Vieren

De drie parochies kennen een heel gevarieerd aanbod van vieringen verspreid over de stad. De rijke en diverse traditie van de katholieke liturgie komt op die manier in de stad volledig tot zijn recht. Klik hier voor een overzicht van alle vieringen in de drie parochies.

Op meerdere plekken in de stad wordt in het weekend de eucharistie gevierd. Er zijn vier Eucharistische centra waar altijd op zondag de eucharistie wordt gevierd. In de Aloysiuskerk (8.00 uur) en de Augustinuskerk (12.30 – tijdens de restauratie in de kapel van de Zusters Augustinessen van St Monica – Hoek Oudegracht/Waterstraat) wordt dagelijks eucharistie gevierd. Op andere plaatsen worden woord- en communievieringen of gebedsdiensten gehouden. In principe is de geloofsgemeenschap zelf verantwoordelijk voor de inrichting van de vieringen binnen het kader van het liturgisch beleid van de parochie en de voorschriften van het bisdom. In alle geloofsgemeenschappen zijn werkgroepen rond de liturgie actief in het voorbereiden en verzorgen van de vieringen.

In verschillende geloofsgemeenschappen zijn er periodiek gezinsvieringen of worden kinderen tijdens gewone vieringen middels een kindernevendienst op hun eigen wijze bij de viering betrokken.

Verspreid over de stad verzorgen een groot aantal koren de muzikale omlijsting tijdens de vieringen. Bij elk van de geloofsgemeenschappen (klik hier) vindt u een overzicht van de koren die er actief zijn.

Ook acolieten, misdienaars en lectoren dragen bij aan de verzorging van de vieringen, net als de kosters en de collectanten.

Wekelijkse Vieringen

Maandag
8:00 uurKlooster Cenakel
19.00 uurCatharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel Barbarabegraafplaats
Dinsdag
8:00 uurAloysius
8:00 uur
9.00 uur
Klooster Cenakel
Rafaëlkerk
10:00 uurAloysius
19.00 uurCatharina
Woensdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:30 uurJoseph
18:30 uurCatharina: Rozenkrans
19:00 uurCatharina
19:00 uurGertrudis
19:00 uurAntonius: Vesper (vervalt in juni, juli en augustus)
Op de woensdagen in de 40-dagentijd is er een Oecumenische vesper om 19:00 uur afwisselend voorgegaan door een dominee en pastor Hans Harmsen.
3e woensdag van de maand: Rozenkrans om 19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:00 uurRafael
19.00 uurCatharina
Vrijdag
8:00 uurAloysius
8:00 uurKlooster Cenakel
9:00 uurWederkomst des Heren – ochtendgebed
10:00 uurAloysius
10:00 uurDominicus – wereldwake
18:00 uurAntonius: gregoriaanse vesper
19.00 uurCatharina
1e vrijdag van de maand
10:30 uurJacobus
10:00 uurJohannes Bernardus
10:30 uurJoseph
10:00 uurDominicus
3e en 5e van de maand: 10:00 uur: Johannes Bernardus
2e van de maand: 16:00 uur, kleine viering Josephkerk
1e en 3e vrijdag van de maand: 20.00 uur, San’Egidio, Catharinakathedraal
Zaterdag
8:00 uurKlooster Cenakel
11:15 uurNoodkapel Voorportaal: Rozenkrans
18.30 uurCatharina
1e zaterdag van de maand: eucharistieviering opgedragen aan Fatima om 9.00 uur in de Josephkerk.

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl