelijks eucharistie gevierd. Op andere plaatsen worden woord- en communievieringen of gebedsdiensten gehouden. In principe is de geloofsgemeenschap zelf verantwoordelijk voor de inrichting van de vieringen binnen het kader van het liturgisch beleid van de parochie en de voorschriften van het bisdom. In alle geloofsgemeenschappen zijn werkgroepen rond de liturgie actief in het voorbereiden en verzorgen van de vieringen.

In verschillende geloofsgemeenschappen zijn er periodiek gezinsvieringen of worden kinderen tijdens gewone vieringen middels een kindernevendienst op hun eigen wijze bij de viering betrokken.

Verspreid over de stad verzorgen een groot aantal koren de muzikale omlijsting tijdens de vieringen. Bij elk van de geloofsgemeenschappen (klik hier) vindt u een overzicht van de koren die er actief zijn.

Ook acolieten, misdienaars en lectoren dragen bij aan de verzorging van de vieringen, net als de kosters en de collectanten.

Doordeweekse Vieringen

Maandag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
19.00 uur Catharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel
Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafaëlkerk
19.00 uur Catharina
Woensdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Catharina
1e woensdag van de maand: Rozenkrans om
19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafael
19.00 uur Catharina
Vrijdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Wederkomst des Heren
ochtendgebed
19.00 uur Catharina
10.00 uur Dominicus – wereldwake
18.00 uur Rafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uur Catharina
1e vrijdag van de maand:
10.00 uur Johannes Bernardus
10.00 uur Dominicus
10.00 uur Johannes-Bernardus
10.30 uur Jacobus/Nicolaas-Monica
2e vrijdag van de maand:
10.00 uur Dominicus
3e en 4e vrijdag van de maand:
10:00 uur: Dominicus
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur: San’Egidio, Catharinakathedraal
Zaterdag
08.00 uur Klooster Cenakel
19.00 uur Catharina
1e zaterdag van de maand:
12.00 uur Augustinusgemeenschap
in de Aloysius

 

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl