Willibrordvesper

13 september 2020 17:00
geloofsgemeenschap: Algemeengeloofsgemeenschap: Catharina

In dit jaar, waarin corona een belangrijke stempel drukt op onze manier van samenleven en samen vieren is ook de gebruikelijk Willibrordprocessie, op de 2e zondag van september, anders wat betreft vormgeving.

Geen processie op straat, o.a. omdat de schrijn van Willibrord niet op anderhalve meter van elkaar kan worden gedragen. Die blijft dit jaar present onder het altaar in onze Sint Catharina Kathedraal.

Wat wij wel kunnen vieren zijn de vespers om 17:00 in de St Catharina. Daarin zal kardinaal Eijk ons voorgaan, met een homilie die hij zal houden ter bemoediging. U en jullie zijn van harte uitgenodigd om aan deze Willibrordvesper deel te nemen. Graag opgave via de gebruikelijke kanalen, wat u kunt lezen op onze website en in de nieuwsbrief. In ieder geval bij aankomst in onze kathedraal, graag op tijd u melden bij de ingang en uw handen desinfecteren. Graag tot 13 september.

Gelukkig in de naam van God, plebaan Hans Boogers