Zondagavondzang

geloofsgemeenschap: Dominicus

Met composities van de Franse dominicaan André Gouzes

De Zondagavondzang wordt elke derde zondag van de maand gehouden in het Huis van Dominicus (Dominicuskerk) Händelstraat, Utrecht Oog in Al.
Er is een koor gevormd – de Schola Dominicana – dat onder leiding van Leny Beemer steeds anderhalf uur vóór de viering repeteert.
Wil je mee komen zingen, sluit dan aan bij de repetitie zondag 20 januari 2019 om 16.00 uur. Er is dit keer een extra repetitie op zaterdag 19 januari 9.30 – 11.30 uur. Je bent van harte welkom!
Na de viering is er ontmoeting met een drankje en knabbel  in de naastgelegen kapel. Graag tot ziens.

Vervolgdata: zondag 17 februari, 17 maart, (niet in april vanwege Pasen), 19 mei en 16 juni 2019.