Vredesbijeenkomst: ‘Wat doe jij in vredesnaam?

19 september 2021 11:30 t/m 19 september 2021 13:00
geloofsgemeenschap: Algemeengeloofsgemeenschap: Antoniusgeloofsgemeenschap: Dominicus
Locatie: Ulu moskee, Moskeeplein (bij het begin van de Kanaalstraat)

De interreligieuze werkgroep Utrecht west nodigt u uit voor een Vredesontmoeting op zondag 19 september, in het kader van de jaarlijkse Vredesweek. Het thema van de Vredesweek is deze keer ‘Op weg naar een inclusieve samenleving’ met als prikkelende vraag ‘Wat doe jij in vredesnaam?’. Dit jaar kiezen wij voor een opzet waarbij u daadwerkelijk met elkaar in gesprek gaat, onder andere over enkele stellingen. Heel verschillende mensen ontmoeten elkaar en leren elkaar persoonlijk – een beetje – kennen. De bijeenkomst wordt afgesloten met een korte vredestoespraak  door één van de organisatoren en daarna is er koffie.

De jaarlijkse vredesbijeenkomst in Utrecht West is – evenals de jaarlijkse interreligieuze 4 mei herdenking – een gezamenlijk initiatief van joden, christenen en moslims in de wijk. De Dominicuskerk/Antoniusgemeenschap, de Ulu moskee, de Liberaal Joodse Gemeente Utrecht, de PKN-gemeente ‘de Wijkplaats’ en de Assoenna moskee werken hieraan mee.

Datum:  zondag 19 september

Tijd: 11.30 – 13.00 uur

Plaats: Ulu moskee (Moskeeplein, bij het begin van de Kanaalstraat)