Zondagavondzang

geloofsgemeenschap: Dominicus

Met composities van de Franse dominicaan André Gouzes

De Zondagavondzang, een meerstemmig gezongen vespers, wordt elke derde zondag van de maand gehouden in het Huis van Dominicus (Dominicuskerk) Händelstraat, Utrecht Oog in Al.

Er is een koor gevormd -de Schola Dominicana- dat onder leiding van Leny Beemer steeds anderhalf uur vóór de viering repeteert. Wil je mee komen zingen, sluit dan aan bij de repetitie zondag 17 februari 2019 om 16.00 uur. Je bent van harte welkom!

Na de viering is er ontmoeting met iets te drinken in de naastgelegen kapel. Graag tot ziens.

Vervolgdata: (niet in april vanwege Pasen), zondag 19 mei en 16 juni 2019.

Thema: Wandelen met God, in Gods licht zien wij licht!