Zondagavondzang

19 januari 2020 17:30 t/m 19 januari 2020
geloofsgemeenschap: Dominicus
Locatie: Dominicuskerk, Palestrinastraat 1

De Zondagavondzang, een meerstemmig gezongen vespers, getoonzet door de Franse Dominicaan André Gouzes, wordt elke derde zondag van de maand gehouden in het Huis van Dominicus (Dominicuskerk) Händelstraat, Utrecht Oog in Al.

Koorzangers en -zangeressen – de Schola Dominicana – repeteren onder leiding van Leny Beemer steeds anderhalf uur vóór de viering. Tijdens de vespers zingen we om en om met alle aanwezigen. Iedereen die mee wil zingen kan zich ook aansluiten bij de repetitie van zondag 19 januari 2020 om 16.00 uur.

Na de viering is er gelegenheid voor ontmoeting met iets te drin-ken voor alle aanwezigen in de naastgelegen kapel.

Graag tot ziens.

Bekijk hier het liturgieboekje.