Wereldwijde aanbidding

23 november 2019 t/m 23 november 2019
geloofsgemeenschap: Algemeen
Locatie: Utrecht

Eén keer in de 4 jaar wordt er een internationaal Eucharistisch congres gehouden. In september 2020 zal dat in Boedapest zijn. De Bisschop van Boedapest heeft een oproep geplaatst om wereldwijd op zaterdag 23 november 2019, de vooravond van Christus Koning, één uur Aanbidding te organiseren. Eucharistische Aanbidding is een zegen voor kerk en wereld.

Als speciale gebedsintentie wordt gevraagd om te bidden voor hen die God nog niet kennen. Ook in Utrecht is er op verschillende plaatsen de gelegenheid aan te sluiten bij de wereldaanbidding op zaterdagavond 23 november.

Vredeskapel van de Catharinakerk:  van 19.30 – 20.30  (na de H. Mis van 18.30 uur)

Ludgeruskapel, Bonifatiusstraat de gehele dag tot 21.00 uur

Gerardus Majellakerk:  18.00 – 19.00 uur

Meer info: http://corpusdomini.iec2020.hu