Voorstelling “Het huis van mijn ziel”

15 juni 2024 14:00 t/m 15 juni 2024
geloofsgemeenschap: Algemeengeloofsgemeenschap: Augustinus
Locatie: St. Augustinuskerk, Oudegracht 69, 3511 AD Utrecht

Muzikale première over het leven van Augustinus, gebaseerd op diens boek Belijdenissen.

Het boek “Belijdenissen” van Aurelius Augustinus wordt wel gerekend tot de hoogtepunten van de wereldliteratuur. Niet alleen vanwege de autobiografische inhoud, de zoektocht van de jonge schrijver naar zichzelf en naar zijn Schepper, maar ook vanwege zijn haast hedendaagse, openhartige stijl. Ruim 1600 jaar geleden geschreven, weet het werk nog steeds veel mensen te inspireren.

Caspar Becx, musicus en lekenaugustijn, heeft het aangedurfd om een muzikale voordracht te maken over dit boek van Augustinus. In een uur durende voorstelling, met als titel “Het huis van mijn ziel”, zingt hij eigen composities met teksten uit de Belijdenissen, waarbij hij zichzelf begeleidt op de piano en saxofoon. Als speciale gast treedt Annamaria Wesseling op, in de rol van Monica, de moeder van Augustinus.

Entree: € 10 per persoon. Het entreegeld komt volledig ten goede aan Eettafel Tinus, waar dak- en thuislozen eenmaal per week een gratis maaltijd wordt aangeboden. Voor studenten en houders van een U-pas geldt een lager entreebedrag, nl. €5 en €2.

Zie flyer (PDF).