Werkconferentie ‘Dienen en trouw-zijn’

geloofsgemeenschap: Algemeen

Na de start met de werkconferentie ‘Leren en leven’ op 30 januari en ‘Vieren en heiligen’ op 19 februari is het nu de werkconferentie ‘Dienen en trouw-zijn’ aan de beurt. Met deze werkconferentie wil het Pastoraal team in gesprek gaat met de betrokkenen en vrijwilligers die op de kerkelijke werkvelden actief zijn.
Hiermee wordt de pastorale visie ‘Blijf bij ons Heer’ verder uitgewerkt. Dit betreft de Werkconferentie ‘Dienen en trouw-zijn’ voor het werkveld diaconie en verkondiging in de Rafaëlkerk, 20 maart, 19.30 – 21.30 uur, Lichtenberchdreef 4.

De werkconferenties zijn open voor ieder die belangstelling heeft. Wie mee wil doen graag aanmelden secretariaat@katholiekutrecht.nl